دستورالعمل لیفت ابرو و مژه

لیفت ابرو و مژه
5/5 - (103 امتیاز)

دستورالعمل لیفت ابرو و مژه

آرایشگری یکی از اصناف نسبتاً پر درآمد در اکثر کشورهاست. یکی از خدمات پر طرفدار در سالن های زیبایی ، خدمات لیفت ابرو و مژه است. برای همین دستورالعمل لیفت ابرو و مژه را جهت استفاده همگان در سایت قرار دادیم.

دستورالعمل لیفت ابرو و مژه یکی از مستندات تخصصی ایزو برای سالن های زیبایی است. چنانچه یک سالن زیبایی قصد طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را دارد، بایستی دستورالعملهای کاری تخصصی را  نیز تدوین کند.  لذا دستورالعمل لیفت ابرو و مژه جهت تشریح چگونگی انجام لیفت ابرو یا لیفت مژه تدوین می گردد.

نحوه لیفت ابرو و نحوه لیفت مژه بایستی مطابق با دستورالعمل لیفت ابرو و مژه باشد. کلیه مراحل انجام لیفت ابرو و مراحل انجام لیفت مژه در این دستورالعمل وجود دارد. در این دستورالعمل فرم فرایند لیفت ابرو و لیفت مژه برای کنترل فرایند لیفت ابرو و لیفت مژه طراحی گردید.

نمونه دستورالعمل لیفت ابرو و مژه

اپراتورها و آرایشگران معمولاً بدنبال یک نمونه دستورالعمل لیفت ابرو و مژه هستند. آموزش لیفت ابرو و لیفت مژه نیز میتواند بر اساس روش اجرایی لیفت ابرو و لیفت مژه انجام پذیرد. مژه کارها و ابروکارها باید بر اساس مفاد این دستورالعمل کار انجام دهند.

نمونه دستورالعمل لیفت ابرو و مژه فقط جهت الگو برداری است.

1- هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل ، تشریح چگونگی انجام لیفت ابرو و مژه هست. بطوریکه تمام الزامات بهداشتی و الزامات مشتریان  تامین گردد.

2- دامنه کاربرد :

این دستورالعمل در لاین ابرو و مژه کاربرد دارد.

3- مسئولیت نظارت و اجرا:

نظارت :

مدیر لاین ابرو و مژه

اجرا : مژه کار ها

4- شرح :

برای اجرای لیفت ابرو نیاز به یک سری مواد هست.  مواد لازم برای لیفت ابرو شامل موارد زیر است.

مواد لیفت

چسب لیفت

میکرو براش

مواد لیفت:

مواد لیفت شامل سه ساشه هست که هر کدام شماره گذاری میگردد که شامل : ساشه اول و ساشه دوم و ساشه سوم می باشد.

چسب لیفت:

چسب لیفت به صورت مایع هست و با استفاده از قلم روی ابرو می زنیم. از این چسب برای مرتب سازی و فیکس ابرو بر روی پوست استفاده می کنیم.

میکرو براش:

میکروبراش ابزاری برای قرار گیری مواد لیفت روی ابرو و مژه هست.

مشاوره قبل از لیفت

کلیه مشتریان قبل از انجام هر لیفتی بایستی توسط مشاور لاین مژه و ابرو مورد بررسی قرار گیرند. این بررسی شامل بررسی فنی، دریافت نظرات مشتری، ارایه پیشنهادات فنی و مد روز، کیفیت و قیمت موادهای مصرفی و غیره می باشد.

پس از تعیین قیمت و زمان اجرا ، مشتری به واحد اجرایی ارجاع میگردد.

اجرای لیفت ابرو :

1- ابتدا ابرو ها را با شانه کشی مرتب می کنیم و با چسب لیفت  فیکس میکنیم. جایی اگر نیاز به اصلاح داشت ابرو ها را اصلاح می کنیم.

2- مواد ساشه اول لیفت را به صورت ضربه ای به کل ابرو ها می زنیم . با توجه به نوع ابرو که ضخیم باشد یا نازک 10 تا 15 دقیقه صبر میکنیم و روی آن را سلفون میکشیم.

3- بعد از گذشت مدت زمان 10 تا 15 دقیقه مواد را  با استفاده از دستمال کاغذی به طور کامل پاک میکنیم.

4- مواد ساشه دوم لیفت را بصورت ضربه ای به کل ابرو ها میزنیم. با توجه به نوع ابرو 10 تا 15 دقیقه صبر میکنیم و روی آن را سلفون میکشیم.

5- مجدد بعد از گذشت مدت زمان 10 تا 15 دقیقه مواد لیفت را کامل با دستمال کاغذی پاک میکنیم و مواد ساشه سوم لیفت را به کل ابرو می زنیم.
همچنین برای انجام لیفت مژه، مواد زیر لازم میباشد.

مواد لیفت
میکروبراش
چسب لیفت مژه
بیگودی مژه

هر سه مواد مواد لیفت و میکرو براش و چسب لیفت همان موادی هستند که در لیفت ابرو استفاده میگردند.

بیگودی :

یک بیگودی ابزاری برای نگه داری مژه ها به سمت بالا است. ابزار بیگودی باعث میگردد تا مواد به خوبی روی آن قرار گیرد و در پایان کار مژه های فر و زیبایی به ما ارائه می دهد. هرچه بیگودی کوچکتر باشد، فر مژه نیز بیشتر میگردد.

اجرای لیفت مژه :

1- ابتدا بایستی یک بیگودی مناسب چشم انتخاب کنیم. بسته به نوع چشم و مژه بیگودی انتخابی متفاوت هست.

2- مژه روی بیگودی با استفاده از چسب مژه فیکس می کنیم.

3- مواد ساشه اول لیفت مژه را روی وسط مژه می گذاریم. برای مژه های نازک 15 تا 20 دقیقه و مژه های ضخیم 20 تا 25  دقیقه صبر میکنیم.

4- مواد را بصورت کامل با میکرو براش پاک میکنیم.

5- مواد ساشه دوم لیفت را بصورت ضربه ای در وسط مژه قرار می دهیم و سلفون میکشیم. برای مژه های نازک 8 تا 10 دقیقه و مژه های ضخیم 10 تا 13 دقیقه صبر میکنیم.

6- مواد ساشه ی دوم لیفت را کاملا و در جهت بالا  پاک میکنیم.

7- مواد ساشه سوم  لیفت را برای جدا کردن مژه ها از روی بیگودی استفاده میکنیم.

مجری لیفت مژه و لیفت ابرو موظف است که با انجام هر مرجله از کار، مراتب را در فرم فرایند لیفت ابرو و مژه با کد F-101-01-01 ثبت و امضا نماید. بدیهی است که در مراحلی که نقاط کنترلی تعریف میگردد بایستی توسط کنترل کیفیت تایید شود. در صورت عدم تایید اجرای کار به مرحله بعدی ممنوع است.

در پایان کار برگه راهنمای مراقبت پس از لیفت ابرو و مژه با کد F-101-01-02 برای انجام مراقبت های بعد از لیفت ابرو و مژه به مشتری ارائه میگردد. این مراقبت ها شامل موارد ضروریست که مشتری باید رعایت کند.

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مديريت یکپارچه (IMS) توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ردیف نام کد
6-1 فرم فرایند لیفت ابرو و مژه F-101-01-01
6-2 فرم برگه راهنمای مراقبت پس از لیفت ابرو و مژه F-101-01-02

استاندارد ایزو برای سالن زیبایی

استاندارد ایزو برای سالن زیبایی نیز کاربرد دارد. چون یک سالن زیبایی هم مانند هر کسب و کار دیگری دارای یک سازمان است. استاندارد ISO ایزو برای آرایشگاه روز به روز خواهان بیشتری پیدا میکند. سالنی که استاندارد ایزو را برای خود پیاده سازی کند، موفقیت بیشتری نسبت به رقبا پیدا میکند.

ایزو برای یک سالن زیبایی بعنوان ابزاری جهت بهینه سازی فرایندهای آن است. استاندارد ایزو باعث رشد بهره وری و سودآوری سالن زیبایی میگردد. استاندارد ایزو تعداد مشتریان را بالا میبرد و سطح رضایت آنها را افزایش میدهد.

استانداردهای ایزو برای یک سالن زیبایی می تواند بترتیب الویت بشرح زیر باشد.

گواهینامه ایزو 9001 با عنوان سیستم مدیریت کیفیت برای آرایشگاه ها

مدرک ایزو 10002 با عنوان رسیدگی به شکایات مشتریان برای سالن های زیبایی

گواهینامه ایزو 10004 با عنوان سنجش رضایت مشتریان برای آرایشگاه

مدرک ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی برای سالنهای زیبایی

گواهینامه ایزو 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت جهت آرایشگاه ها

معمولا هر سالن زیبایی مدارک ایزو فوق را دریافت می کند.

گواهینامه ایزو برای سالن های زیبایی

اخذ گواهینامه ایزو برای سالن زیبایی با کمترین قیمت و در کمترین زمان مقدور است. تعداد زیادی از سالن های زیبایی و آموزشگاه های زیبایی اقدام به دریافت گواهینامه ایزو ISO کردند. دریافت گواهینامه ایزو برای سالن زیبایی از طریق مرکز سیستم کاران  بصورت معتبر و قابل استعلام انجام میگردد.

گواهینامه ایزو برای سالن زیبایی و آموزشگاه علاوه بر ایجاد یک بازار جدید باعث افزایش قدرت آرایشگاه در برابر سایر رقبا می گردد.

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو برای آرایشگاه مانع از سطح اعتبار آن نیست. گواهینامه ایزو برای آرایشگاه بایستی بصورت کاملاً معتبر و قابل استعلام باشد. دستورالعمل لیفت ابرو و مژه یکی از مستندات لازم در پروسه دریافت گواهی ISO برای آرایشگاه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی دریافت ایزو ، مقاله تخصصی اخذ ایزو : مراحل ، شرایط ، مدارک و نحوه اخذ گواهینامه ایزو را بخوانید.

را بخوانید.

دوره آموزشی لیفت ابرو

دوره اموزشی لیفت ابرو یکی از دوره های پر متقاضی است. چون با درآمد بالایی که دارد، اکثر خانومهای جوان بدنبال کسب آموزش آن هستند. دوره آموزشی لیفت ابرو معمولاً یا بصورت گروهی و یا انفرادی و خصوصی برگزار میگردد.

دوره آموزشی لیفت ابرو بایستی توسط اساتید و مربیان با تجربه و متخصص انجام گردد. چون پایه و اساس هر آموزش عملی به میزان مهارت مدرس و یا مربی بستگی دارد. این دوره با طی دوره های تکمیلی دیگر می تواند برای شما در آمد زا باشد.

دوره آموزشی لیفت مژه

دوره آموزشی لیفت مژه نیز یکی از پر طرفدار ترین رشته های آرایشی است. امروزه اکثر خانمها به زیبایی صورت خود خیلی اهمیت میدهند. هر خانمی انجام لیفت مژه بر روی خود را دوست دارد.

گذراندن دوره آموزشی لیفت مژه باعث ایجاد درآمد برای کارآموزان مبتدی و حرفه ای میگردد. اجرای دوره آموزشی لیفت مژه باید توسط یک مربی با تجربه و مهارت انجام پذیرد.

لیست دوره های آموزشی آرایشگری دارای تنوع خیلی زیادی هست. اگر قصد کسب مهارت در زمبنه امور زیبایی و آرایشگری را دارید ، حتما با کارشناسان ما مشورت نمایید. دوره های لیزر و پاکسازی و رنگ و هر دوره ی دیگری بایستی توسط اساتید با تجربه و متخصص انجام پذیرد.

مدرک آموزشی لیفت ابرو و مژه

کارآموزان و هنرجویان مدرک آموزشی لیفت ابرو و مژه را به طرق مختلف میتوانند بگیرند. مراجع صادر کننده مدرک بین المللی لیفت ابرو و مژه جهت استخدام در سالن های زیبایی و یا برای مهاجرت خیلی اهمیت دارند. مدارک آموزشی آرایشگری کاربردهای زیادی در جامعه امروزی دارند. مهاجرت بواسطه تخصص ارایشگری در کشورهای پیشرفته متقاضی زیادی دارد. جهت دریافت انواع گواهینامه آموزشی آرایشگری با مرکز سیستم کاران به شماره تماس 79165-021 تماس حاصل بفرمایید. خیلی دیگر از هنرجویان برای ایجاد اشتغال برای خود بدنبال دریافت مدرک بین المللی آرایشگری هستند.

دانلود رایگان دستورالعمل لیفت ابرو و مژه – فایل WORD

مرکز سیستم کاران اولین و بزرگترین مرجع آموزشی و اطلاع رسانی در خدمت شماست. از خدمات مشاوره رایگان مرکز سیستم کاران از طریق شماره تلفن 79165-021 استفاده نمایید. کارشناسان این مرکز بطور 24 ساعته در خدمت کاربران و متقاضیان محترم هستند. توجه بفرمایید که سازمان فنی و حرفه ای کشور یک نهاد معتبر برای صدور مدارک زیبایی هست. اما علاوه بر سازمان فنی و حرفه ای آموزشگاه های زیادی هستند که اقدام به ثبت و صدور مدارک بین المللی آموزشی می کنند.

اعتبار مدارک آموزشی در سطح دنیا متاسفانه مرجع واحد و مشخصی ندارد. لذا می توانید برای سنجش سطح اعتبار مدرک آموزش زیبایی بین المللی خود از خدمات مرکز سیستم کاران استفاده نمایید.

گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام
اخذ گواهینامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام در کمترین زمان و پایین ترین قیمت

با ما برتر باشید…

سیستم کاران – سازمان مرکزی

تلفن :  79165-021

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. روش اجرای لیفت ابرو مژه اتون اصولی بود . من فایل روش لیفت ابرو و مژه word هم استفاده کردم عالی بود . برای دریافت گواهینامه استاندارد قرار شد مدیر سالن با دفترتون در ارتباط باشند.

  2. روش اجرایی لیفت ابرو مژتون کامل بود . دستورالعمل روش لیفت ابرو و مژتون از سایت دانلود کردم برای مدیر لاین فرستادم . در صورت تایید مدیر سالن برای دریافت گواهینامه تماس میگیریم. زمان دریافت جقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo