روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان

روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان Backup از اطلاعات شبکه کامپیوتری شرکت به منظور حفاظت آنها از خرابی و تعریف اطلاعات قابل بازیابی می توان نام برد.
5/5 - (100 امتیاز)

روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان

کارشناسان در تهیه نمونه روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان معمولا روش ها و شیوه های مختلفی بکار می برند. برخی از کارشناسان از این روش تحت عنوان دستورالعمل تهیه نسخ پشتیبان یاد می کنند. در این نمونه روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان ما فایل WORD با قابلیت دانلود رایگان جهت الگوبرداری قرار دادیم.

نمونه روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان در این سایت فقط جنبه الگو برداری دارد. لذا شما می توانید پس از مطالعه و دانلود رایگان روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان، آنرا متناسب با نیاز سازمان ویرایش و اصلاح نمایید. نمونه روش اجرایی فعالیتهای ICT برای سازمان ها و شرکت ها ضروری است. همه ما از اهمیت اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره با خبر هستیم. تقریبا همه سازمان ها و شرکت ها به نوعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیشبرد اهداف سازمانی استفاده می کنند.

 

هدف از تهیه نسخ پشتیبان

هدف از پشتیبان گیری این است که در صورت خلل در سخت افزارها و نرم افزارها و پاک شدن اطلاعات، به بازیابی سریع و قابل اعتماد داده های سازمان یا شرکت دسترسی داشته باشیم.

دلیل و اهمیت تهیه نسخ پشتیبان

مهمترین بخش هر سازمانی پرسنل، اطلاعات و سیستم های آن سازمان می باشند. همیشه حفاظت و نگهداری از سیستم ها و اطلاعات سازمان ها با توجه به افزایش روز افزون داده های الکترونیکی سازمان از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. یکی از مشکلات و ریسک هایی که سازمان ها یا شرکت ها با آن روبرو هستند خطرات ناشی از انهدام یا تخریب اطلاعات است.

به همین دلیل سازمان ها و شرکت ها نیاز به روش ها و استانداردهایی برای تهیه نسخ پشتیبان دارند. سازمان ها باید بتوانند در زمان بروز خطا و یا از بین رفتن اطلاعات در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه اطلاعات سازمانی خود را بازیابی نمایند.

متن نمونه روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان

1- هدف :

تشریح نحوه تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات شبکه کامپیوتری شرکت به منظور حفاظت آنها از خرابی و تعریف اطلاعات قابل بازیابی.

2- دامنه کاربرد :

کلیه اطلاعات دیجیتال شرکت

3- تعاریف :

اطلاعات قابل بازیابی : اطلاعاتی که از آنها طبق این روش اجرایی نسخه پشتیبان تهیه میگردد و زمان نگهداری آنها نیز منقضی نشده باشد.

ماه پشتیبان گیری : اولین ماه پشتیبان گیری از ساعت 19 اولین چهارشنبه هر ماه شمسی آغاز میگردد و پایان آن در ساعت 19پنجمین چهارشنبه است و ماه های دیگر با همین توالی ادامه می یابد.  در متن این روش اجرایی هر جا کلمه ماه گردیده است، منظور ماه پشتیبان گیری است.

4- مسئولیت ها :

نظارت : مدیر واحد IT

اجرا : واحد IT

5- شرح اقدامات :

1-5- زمانبندی تهیه نسخه های پشتیبان

ساعت 19 هر چهارشنبه عملیات تهیه نسخه پشتیبان Full از اطلاعات زیر آغاز میگردد و در پایان صحت اطلاعات پشتیبان گیری و سنجیده (CRC Check) می گردد. توالی اطلاعاتی که بر روی نوارهای پشتیبان گیری ذخیره می شوند براساس لیست زیر است :

System State های سرورهای AD ,DHCP و DNS

پست الکترونیک

تنظیمات Call Manager

بانک اطلاعاتی MANUSYS

بانک اطلاعاتی

اطلاعات سیستم اشتراک فایل (File Server)

بانک اطلاعاتی سایر سرویس ها از قبیل معین، دبیرخانه، رستوران، و نظام پیشنهادات

پوشه اطلاعات IIS

آخرین چهارشنبه هر ماه از نسخه پشتیبان Full، تهیه میکنیم.  سپس نسبت به  صحت سنجی (CRC Check) اقدام می کنیم..

ساعت 19روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه عملیات تهیه نسخه پشتیبان Differential نسبت به نسخه Full چهارشنبه گذشته بر روی نوارهای متعلق به همان روز آغاز و پس از پایان عملیات، اطلاعات نسخه پشتیبان، صحت سنجی می گردد. تنها به صورت استثنا از System State های سرورهای AD ,DHCP و DNS مانند چهارشنبه ها نسخه پشتیبان Full بر روی این نوارهای روزانه تهیه می گردد.

2-5- بازنویسی و نگهداری نسخه های پشتیبان

نسخه های پشتیبان Differential متعلق به هر روز، پس از گذشت هفت روز از تاریخ تهیه آنها، بازنویسی می گردند.

نسخه های Full چهارشنبه های هفته های اول، دوم و سوم هر ماه می توانند بعد از گذشت سی روز از تاریخ پشتیبان مجددا  بازنویسی گردند.

هر دو هفته یکبار آخرین نسخه پشتیبان Full ، به گاو صندوق واقع در دفتر شرکت منتقل می گردد.

نسخه های پشتیبان Full آخرین چهارشنبه هر ماه که به خارج از شرکت منتقل گردیده اند، به مدت دو سال نگهداری و پس از گذشت آن زمان می توانند مجددا بازنویسی گردند.

3-5- اطلاعات قابل بازیابی برای کاربران

براساس برنامه پشتیبان گیری مشروح اطلاعات روی File Server و ایمیل ها به شرح زیر قابل بازیابی هستند:

از زمان دریافت درخواست بازیابی اطلاعات توسط ICT، اطلاعات یک هفته قبل را می توان بطوری بازیابی نمود که اطلاعات، به آخرین نسخه ای که از آن ها در ساعت 19 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه قبل موجود است، برگردند.

زمان دریافت درخواست بازیابی اطلاعات توسط ICT، اطلاعات بازه 8 روز تا یک ماه قبل را می توان بصورتی بازیابی نمود که اطلاعات به آخرین نسخه ای که از آنها در ساعت 19 تمام چهارشنبه های گذشته موجود است، برگردند.

دریافت درخواست بازیابی اطلاعات توسط ICT، اطلاعات بازه بیشتر از یک ماه تا دو سال قبل را می توان به گونه ای بازیابی نمود که اطلاعات به آخرین نسخه ای که از آن ها در ساعت 19 آخرین چهارشنبه ماه های گذشته موجود است، برگردند.

لازم به یاد آوری است که رکوردهای بانک های اطلاعاتی را صرفاً در صورت وقوع حادثه کلی یا تشخیص گروه نرم افزار می توان بازیابی نمود. همچنین بازیابی یک ایمیل خاص مقدور نبوده بلکه کل Mail Box کاربران در یک تاریخ خاص قابل بازیابی است.

4-5- درخواست بازیابی

درخواست بازیابی اطلاعات تنها توسط مدیر واحد مربوطه امکان پذیر است.

5-5- نشانه گذاری نسخه های پشتیبان

نشانه گذاری نوارهای نسخه پشتیبان از فرمت T- X- Y-M-D پیروی می کند:

T : برای نسخه های پشتیبان نوع Full حرف F و برای نسخه های پشتیبان نوع Differential حرفD  درج می گردد.

X : می تواند اعداد 1 تا 4 باشد. زمانی که نسخه پشتیبان از نوع Full است اعداد 1 تا 4 نماینده چهارشنبه های هفته اول تا چهارم از یک ماه است. زمانی که نسخه پشتیبان از نوع Differential است اعداد 1 تا 4 نماینده روزهای شنبه تا سه شنبه هستند.

Y : سال شمسی تهیه نسخه پشتیبان. این حرف تنها در نشانه گذاری نسخه های Full  کاربرد دارد.

M : ماه شمسی تهیه نسخه پشتیبان. این حرف تنها در نشانه گذاری نسخه های Full  کاربرد دارد.

D : روز تهیه نسخه پشتیبان. این حرف تنها در نشانه گذاری نسخه های Full  کاربرد دارد.

6- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

7- مدارک پیوست :

ردیف

نام کد
7-1 لیست تهیه نسخ پشتیبان

F-98-00-01

متن روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان – پایان

بهترین روش تهیه نسخ پشتیبان

روش های متفاوت و مختلفی جهت تهیه BACKUP وجود دارد. استفاده از درایو خارجی تا پشتیبان گیری در سرور از طریق دسترسی مستقیم یا از راه دور از طریق اینترنت مرسوم است. با رشد روز افزون تکنورلوژی و فناوری اطلاعات ، روشها و ابزار های جدید و با سرعت بالایی ابداع میگردند. یک کارشناس IT بایستی همواره دانش خودرا نسبت به این ابزارها و تکنیکها بروز نماید.

روش های رایج نسخه پشتیبان از سیستم ها و سرورها

روش های متفاوتی برای تهیه نسخ پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر به آنها اشاره می کنیم:

Full BackUp

همانطور که از نام آن پیداست روشی است که نسخه کپی کامل اطلاعات سازمان یا شرکت که مهم هستند تحت هیچ شرایطی نباید از بین بروند، تهیه می شود. این مدل بکاپ از مهمترین و معتبرترین نوع پشتیبان گیری محسوب می گردد.

Incremental BackUp

در تهیه این مدل نسخه پشتیبان باید با دقت بیشتری اقدام نماییم. زیرا این روش پشتیبان گیری شامل تهیه کپی از فایل ها با در نظر گرفتن تغییراتی است که از زمان پشتیبان گیری قبلی تاکنون تغییر کرده اند.

Reverse Incremental BackUp

این مدل روش پشتیبان گیری ابتدا می بایست یک نسخه کامل کپی از اطلاعات تهیه گردد. سپس بصورت دوره ای با نسخه کپی live مقایسه و همسان سازی گردیده و در نهایت نسخه قدیمی را بازسازی می نماید.

Differential BackUp

این مدل نسخه پشتیبان همان ساختار Incremental BackUp دارد ولی فقط از فایل های جدید یا فایل هایی که تغییرات دارند نسخه پشتیبان می گیرند.

Near CDP-Backup

به معنی محافظت مداوم از داده ها (countinuse data protection) نسخه پشتیبانی است که بلافاصله بعد از هر تغییر در اطلاعات گرفته می شود.

 

دانلود رایگان روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان – فایل word

مشخصات یک سیستم ایده آل برای پشتیبان گیری

برای سازمان ها و یا شرکت ها یک سیستم جهت گرفتن نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات خوب باید دارای قابلیت زیر باشد

بازیابی اطلاعات در کمترین زمان

نگهداری نسخه های مختلف زمانی از داده ها و اطلاعات

ایجاد برنامه زمانبندی مختلف برای تهیه نسخ پشتیبان طبق سیاست های امنیتی سازمان

پشتیبان گیری از سیستم عامل های مختلف و برنامه های کاربردی سازمان

امکان پشتیبان گیری متمرکز و خودکار

امروزه با توجه به رشد چشمگیر تکنولوژی و استفاده از آن در کسب و کارها، همچنین با توجه به اهمیت اطلاعات سازمان و شرکت ها نیاز به روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان دارند.
با توجه دنیای امروزی تکنولوژی و استفاده از آن در کسب و کارها و با توجه به خطرات احتمالی از دست رفتن اطلاعات باید یک نسخه پشتیبان از اطلاعات سازمان خود داشته باشید.

اهمیت نسخه پشتیبان وب سایت

امروزه با توجه به رشد چشمگیر تکنولوژی و استفاده از آن در کسب و کارها، از دست رفتن اطلاعات وبسایت مانند فلج شدن کسب و کار است. بنابراین در لحظه با توجه به خطرات احتمالی از دست رفتن اطلاعات باید یک نسخه پشتیبان از وب سایت خود داشته باشید.

نسخه پشتیبان از اهمیت بالایی برخورداراست. در زمان هک شدن وبسایت یا بروز مشکلات در اطلاعات وب سایت می توان از نسخه بکاپ کمک گرفت.

افزایش امنیت سایت شامل یکسری فرآیندهای ساده و پیچیده است. در همین راستا در مقاله امنیت وب سایت سعی کردیم نکات اصلی و کلیدی برای بهبود ایمنی وبسایت را به شما آموزش دهیم.

دلایل عمده تهیه نسخ پشتیبان در وبسایت

مهمترین دلایل تهیه نسخ پشتیبان در وبسایت بسیار زیاد است. اما در زیر به چند مورد مهم اشاره می گردد.

بازبابی سریع و ساده داده ها

نگهداری کلیه سوابق اداری، تجاری سازمان و پرسنل و . . . بصورت دقیق

جلوگیری از خرابی احتمالی اطلاعات سازمان

پیشگیری از دوباره کاری و از دست دادن اطلاعات

استراتژی های تهیه نسخ پشتیبان

با توجه به اهمیت اطلاعات سازمان بصورت کلی سه استراتژی مهم پشتیبان گیری به شرح زیر است:

Full backup یا تهیه نسخه پشتیبان کامل هر چند وقت یکبار طبق سیاست و خط مشی سازمان انجام می گیرد.

پشتیبان گیری های روزانه برای وبسایت هایی که روزانه تغییر دارند انجام می گردد.

پشتیبان گیری در زمان های مشخص برای وبسایت های کوچک با تغییرات اندک صورت می گیرد.

اخذ گواهینامه ایزو 27001

مدرک ایزو 27001 یک استاندارد بین المللی است که کمک می کند امنیت اطلاعات سازمان حفظ گردد. گواهینامه ISO 27001 یک چارچوب مدیریتی برای اجرای روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان از داده های سازمان است.

جهت استفاده از مشاوره رایگان کارشناسان مرکز سیستم کاران می توانید با شماره تلفن 79165-021 بصورت 24 ساعته ارتباط برقرار نمایید. همچنین می توانید جهت دریافت گواهینامه های ایزو 27001 معتبر IAF در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه اقدام نمایید.

گواهینامه 27001 ISO

اهمیت گواهینامه ایزو 27001 در جهان به رسمیت شناخته شده تا اعلام نماید که مدیریت  اطلاعات سازمان شما با بهترین روش امنیت اطلاعات هماهنگ و مطابق است.

دریافت گواهینامه ایزو 27001 برای سازمان ها و شرکت ها ضروری است. شرکت هایی که روش اجرایی تهیه نسخ پشتیبان رو اجرا می نماید اخذ گواهینامه ISO/IEC 27001 جزو موارد ضروری است.

مرکز سیستم کاران با تلفن تماس 79165-021 بصورت 24 ساعته آماده ارائه مشاوره رایگان است. شما عزیزان می توانید با مشاوره کارشناسان مرکز ما جهت اخذ گواهینامه ایزو 27001 در کمترین زمان و کمترین هزینه اقدام نمایید.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. روش اجرایی یا دستور العمل بک اپ جزو ایزو ۲۷۰۰۱ جزو الزامات هست شرکتها می بایست اخذ کنند. ممنون از اطلاعات جامع شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo