مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM یا Total Quality Management
3.3/5 - (686 امتیاز)

مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM فرآیندی مبتنی بر شواهد iست که‌ توسط مدیریت ارشد شرکت راهبری میگردد. TQM برای دستیابی به‌ اهداف سازمان بر بهبود عملکرد و کیفیت و رضایت ذی نفعان تمرکز دارد. اولین اثرات مدیریت کیفیت جامع در پی گسترش بازارهای داد و ستد و خدمات و افزایش اهمیت کیفیت و کنترل آن پدیدار شد و پس از چندی به‌ عاملی تاثیرگذار بدل شد. با روی آوری صنایع به‌ تولید انبوه مدیریت کیفیت شکل علمی‌تری به‌خود گرفت. برای‌درک بهتر مدیریت کیفیت جامع TQM بهتر است با تعاریف زیر آشنا شویم:

کیفیت Quality : تمام ویژگی‌ها و مشخصه‌های محصول‌ یا خدمات که توانایی برآورده ساختن نیازهای ذکر شده یا ضمنی مشتری محصول را دارند.

کنترل کیفیت Quality Control: آزمایش نمونه‌ای از خروجی و مقایسه آن‌ با شاخص‌ها برای‌ حفظ استانداردها در محصولات تولید شده است.

اما باز هم QC پاسخگوی نیاز صنایع و مصرف کنندگان به‌ کیفیت مطلوب نبود. بنابراین مفهوم مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management مطرح گردید. مطلب حاضر در پی‌ توضیح کوتاهی در حوزه TQM است. در Total Quality Management نحوه نگرش‌ به مدیریت مجموعه تفاوتی جالب دارد در مدیریت کیفیت جامع در حقیقت مدیر مجموعه در تلاش است که‌ با استفاده از همکاری کارکنان و مشتریان و سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان کیفیت را بطور مستمر بهبود بخشد. در واقع Total Quality Management با ترویج فرهنگ مشارکت در تمامی سطوح شرکت بر کیفیت محصولات و خدمات تاثیرگذار خواهد بود.

TQM مخفف چیست؟

اصطلاح TQM مخفف عبارت لاتین Total Quality Management بمعنای مدیریت کیفیت جامع هست. TQM را می توان به عنوان یک سیستم مدیریت برای یک سازمان متمرکز بر مشتری خلاصه کرد که همه کارکنان را در بهبود مستمر مشارکت می دهد. از استراتژی، داده ها و ارتباطات موثر برای ادغام نظم و انضباط کیفیت در فرهنگ و فعالیت های سازمان استفاده می کند. بسیاری از این مفاهیم در سیستم های مدیریت کیفیت مدرن، جانشین TQM وجود دارند. مدیریت کیفیت جامع می تواند شامل مجموعه ایی از انواع سیستمهای مدیریتی بصورت ترکیبی باشد. خاصیت اصلی TQM فراگیر بودن ان برای کلیه ذی نفعان مستقیم و غیر مستقیم در یک سازمان هست.

مدیریت کیفیت جامع TQM یا Total Quality Management فرآیند مستمر شناسایی و کاهش یا حذف خطاها در تولید است. مدیریت زنجیره تامین را ساده می کند. تجربه مشتری را بهبود می بخشد و تضمین می کند که کارکنان در آموزش سریع هستند. هدف مدیریت کیفیت جامع این است که همه طرف‌های درگیر در فرآیند تولید را در قبال کیفیت کلی محصول یا خدمات نهایی مسئول بداند.

TQM چیست؟

مدیریت کیفیت فراگیر چارچوبی استراتژیک است که همه افراد یک سازمان را تشویق می کند تا بر بهبود کیفیت تمرکز کنند. این تئوری معتقد است که رضایت مشتری با عالی بودن عملکرد افزایش می یابد. بسیاری از اصول TQM را هدایت می کنند، اما هدف کلی حذف خطاها، ساده کردن فرآیندها و به حداکثر رساندن کارایی است.

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) یک چارچوب مدیریتی مبتنی بر این باور است که یک سازمان می‌تواند با تمرکز تمام اعضای خود، از کارکنان سطح پایین گرفته تا مدیران عالی رتبه آن، بر بهبود کیفیت و در نتیجه، موفقیت بلندمدت ایجاد کند. ارائه رضایت مشتری این رویکرد مدیریتی برای ساده سازی مدیریت زنجیره تامین و همچنین شناسایی، کاهش یا حذف خطاها استفاده می شود. TQM سازمان ها را ملزم می کند که بر بهبود مستمر یا کایزن تمرکز کنند. TQM بر بهبود مستمر داخلی و فرآیندی در دراز مدت تمرکز دارد و در نتیجه کیفیت محصولات یا خدمات تولید شده را افزایش می دهد.

تمام بخش هایی که در ایجاد یک محصول یا خدمات مشارکت دارند. از جمله تیم های طراحی، مهندسی و بازاریابی در TQM شرکت می کنند. مدیریت با ارائه کارکنان با کیفیت و آموزش و تعیین اهداف به عنوان یک تسهیل کننده عمل می کند. TQM هیچ رویکرد مورد توافق واحدی ندارد اما از هشت اصل راهنما پیروی می کند که بر بهبود کیفیت تمرکز دارند.

اصول هشت گانه مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM دارای هشت اصل اساسی هست که چارچوب مدیریت کیفیت جامه را تشکیل میدهد. در زیر ما این 8 اصل TQM را تشریح میکنیم.

مشتری مداری – اصل اول TQM

مشتری در نهایت زنجیره هر کسب و کاری سطح کیفیت را تعیین می کند. مهم نیست که یک سازمان برای ارتقای کیفیت چه کاری انجام می دهد. آموزش کارکنان، ادغام کیفیت در فرآیند طراحی، یا ارتقاء رایانه یا نرم افزار و یا هر چیز دیگری در نهایت مشتری تعیین می کند که آیا تلاش ها ارزشمند بوده اند یا خیر.

مشارکت کلی کارکنان – اصل دوم TQM

همه کارمندان در تلاش برای رسیدن به اهداف مشترک مشارکت می کنند. تعهد کلی کارکنان تنها پس از بیرون راندن ترس از محل کار، زمانی که توانمندسازی رخ میدهد و زمانی که مدیریت محیط مناسب را فراهم میکند، بدست می آید. سیستم های کاری با عملکرد بالا، تلاش های بهبود مستمر را با عملیات عادی کسب و کار ادغام می کنند. تیم های کاری خود مدیریت یکی از اشکال توانمندسازی است.

فرآیند محور – اصل سوم TQM

بخش اساسی TQM تمرکز بر تفکر فرآیندی است. یک فرآیند مجموعه ای از مراحل است که ورودی ها را از تامین کنندگان (داخلی یا خارجی) می گیرد و آنها را به خروجی هایی تبدیل می کند که به مشتریان (داخلی یا خارجی) تحویل داده می شوند. مراحل مورد نیاز برای انجام فرآیند تعریف می‌شوند و معیارهای عملکرد به‌منظور تشخیص تغییرات غیرمنتظره به‌طور مداوم نظارت می‌شوند.

سیستم یکپارچه – اصل چهارم TQM

اگرچه یک سازمان ممکن است متشکل از بسیاری از تخصص های عملکردی مختلف باشد که اغلب در بخش هایی با ساختار عمودی سازماندهی شده اند، اما این فرآیندهای افقی هستند که این عملکردها را به هم متصل می کنند که تمرکز TQM است. فرآیندهای خرد به فرآیندهای بزرگتر اضافه می شوند و همه فرآیندها در فرآیندهای تجاری مورد نیاز برای تعریف و اجرای استراتژی جمع می شوند. همه باید چشم انداز، مأموریت و اصول راهنما و همچنین خط مشی های کیفیت، اهداف و فرآیندهای حیاتی سازمان را درک کنند. عملکرد کسب و کار باید به طور مستمر نظارت و اطلاع رسانی شود.

یک سیستم کسب و کار یکپارچه ممکن است بر اساس معیارهای جایزه Baldrige مدل شود و یا استانداردهای ISO 9001 را در خود جای دهد. هر سازمانی فرهنگ کاری منحصر به فردی دارد و دستیابی به برتری در محصولات و خدمات آن عملاً غیرممکن است. مگر اینکه فرهنگ با کیفیت خوب پرورش داده شود. بنابراین، یک سیستم یکپارچه عناصر بهبود کسب و کار را در تلاش برای بهبود مستمر و فراتر از انتظارات مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان به هم متصل می کند.

رویکرد استراتژیک و سیستماتیک – اصل پنجم TQM

بخش مهمی از مدیریت کیفیت، رویکرد استراتژیک و سیستماتیک برای دستیابی به چشم‌انداز، مأموریت و اهداف سازمان است. این فرآیند که برنامه ریزی استراتژیک یا مدیریت استراتژیک نامیده می شود، شامل تدوین یک برنامه استراتژیک است که کیفیت را به عنوان یک جزء اصلی یکپارچه می کند.

بهبود مستمر – اصل ششم TQM

جنبه بزرگ TQM بهبود مستمر فرآیند است. بهبود مستمر سازمان را به سمت تحلیلی و خلاقیت در یافتن راه هایی برای رقابتی تر شدن و برآوردن انتظارات ذینفعان مؤثرتر سوق می دهد.

تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت – اصل هفتم TQM

برای دانستن میزان عملکرد یک سازمان، داده های مربوط به معیارهای عملکرد ضروری است. TQM مستلزم آن است که یک سازمان به طور مستمر داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند تا دقت تصمیم گیری را بهبود بخشد، به اجماع دست یابد و امکان پیش بینی بر اساس تاریخ گذشته را فراهم کند.

ارتباطات – اصل هشتم TQM

در زمان تغییرات سازمانی و همچنین بخشی از عملیات روزمره، ارتباطات موثر نقش زیادی در حفظ روحیه و ایجاد انگیزه در کارکنان در تمام سطوح ایفا می کند. ارتباطات شامل استراتژی ها، روش ها و به موقع بودن است.

گواهینامه TQM چیست؟

مدرک یا گواهینامه TQM یا استشهادیه یا سرتیفیکیت TQM سندی هست که اثبات کننده وجود یک نظام منسجم مدیریت کیفیت فراگیر در سطح شرکت هست. گواهی نامه مدیریت کیفیت جامع، مدرکی بین المللی محسوب میگردد که در خیلی از کشورها از جمله ایران رواج دارد.خیلی از شرکتها متقاضی دریافت گواهینامه TQM هستند. اخذ فوری و ارزان گواهینامه TQM برای شرکت خود را از طریق سیستم کاران تجربه کنید. گواهینامه TQM بیشتر برای ارایه با سازمانها و ارگانهای کارفرمایی کاربرد دارد. یکی از کاربردهای مدرک TQM جهت ارایه به سازمان برنامه و بودجه برای اخذ رتبه مشاوره هست.

یک گواهینامه یا مدرک TQM می تواند چندین مزیت را برای سازمان شما فراهم کند. مانند افزایش شهرت و اعتبار شما در بازار، افزایش مزیت رقابتی شما و بهبود فرآیندهای داخلی. همچنین می تواند با مشارکت دادن کارکنان در فرآیند بهبود کیفیت، ارائه بازخورد و شناخت آنها و پرورش فرهنگ یادگیری و نوآوری، تعامل و روحیه کارکنان را تقویت کند. در نهایت، مشتریان و ذینفعان تعهد شما به کیفیت و برتری را تشخیص خواهند داد.

مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر با اختصار TQM
گواهینامه TQM یا گواهینامه مدیریت کیفیت جامع ( فراگیر )

اخذ گواهینامه TQM

دریافت گواهینامه یا مدرک TQM مستلزم حفظ و بهبود سیستم کیفیت و عملکرد خود در طول زمان است. این ممکن است شامل نظارت و اندازه گیری نتایج کیفی و رضایت مشتری، انجام ممیزی های داخلی منظم و بررسی های مدیریتی، اجرای پروژه های بهبود مستمر، جستجوی بازخورد از ذینفعان، به روز رسانی سیستم کیفیت و اسناد و تمدید گواهینامه یا اعتبار سنجی شما به صورت دوره ای باشد.

تجزیه و تحلیل داده ها به شما در شناسایی روندها، فرصت ها و مشکلات کمک می کند. ابزارهایی مانند Plan-Do-Check-Act (PDCA)، Six Sigma، Lean، Kaizen، 5S و بنچ مارک را می توان برای ابتکارات بهبود مستمر استفاده کرد. با نشان دادن تعهد خود به تعالی کیفیت از طریق ممیزی های خارجی، می توانید گواهینامه یا مدرک خود را دریافت کنید. نمونه دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها را مطالعه بفرمایید.

اخذ گواهینامه TQM توسط هر مرجعی در ایران صادر نمیگردد. بلکه این کار بایستی توسط مراکز معتبر و متخصص انجام پذیرد. صفر تا صد دریافت گواهینامه TQM خود را به مرکز سیستم کاران واگذار نمایید. با مرکز به شماره تلفن 79165-021 تماس حاصل نمایید. یک مدرک معتبر TQM بهمراه کد رهگیری در سایت با قابلیت استعلام دریافت نمایید. دریافت گواهینامه TQM با کمترین قیمت و در سریع ترین زمان را به ما بسپارید.

نحوه دریافت گواهینامه TQM

اگر تصمیم دارید گواهینامه TQM را برای سازمان خود بگیرید، باید نهاد مناسبی را انتخاب کنید که بتواند راهنمایی، پشتیبانی و شناسایی لازم را به شما ارائه دهد. نهادهای مختلفی وجود دارند که گواهینامه یا مدرک معتبر TQM را ارائه می دهند، مانند مرکز سیستم کاران به تلفن 79165-021 و سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA)، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، و جایزه دمینگ.

هر یک از این مراجع بسته به اندازه، صنعت، مکان و اهداف سازمان شما مزایا و معایب خاص خود را دارند. بنابراین، قبل از تصمیم گیری باید گزینه های مختلف را بررسی و مقایسه کنید. در این مورد با کارشناسان مرکز سیستم کاران بصورت کاملا رایگان مشورت نمایید.

به منظور دریافت گواهی یا مدرک برای مدیریت کیفیت جامع (TQM)، ابتدا باید خود و سازمانتان را برای فرآیند ارزیابی و ممیزی آماده کنید. این شامل انجام تجزیه و تحلیل شکافها برای شناسایی نقاط قوت و ضعف فعلی شما در رابطه با معیارها و ایجاد یک برنامه عمل برای رفع آنها می شود. همچنین شامل اجرای برنامه عملیاتی، مستندسازی سیستم کیفیت شما، آموزش و برقراری ارتباط با کارکنان و مشتریان در مورد TQM، بررسی و تایید سیستم کیفیت و عملکرد شما، همکاری با ممیزان، دریافت گزارش ممیزی و تجلیل از دستاوردها یا اجرای اقدامات اصلاحی است.

مراجع صادرکننده گواهینامه TQM

یکی از مراجع با سابقه جهت کسب اطلاعات در مورد گواهینامه تی کیو ام مرکز سیستم کاران هست. مراجع صادرکننده گواهینامه TQM را بدرستی بشناسید و انتخاب نمایید. این مرکز یکی از معتبرترین مراکز و تایید شده سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اخذ گواهینامه های ملی و بین المللی هست. در لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه TQM نام مرکز سیستم کاران می درخشد. با اطمینان خاطر مرکز سیستم کاران را انتخاب نمایید و گواهینامه TQM خود را با ارزانترین قیمت و بصورت فوری دریافت نمایید.

مراجع صادرکننده گواهینامه TQM بعضا همان مراجع صادرکننده ایزو نیز هستند. البته هر مرجع ثبت و صدور مدارک ایزو نمی تواند گواهینامه TQM را صادر کند.

مزایا و معایب TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM یا Total Quality Management با این استراتژی مدیریتی بدنبال افزایش سطح کیفیت، رضایت ذی نفعان را نیز جلب می‌کند. ذی نفعان مجموعه مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط اطراف و کارمندان مجموعه هستند. این بهبود سطح کیفیت در مدیریت کیفیت جامع به‌ این‌ دلیل حاصل می‌شود که‌ هدف مجموعه برآورده سازی نیازهای متغیر مشتریان است.

در واقع در نظر گرفتن این‌ تنوع در نیازها و تلاش برای‌ رفع آنها کلید تداوم این‌ بهبود است. در این نگرش در مدیریت کیفیت جامع یا تی کیو ام میبینیم که‌ با توجه‌ به کیفیت تک تک اعضای سازمان کیفیت در کل سازمان بهبود می‌یابد.

این توجه به اعضای سازمان و مشارکت کارمندان تنها به معنای استفاده از نیروی کار نیست بلکه علاوه بر آن به منفعت، رضایت، امنیت و آرامش کارمندان در تمامی ابعاد پرداخته است. به گونه ای که کارمندان با مشارکت بیشتر از سود حاصل سهم میبرند و با احساس امنیت شغلی و تضمین آینده شغلی و رضایت از محیط کار خود عملکرد بهتری داشته و تاثیر مثبتی بر روند بهبود خواهند داشت.

مزایای TQM

 TQM منجر به این می شود که یک شرکت محصولی را با هزینه کمتری تولید کند که به درستی اجرا شود. شرکت‌هایی که در TQM شرکت می‌کنند، محصولات منسجم‌تری ارائه می‌کنند که وقتی بر کیفیت تأکید می‌کنند و ضایعات را به حداقل می‌رسانند. وفاداری قوی‌تری به مشتریان ارائه می‌دهند. همانطور که TQM هر بخش را در یک سازمان تحت تأثیر قرار می دهد، یک شرکت ممکن است پس انداز قابل توجهی را از منابع، تولید، توزیع یا کارکردهای پشتیبان مواد بدست آورد.

شرکت‌هایی که با موفقیت TQM را اجرا می‌کنند معمولاً می‌توانند سریع‌تر به تغییرات واکنش نشان دهند و برای جلوگیری از منسوخ شدن، از قبل برنامه‌ریزی کنند. یک شرکت باید به طور کامل از اصول TQM استفاده کند تا به طور کامل از مزایای TQM بهره مند شود. این امر مستلزم رسیدگی قابل توجهی از هر بخش در سراسر یک سازمان است.

دستیابی به این سطح از تعهد بسیار دشوار است. نیاز به سرمایه گذاری مالی قابل توجهی دارد و همه سطوح مدیریت را ملزم به مشارکت در TQM می کند. دستیابی به TQM ممکن است طولانی باشد و کارگران در برابر تغییر احساس مقاومت کنند. ممکن است از یک شرکت خواسته شود که فرآیندها، کارکنان، تجهیزات یا مواد را به نفع یک طرح TQM آزمایش نشده و نیمه توسعه یافته جایگزین کند. کارگران ماهرتر ممکن است تصمیم بگیرند شرکت را ترک کنند اگر احساس کنند فرآیندهای TQM به درستی از مجموعه مهارت های آنها استفاده نمی کند.

معایب TQM

TQM به مقدار قابل توجهی از برنامه ریزی و منابع در طول زمان نیاز دارد تا به درستی به تغییر تخصیص داده شود. تعهد در سطح شرکت بهبود مستمر در TQM به این معنی است که فرهنگ سازمانی باید بر بهبود فرآیندها تمرکز کند. همه سطوح مدیریتی باید حمایت کنند. هزینه های اضافه شده TQM ممکن است هزینه های آموزش، زیرساخت و توسعه تیم را اضافه کند. ممکن است سالها طول بکشد تا یک سازمان به طور کامل نتایج مورد نظر خود را نشان دهد. تلاش های جزئی به دلیل تلاش برای اجرای TQM، حرکت جزئی به سمت آن می تواند منجر به شکست شود.

اهداف مدیریت کیفیت جامع TQM

ازجمله اهداف مدیریت کیفیت جامع میتوان به‌موارد زیر اشاره کرد:

برگزدین فرآیندهای درست و مناسب تولید در فاز طراحی

آموزش‌های لازم پیرامون درک کیفیت و راه‌های دستیابی به ‌آن‌ در تمامی سطوح سازمان

استفاده‌ از مشارکت تمامی کارکنان

اندازه‌گیری و پایش عملکرد تمامی اعضای مجموعه به‌منظور درک نقاط ضعف و قوت

حفظ کیفیت و بهبود مستمر آن

تامین رضایت ذی نفعان باحداقل هزینه

مدیریت جامع کیفیت بااصلاح روابط میان کارگر و کارفرما و بهبود کیفیت سبب رشد اقتصادی مجموعه می‌شود.

در TQM استراتژی برد-برد ( win-win ) در مجموعه حاکم می‌شود. به این ترتیب هم منافع کارفرما و هم منافع کارگر تامین می‌شود تا از این طریق سبب استمرار در بهبود کیفیت شود و از بروز بحران‌های جدی و عملیاتی پیشگیری می‌کند.

Total Quality Management در پایش سازمان تهدیدها را یافته و به‌ فرصت ها تبدیل میکند و سبب جلب متقاضیان و مشتریان می‌شود. مدیریت جامع کیفیت با ترویج اخلاق سازمانی صحیح در رفتار با مشتریان سبب حسن شهرت سازمان می‌گردد.

کاربرد مدیریت کیفیت جامع

TQM از بخش تولید سرچشمه می گیرد، اما اصول آن را می توان در صنایع مختلف به کار برد. این یک چشم انداز منسجم برای تغییر سیستمی با تمرکز بر تغییرات بلند مدت به جای اهداف کوتاه مدت ارائه می دهد. TQM در بسیاری از صنایع با در نظر گرفتن این مورد استفاده می گردد. این تکنیک ها را می توان در تمام بخش های درون یک سازمان به کار برد. این کمک می کند تا اطمینان حاصل کرد که همه کارکنان در جهت اهداف تعیین شده برای شرکت و بهبود عملکرد در هر زمینه کار می کنند. بخش های درگیر می توانند شامل مدیریت، بازاریابی، تولید و آموزش کارکنان باشند.

کاربرد دیگر مدیریت کیفیت جامع، دریافت گواهینامه TQM است. امروزه دریافت گواهینامه TQM مزایای غیر فنی خیلی زیادی دارد. ازجمله این منافع میتوان موارد زیر را گفت:

اخذ گواهینامه TQM برای شرکت در مناقصات – مقاله تخصصی گواهینامه های مورد نیاز در مناقصه را بخوانید.

دریافت گواهینامه TQM برای کسب امتیاز رتبه مشاور ساجات

کسب امتیاز در جوامع بین المللی با اخذ گواهینامه TQM 

اخذ گواهینامه TQM جهت جذب امتیاز در وندور لیست یا AVL شرکت و وزارت نفت

ارتقای شهرت برند در بازار کار – جهت کسب اطلاعات در مورد برندسازی، مقاله تخصصی ثبت برند و علامت تجاری را بخوانید.

توسعه بازار کار در سطح جامعه و بین رقبا

مدیریت کیفیت جامع TQM با سازمان چه می کند؟

TQM بر تمامی فعالیت ها و وظایفی که برای حفظ سطح مطلوبی از برتری در یک کسب و کار و عملیات آن ضروری است نظارت می کند. این شامل تعیین خط مشی کیفیت، ایجاد و اجرای برنامه ریزی و تضمین کیفیت، و اقدامات کنترل کیفیت و بهبود کیفیت است.

TQM ساختار شرکت را مهندسی ساز میکند و با مدیریت صحیح ریسکها و فرصتها ،سازمان را قدرتمندتر می سازد. سیستمهای مدیریت موجود در سازمان را یکپارچه و یکدست و هماهنگ میکند. این کار باعث اثر بخشی چند برابری فرایندها و در نتیجه عملکرد کلی سازمان میشود.

نمودار TQM چیست؟

فلوچارت یا نمودار TQM یک تصویر بصری از طرح کسب و کار و فرآیند است. شکل ظاهری نمودار معمولاً فرآیندها یا مراحل مختلف را نشان می‌دهد و به مدیریت اجازه می‌دهد تا یک فرآیند را ببیند، ضعف‌ها یا ریسک‌ها را در جریان تجزیه و تحلیل کند و نحوه انجام کارها را به‌طور استراتژیک تنظیم کند.

پیچیدگی‌ها و ناهمواری‌های مسیر مدیریت کیفیت جامع TQM

سه ضلع اصلی مدیریت کیفیت جامع TQM مشتریان ، ارتباط بین تمامی اعضا و ارتباط این اعضا‌ با مدیریت ، و نگرش علمی‌ برای تصمیم گیری برمبنای شواهد و تحلیل داده‌ها هستند. با توجه‌ به این امر میتوان از پیچیدگی‌ها و ناهمواری‌های مسیر مدیریت کیفیت جامع TQM به‌موارد زیر اشاره کرد :

عدم تعهد مدیریت به مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management

نبود ارتباطات اثربخش میان اعضا با یکدیگر و با مدیریت

گریز از ایجاد تحول و عدم مدیریت تغییرات

نبود مدیریت واحد برای راهبری سازمان در مسیر کیفیت فراگیر

نبود پیش زمینه تغییرات فردی قبل‌ از تغییرات فرهنگی

عدم توجه به تمامی بخش های مدیریت کیفیت جامع و استقرار ناقص آن

با توجه به‌ موارد نامبرده می‌توان‌ با آموزش مداوم نیروی انسانی مهارتهایی را در راستای انعطاف پذیری و قبول تغییر در کارکنان ایجاد کرد و اسباب ناکامی های مدیریت کیفیت جامع TQM را تا حدودی هموار کرد.

دریافت گواهینامه TQM و ابعاد آن

گواهینامه مدیریت کیفیت جامع (TQM) فرآیندی مداوم برای شناسایی و کاهش یا حذف خطاها است. گواهینامه TQM مدیریت کیفیت جامع برای ساده کردن مدیریت زنجیره تامین، بهبود خدمات مشتری و اطمینان از اینکه کارکنان به درستی آموزش دیده اند استفاده می شود. تمرکز بر بهبود کیفیت خروجی های سازمان، از جمله کالاها و خدمات، از طریق بهبود مستمر رویه های داخلی است.

هدف از گرفتن گواهینامه TQM مدیریت کیفیت جامع این است که همه طرف‌های درگیر در فرآیند تولید را در قبال کیفیت کلی محصول یا خدمات نهایی مسئول بداند. اغلب هشت اصل راهنمای TQM وجود دارد که از تمرکز بر مشتریان، بهبود مستمر و پایبندی به فرآیندها متغیر است.

درک مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مدیریت کیفیت جامع یک رویکرد ساختاریافته به مدیریت کلی سازمانی است. تمرکز این فرآیند بهبود کیفیت خروجی های سازمان از جمله کالاها و خدمات از طریق بهبود مستمر رویه های داخلی است. استانداردهای تعیین شده به عنوان بخشی از رویکرد TQM می تواند هم اولویت های داخلی و هم هر استاندارد صنعتی موجود را منعکس کند.

استاندارد صنعت را می توان در سطوح مختلف تعریف کرد و ممکن است شامل پایبندی به قوانین و مقررات مختلف حاکم بر عملکرد یک تجارت خاص باشد. استاندارد های صنعت همچنین می تواند شامل تولید اقلام با یک هنجار قابل درک باشد، حتی اگر این هنجار توسط مقررات رسمی پشتیبانی نشود. درک صحیح از TQM برای اجرای ان خیلی مهم هست. چون اکثر شرکتها بدون درک درستی از این نظام اقدام به طراحی و اجرای TQM می نمایند.

تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

تاریخچه TQM اغلب به اوایل دهه 1900 باز می گردد که والتر آ. شوهارت کنترل کیفیت مدرن را معرفی کرد. شوهارت در سال 1931 یک اثر صنعتی برجسته با عنوان کنترل اقتصادی کیفیت محصول تولیدی تولید کرد. این نمایشگاه یکی از پایه‌ها و اصول اساسی کنترل کیفیت تولید در نظر گرفته می‌شود. پیشرفت‌های بیشتر در کار شوهارت، چندین دهه بعد استانداردهای جدیدی را در مدیریت کیفیت معرفی کرد. جوزف ام. جوران کتابی به نام کنترل کیفیت جامع چیست؟ راه ژاپنی.

در سال 1954. این کار بر اساس تجربه جوران از دعوت شدن به ژاپن توسط دانشمندان و مهندسان ژاپنی بود. جوران بعداً یکی دیگر از کتاب‌های پرفروش TQM.3، برنامه‌ریزی و تحلیل کیفیت را نوشت. یکی دیگر از چهره های برجسته در تاریخ TQM W. Edwards Deming است. او پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن شروع بکار کرد. دمینگ با اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپنی (JUSE) همکار شد. کار حرفه ای او شامل چندین چارچوب TQM (14 نکته دمینگ، هفت بیماری مرگبار مدیریت دمینگ، و چرخ دمینگ) بود. در صورت تمایل مقاله تخصصی PDCA چیست؟ چرخه دمینگ را بخوانید.

نحوه پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع

TQM یک فرآیند منحصر به فرد است. فرمول خاصی برای پیاده سازی سیستمی که مناسب هر کسب و کار و هر نوع صنعتی باشد وجود ندارد. اما می توانید چک لیستی از مسائلی که ممکن است برای شرکت شما مناسب باشد ایجاد کنید و آنها را به ترتیب زمانی ادامه دهید. برخی ممکن است برای کسب و کار شما مناسب باشند در حالی که برخی دیگر مناسب نیستند. مواردی را انتخاب کنید که فکر می کنید مزیت دارند.

فرهنگ موجود شرکت خود، ارزش‌های اصلی و سیستم‌های آن را شناسایی کنید. از این اطلاعات برای ایجاد سیستمی استفاده کنید که به عنوان طرح اصلی شما عمل کند. آنچه مشتریان و مشتریان شما می خواهند و آنچه از کسب و کار شما انتظار دارند را مشخص کنید. تعیین کنید که چگونه این انتظارات و نیازها را به بهترین نحو برآورده کنید.

یک تیم از مدیریت و کارمندان برای هدایت و اجرای اهداف خود ایجاد کنید و این تلاش ها را در فرآیند مدیریت کسب و کار روزانه خود بگنجانید. به طور مداوم بازخوردهایی را از کارکنان و مشتریان جمع وری کنید تا پیشرفت خود را ارزیابی کنید.

گواهینامه TQM و اهمیت آن

TQM می تواند تأثیر مفیدی بر توسعه کارکنان و سازمان داشته باشد. با تمرکز همه کارکنان بر مدیریت کیفیت و بهبود مستمر، شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌های فرهنگی را ایجاد و حفظ کنند که موفقیت بلندمدتی را هم برای مشتریان و هم برای سازمان ایجاد می‌کند. تمرکز TQM بر کیفیت به سازمان ها کمک می کند تا کمبودهای مهارتی کارکنان را همراه با آموزش، آموزش یا راهنمایی لازم برای رفع این نیازها شناسایی کنند. با تمرکز بر کار تیمی، TQM منجر به ایجاد تیم های متقابل و به اشتراک گذاری دانش می شود.

افزایش ارتباطات و هماهنگی بین گروه‌های متفاوت دانش سازمانی را عمیق‌تر می‌کند و به شرکت‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در استقرار پرسنل می‌دهد. تبادل ارتباط بین تیم ها با اطلاعاتی مانند استراتژی ها، روش ها یا به موقع بودن برای بهبود عملیات ضروری است. ارتباطات خوب همچنین می تواند انگیزه کارکنان و بهبود روحیه را ایجاد کند.

اصول و فرآیندهای پیاده سازی فرآیند کلی اجرای TQM مراحل زیر را دنبال می کند:

سازمان فرهنگ فعلی و سیستم های مدیریت کیفیت خود را ارزیابی می کند و ارزش های اصلی را شناسایی می کند.

مدیریت تصمیم می گیرد به TQM متعهد شود و یک طرح جامع TQM را توسعه دهد. سازمان خواسته های مشتری را شناسایی و اولویت بندی می کند.

سازمان فرآیندهای مورد نیاز برای رفع نیازهای مشتری را ترسیم می کند.

مدیریت تیمی را برای نظارت بر تلاش ها برای بهبود فرآیندها ایجاد می کند.

تیم راهبری با ارائه برنامه ریزی و آموزش اضافی شروع به مشارکت در فرآیند می کند.

مدیریت فرآیندی را برای استانداردسازی مدیریت فرآیندهای روزانه ایجاد می کند.

سازمان به طور مداوم از کارکنان بازخورد می خواهد.

پیاده سازی TQM یک تعهد بلندمدت است و مدت زمان مورد نیاز برای برنامه ریزی، توسعه و اجرا بر اساس سازمان متفاوت است.

گواهینامه TQM معتبر با سیستم کاران

مرکز سیستم کاران با سالها سابقه در حیطه اخذ و استقرار و مشاوره انواع گواهینامه‌ها آماده ارائه خدمت به‌ متقاضیان گرامی است. شایان ذکر‌ است‌ که تمامی مشاوره‌های این‌ مجموعه در راستای اشاعه فرهنگ TQM در جامعه صنعتی و دانشگاهی رایگان میباشد و توسط کارشناسان مجرب مجموعه صورت می‌پذیرد. جهت اخذ گواهینامه معتبر و قابل استعلام با مرکز سیستم کاران تماس حاصل نمایید.

بنر ایزو

 

با ما در ارتباط باشید و حرفه ایی باشید.

سیستم کاران – سازمان مرکزی

تلفن: 79165-021

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo