اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

شرکت های دارای گواهینامه ایزو

شرکت های دارای گواهینامه ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

شرکت های دارای گواهینامه ایزو

شرکتهای دارای گواهینامه ایزو شاید تعداد بسیار زیادی باشنداما داشتن چه نوع ایزویی ازچه مرجع صدوری باعث تمایزاین گواهی نامه های ایزو ازیکدیگر میشود ونوع اعتبار یک شرکت رامشخص میکند، شرکتهای دارای گواهینامه ایزو 3 دسته میشوند، اول شرکتهاکه گواهی ایزو ازطریق مراجع غیر عضو IAF دارند، دوم شرکتهاکه گواهی ایزو ازطرف مراجع عضو IAF دارند، سوم شرکتهاییکه گواهی ایزو ازطرف مراجع IAF دارند وانرا پیاده سازی نیزکرده اند، معتبرترین شرکتها ازنوع سوم هستندکه معمولا شرکتهای معروف و بزرگ هستند و حاضربه متحمل شدن چنین هزینه سنگینی بابت اخذ و پیاده سازی کامل گواهی نامه ایزو عضو انجمن IAF هستند، دراینجا توضیحی تکمیلی درباره انواع ایزوها داده میشودتا بتوان تشخیص داد نوع ایزو شرکتهای مختلف را ونوع اعتبار انهارا.

انواع گواهینامه های ایزو

شرکتهای دارای گواهینامه ایزو ابتدا نوع ایزو درخواستی راانتخاب کنند. بدانند کدام نوع گواهینامه ایزو را میخواهند. مثلا ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میخواهد. یا انواع تخصصی گواهینامه های ایزو را که متناسب نوع فعالیت سازمان تعیین میگردند. مثلا ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و یا انواع استانداردهای تخصصی دیگر را میخواهند.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

وسپس مرجع انرا انتخاب کرده اند، مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامند CERTIFICATION BODY بمعنی موسسه صدور گواهینامه ، CBهاخود زیرنظر موسسه بنام ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهی هستند وبه انها AB گفته میشود. مراجع صدور ایزو درکشور تعداد بسیار زیادی هستندکه همگی بدودسته تقسیم میشوندبرای مثال درایران تقسیم بندی بدین شکلست، اول مراجع تحت نظر و زیرمجموعه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران میباشدکه انرا NACI مینامند. یا حتی مراجع تحت اعتبار IAF . و دوم مراجعی خصوصی هستندو بطور خصوصی فعالیت میکنند.

دراینجابه بررسی ایندو مرجع میپردازیم همگی انها خودرا معتبر میدانند و سعی دارند تا بتوانند از رقبای خودپیشی بگیرند. اما حقیقت امر اینست همگی ازنظر اعتبار دریک سطح هستند واین اختلافهای نمایشی فقط بازی تبلیغاتیست، ودرعین گستردگی فقط دو دسته طبقه بندی دارند: دسته اول مراجع زیرنظر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) فعالیت میکنند و دسته دوم دسته ای بصورت خصوصی فعالیت میکنند، دسته اول مستقیما زیرنظر IAF هستند.

مراجع IAF کدامند؟

خب شایداین سوال در ذهن مخاطب بوجود بیایدکه IAF چیست: انجمن بین المللی IAF بانام کامل INTERNATIONAL  ACCREDITION FROUM  انجمن اعتباردهندگان بین المللی است که این انجمن مستقیم برروی ABهاو بطور غیر مستقیم بر CBهانظارت میکنداین انجمن درهر کشور ABهایی راتعیین کردست ودر ایران همین AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام داردکه بر 15 عدد CBزیر مجموعه خود نظارت میکند.

نمونه هایی از AB های تحت نظر IAF

ازذکر AB های تعریف شده کشورها چند نمونه میتوان نام برد:

DAKKS موسسه اعتباردهی آلمان

SAS موسسه اعتباردهی سوییس

UKAS  موسسه اعتباردهی انگلیس

ACCREDIA  موسسه اعتبار دهی ایتالیا

TORKAK  موسسه اعتبار دهی ترکیه

وغیره که میتوان بامراجعه به سایت انجمن بین المللی IAF لیست کشورها واین موسسات اعتباردهیAB  رامشاهده کرد.

مراجع صادر کننده ایزو غیر IAF

یکسریCB هاکه تحت نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند ومیتوان گفت تحت نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند امابا تدوین و اجرا استانداردها و تدابیر همراستا و موازی استانداردهای انجمن IAF اقدام به صدور گواهی ایزو میکنندکه البته راحتترو باسهولت بیشتر، هزینه ی بسیار کمتر و زمان کوتاهتری هم درمقایسه باانواع CB زیر نظر وتحت نظارت NACI درایران هستند اینکار راانجام میدهندکه دربیشتر مواقع حتی مورد استقبال اشخاص یامجموعه هانیز قرار میگیرداما دریافت ایزو ازموسسات خصوصی بیشتربرای شرکتها و یااشخاصی مقرون بصرفه و قابل توجیه میباشدکه فعالیت بین المللی نداشته باشند، البته موسسات خصوصی نیزبرای خودیک انجمن و مرجع تدارک دیده اندکه انرا IAFCB مینامند انجمنی خصوصیست وهم راستاباIAF فعالیت میکند وقوانین وپروتکلهای انجمن IAFCB برای نظارت وبررسی CBخودتاحد زیادی باانجمن IAF همراستاست وبرای صدور گواهی ایزو قوانین واستانداردهایی یکسان رادنبال میکنند.

گواهینامه ایزو غیر IAF

شرکتهای دارای ایزو معمولا ایزو خودرا ازیکی ازاین موسسات گرفته اندکه درداخل کشور فعالیت دارند، موسسات صدور ایزو البته درصورت داشتن مجوزهای لازمه ومعتبر میتوانندبا نمایندگیهای ABهاوCB عضو IAF درکشورهای مختلف کار کنند، اماباید بدین نکته توجه داشت که مراجع صدوری که زیر نظر IAF هستند به هیچ عنوان نمیتوانند گواهی غیر IAF صادر کنند اما موسسات ومراجعی کخصوصی فعالیت میکنند میتوانند گواهیهای غیر IAF را صادر کنند ودرعین حال میتوانند گواهی 0IAF رانیز صادر کنند.

اعتبار گواهینامه ایزو

شرکتهای دارای گواهی نامه ISO تااینجا متوجه شدیم که ازچه مرجعی این گواهی را میگیرد و اعتبار این گواهی ها به چه میزان است، که معتبرترین مدارک ایزو را معرفی کردیم و الان معتبرترین ایزوی دریافتی کامل معرفی میکنم. اما بحث پیاده سازی این استانداردهاکه بحثی بسیار مهمتر از کاغذ گواهی ایزو هست. پیاده سازی به طور خلاصه بدین معنیست، یک شرکت تمام مستندات استانداردها را تهیه میکند. و به سازمان ایزو میدهد را پیاده سازی کند. ودر مجموعه اجرایی کند. پیاده سازی ایزو ملزم به همکاری مجموعه بخصوص مدیر مجموعه است. شاید پروسه سخت و زمان گیری باشد. اما در بلند مدت بنفع مجموعه ست.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط