آیین نامه پرسنلی

آیین نامه پرسنلی
5/5 - (3210 امتیاز)

آیین نامه پرسنلی

آیین نامه پرسنلی شامل مجموعه قوانینی است که مربوط به کلیه امور مربوط به کارکنان و پرسنل یک شرکت است. خیلی از قوانین و مقررات پرسنلی ، جزو قوانین دولتی و حکومتی محسوب می گردند. اما علاوه بر مقررات پرسنلی قاونی و دولتی، یکسری قوانین در هر شرکتی لازم الاجراست. قوانین و مقررات سازمانی برای مدیریت بهینه نیروی انسانی نباید ناقض قوانین دولتی و حکومتی باشد.

آیین نامه مقررات پرسنلی که در این مقاله بارگزاری کردیم، شامل اکثر مواردی است که یک فرد شاغل در هر سازمانی با آن روبروست. بدون شک چنانچه هر شرکتی این دستورالعمل منابع انسانی را استفاده کند، دیگر با مشکلات مرتبط با حوزه سرمایه انسانی نخواهد داشت.

1- هدف :

 حصول اطمینان از روش صحیح به کارگیری پرسنل و تقسیم منابع انسانی با توجه به نیاز واحد ها و نیز تامین نیاز نیروهای متخصص جهت پیشبرد اهداف شرکت.

 2- دامنه کاربرد :

اين دستورالعمل در واحد منابع انسانی کاربرد دارد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

 • نظارت : مدیر امور اداری
 • اجرا : واحد منابع انسانی

4- شرح

فصل اول :  استخدام

الف ـ كليات

ماده 1)  داوطلبان استخدام در شركت براساس فرم رزومه كاري پرسنل به کدF-13-02-01 مورد گزینش قرار می گیرند . شرایط عمومی داوطلبان استخدامی به شرح زیر می باشد :

1ـ  تابعيت ايران

2-  متدين به دين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور

3ـ  دارا بودن حداقل 18 سال سن

4-  انجام خدمت نظام وظيفه يا دارابودن معافيت‌هاي قانوني

5-  داشتن تحصيلات و تخصص لازم براي شغل مربوطه

6-  نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر

7-  عدم اعتياد به الكل و مواد مخدر

8-  عدم اشتهار به بدنامي و فساد اخلاقي

9-  داشتن سابقه کاری مفید که نشان دهنده توان کاری باشد

تبصره 1 : درصورت نياز به استخدام اتباع بيگانه، استخدام ايشان پس از تصويب مدير عامل و رعايت مفاد قانون كار در مورد اشتغال اتباع بيگانه صورت مي‌پذيرد.

ماده 2)  استخدام براي كليه مشاغل با انجام كامل مراحل آن صورت خواهد پذيرفت.

(مصاحبه ، طی کردن دوره آزمایشی ، و دیگر ضوابط واحد کارگزینی شرکت )

ماده 3)  پذيرفته‌شدگان مدتي را به عنوان دوره آزمايشي (حداكثر 3 ماه) طي خواهند نمود تا در صورت دارا بودن كارآيي لازم براي كار معين يا مدت معين و … بكار گرفته ‌شوند. لازم به توضیح است که ارزیابی مصاحبه جهت گزینش و شروع به کار دوره آزمایشی مطابق فرم ارزیابی مصاحبه با کد F-13-02-02  انجام شده وپس از اتمام دوره آزمایشی نیز مجدداً در فرم ارزیابی مصاحبه مذکور با کد  F-13-02-02تجدید نظر می گردد.

تبصره 1 : در صورت عدم رضايت از خدمات مستخدم در دوره آزمايشي به خدمت وي خاتمه داده مي‌شود ، در اين حالت كل حقوق دوره آزمايشي به مستخدم پرداخت مي‌شود.که دراین صورت فرم تسویه حساب به کد F-13-02-03 جهت خاتمه خدمت مستخدم آزمایشی صادر می گردد .

تبصره 2 : درصورتي كه مستخدم در دوره آزمايشي رابطه كار را قطع نمايد فقط حقوق مدت انجام كار به وي طبق فرم تسویه حساب به کد F-13-02-03 پرداخت خواهد شد.

ماده 4) بكارگيري كاركنان بازنشسته قانون تأمين اجتماعي و استخدام كشوري پس از تصويب مدير عامل بصورت ساعتی و یا کارشناسی بلامانع است.

ب ـ استخدام براي مدت محدود و معين

ماده 1) استخدام در شركت ممكن است به صورت موقت و از طريق فرم قرارداد كار به کد F-13-02-04 صورت پذيرد. در اين صورت مدت موقت بايستي در قرارداد كار قيد گردد.

ماده 2) در صورتي كه قرارداد كاربر اساس فرم قرارداد کار به کد F-13-02-04 براي مدت موقت منعقد شده باشد قبل از پايان مدت قرارداد هر يك از طرفين قرارداد مي‌توانند با توافق طرف ديگر، قرارداد را فسخ نمايند، در اين صورت بايستي يك ماه قبل موضوع فسخ قرارداد، بطور كتبي به طرف ديگر اعلام شده باشد.

ماده 3) پس از اتمام مدت قرارداد، به مستخدم مربوطه به ازای هر سال كاركرد معادل يك ماه تا دو ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 :  پرداخت مزاياي پايان خدمت مازاد بر يك ماه با تأييد مدير عامل قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 4) مستخدم شركت مي‌تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت درشركت استعفاء نمايد، در هيچ مورد استعفاء مستخدم رافع تعهدات او در برابر شركت نخواهد بود و چنانچه در قرارداد ایشان موضوع یا قراردادی جهت انجام ذکرشده باشد شرکت می تواند با استعفاء موافقت نکرده و موضوع را به بعد از انجام تعهدات موکول نماید .

ماده 5) پس از استعفاء مستخدم بر اساس فرم تسویه حساب به کد F-13-02-03 كه منجر به خاتمه كار وي مي‌شود مزاياي پايان خدمت معادل يك ماه حقوق و مزايا براي هر سال و به نسبت مدت كاركرد بر اساس آخرين حقوق و مزاياي مستمر طبق ضوابط قانون کار در مورد اینگونه افراد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 6)  چنانچه استخدام به صورت محدودمعین صورت پذیرد موضوع قرارداد بایستی از طریق فرم قرار داد کار ساعتی با کد F-13-02-05 صورت پذیرد و مدت زمان همکاری بایستی در این قرارداد ذکر گردد.

 ماده 7) چنانچه شرکت برای انجام بعضی از کارهای خود از مشاور خارج از شرکت استفاده نماید بایدبر طبق فرم قرارداد مشاوره ای با کد F-13-02-06 عمل شود

فصل دوم : موارد اولیه  حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌ها

الف ـ حقوق و مزايا

ماده 1)  حقوق هر يك از مستخدمان با توجه به سابقه كار مفيد و مرتبط آنها بر حسب مدارك مستند و مورد قبول شركت تعيين خواهد شد. تشخيص مفيد و مرتبط بودن سوابق با مديران ارشد مي‌باشد.

ماده 2)  مبالغ پيش‌بيني شده در جدول حقوق شامل مزاياي قانوني كه طبق قانون كار و قانون تأمين اجتماعي به مستخدمان تعلق خواهد گرفت، مي‌باشد و مجموع مبلغ پرداختي به كاركنان در هر ماه از حداقل تعيين شده طبق مصوبات شوراي عالي كار كمتر نخواهد بود،.

ماده 3)  اضافه حقوق ساليانه بر اساس ضوابط تعيين شده طبق آئين‌نامه تعيين حقوق و مزاياي مستخدمان برابر مصوبات شورايعالي كار صورت خواهد گرفت.

ماده 4)  اضافه حقوق به هر يك از مستخدمان شركت بر اساس لیست کارکرد وي تنظيم مي‌گردد و به تأييد مدير ارشد و تصويب مدير عامل مي‌رسد تعيين مي‌گردد.

ب ـ فوق‌ العاده‌ها و مزايا

ماده 1) ارجاع كار اضافي به مستخدمان با موافقت طرفين مجاز مي‌باشد در اين صورت براي هر ساعت كار اضافي در روزهاي عادي يا تعطيل فوق‌العاده اضافه كار محاسبه و پرداخت مي‌شود.

ماده 2)  انجام هر گونه كار اضافي منوط به موافقت قبلي مديرارشد مي‌باشد.

تبصره 1 : حداكثر ساعات كار اضافي در هر ماه كه توسط مستخدم انجام مي‌شود از  120  ساعت نبايستي بيشتر باشد. اضافه كاري مازاد بر 120  ساعت مجاز مي بايست به تأييد مدیر عامل برسد.

ماده 3)  دستمزد هر ساعت كار اضافي 40% بيش از دستمزد هر ساعت كار عادي مي‌باشد . دستمزد يك ساعت كار عادي مستخدم از طريق تقسيم نمودن حقوق ماهانه بر 192 ساعت محاسبه مي‌گردد.

ماده 4)  به مستخدماني كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي‌كنند فوق‌العاده نوبت كاري طبق مفاد ماده 56 قانون كار پرداخت خواهد شد.

ماده 5)  به مستخدماني كه جهت انجام وظايف محوله به طور موقت به دورتر از 100 كيلومتري محل خدمت خود (و هشت ساعت کاری رفت و برگشت) بر اساس فرم حکم مأموریت به کد F-13-02-07 اعزام مي‌شوند درصورتی که مدت زمان ماموریت کمتراز 8 ساعت باشد میزان دریافت اضافه کاری به ازای مدت زمان ماموریت خواهدبود و يا انجام مأموريت مستلزم اقامت شبانه باشد ، براي هر روز طبق آئين‌نامه مربوطه حق مأموريت پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است جهت ماموریت های درون شهری از فرم مأموریت ساعتی ( که دردفترمرکزی از طریق اتوماسیون اداری و در کارگاه ها و دفاتری که فاقد سیستم اتوماسیون اداری هستند توسط فرم حکم ماموریت ساعتی با کد F-13-02-08 صورت میگیرد) استفاده می گردد.

تبصره 1 :  پرداخت حق مأموريت مستخدمي كه جهت انجام وظايف خود در كارگاه در مدت معين با شركت توافق نموده باشد از اين قاعده مستثني است.

تبصره 2: پرداخت حق ماموریت مستخدمی که جهت انجام وظایف خودبه خارج ازکشوراعزام میشود،معادل دو برابرحق ماموریت برون شهری خواهدبود.

ماده 6)  عيدي مستخدمان بر اساس ضوابط ابلاغيه وزارت كار و امور اجتماعي در هر سال محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

پ ـ ارتقاء

ماده 1)  ارتقاء شغلي پس از كسب شرايط احراز، وجود پست بلا تصدي ، بر اساس ارزيابي و پيشنهاد مدير ارشد و با موافقت مدير عامل صورت مي‌گيرد.

فصل سوم : تعطیلات و مرخصي‌ها

الف ـ تعطيلات

ماده 1) روز جمعه روز تعطيل هفتگي مستخدمان و تعطيلات رسمي كشور با استفاده از مزد مي‌باشد.

تبصره 1 : در صورتي كه روز معين ديگري در طول ايام هفته توسط شركت بطور مستمر براي تعطيل تعيين شود روز مزبور در حكم تعطيل هفتگي خواهد بود.

 ب ـ مرخصي استحقاقي

ماده 1) مرخصي استحقاقي سالانه با استفاده از مزد و احتساب 4 جمعه،که جمعاً يك ماه ( دو و نیم روز در ماه ) است و در فرم درخواست مرخصی دردفتر مرکزی از طریق اتوماسیون اداری و درکارگاه ها و دفاتری که فاقد سیستم اتوماسیون اداری هستند توسط فرم درخواست مرخصی با کد F-13-02-09 صورت میگیرد ، لحاظ می گردد .

تبصره 1 : براي ايام كاركرد كمتر از يكسال ، مرخصي سالانه نيز به نسبت ايام كاركرد محاسبه مي‌شود.

ماده 2) استفاده از مرخصي استحقاقي پس از موافقت مدیر ارشد ميسر مي‌باشد. شركت مي‌تواند درشرايطي كه مصلحت بداند علاوه برتعطيلات رسمي برخي از روزهاي سال را تعطيل اعلام نمايد كه در اين صورت روزهاي مزبور جزء مرخصي استحقاقي مستخدم منظور خواهد شد.

ماده 3)غیبت غیر موجه نيز با ضريب 3 از اضافه كار كسر مي شود

ماده 4) مستخدم نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره نمايد.

تبصره 2 : چنانچه در مواردي به علت نياز شركت با مرخصي استحقاقي مستخدم موافقت نشود مرخصي استفاده نشده بيش از 9 روز در پايان سال بازخريد مي‌گردد.

ماده 5) كليه كاركنان در موارد زير حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد علاوه بر مرخصي استحقاقي را دارند.

الف ـ ازدواج دائم( براي بار اول )

ب ـ شهادت يا فوت همسر، پدر ، مادر و فرزندان

ماده 6) مرخصي‌هاي كمتر از يك روز ( مرخصي هاي ساعتي ) جزء مرخصي‌هاي استحقاقي محسوب مي‌شود. مشروط بر اینکه بیش از 15 ساعت در ماه نباشد و استفاده از آن منوط به موافقت مدير ارشد و براساس تائید فرم برگ مرخصی به کد F-13-02-09  مي‌باشد.

لذا چنانچه مرخصی ساعتی بیش از 15 باشد ، مازاد بر 15 ساعت با ضریب 3 از کارکرد وی کسر خواهد شد. لازم به ذکر است در دفتر مرکزی این درخواست ازطریق سیستم اتوماسیون اداری صورت میگیرد.

ماده 7) مرخصي ساعتي اول وقت حداكثر يك روز در هفته امكان پذير است.

پ ـ مرخصي استعلاجي

ماده 1) كاركنان شركت در صورت ابتلا به بيماري هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد مي‌توانند از مرخصي استعلاجي درفرم برگ مرخصی به کد F-13-02-09 استفاده نمايند. اعطاي مرخصي استعلاجي موكول به ارائه گواهي پزشك مورد تأييد شركت مي‌باشد.

تبصره 1: دستمزد ايام مرخصي استعلاجي بيش از سه روز طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

تبصره2 : مستخدماني كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي مي باشند اگر به مدت بيش از سه روز بيمار شوند با حصول شرايط اين ماده مي‌توانند از مرخصي استعلاجي استفاده نمايد.

تبصره 3 : هر مستخدم در شرایط عادی می تواند در سال دوبار از مرخصی استعلاجی بیش از سه روز استفاده نماید.

ماده 3) مرخصي بارداري وزايمان مستخدمان زن جمعاً 180 روز است كه حتي الامكان بايستي 45 روز از آن پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره1:حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات تأمين اجتماعي توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

ت ـ مرخصي بدون حقوق

ماده 1) اعطاي مرخصي بدون حقوق براساس فرم درخواست مرخصی به کد F-13-02-09 حداكثر تا يك ماه در سال با موافقت مدير ارشد و تأييد مدير عامل مجاز مي‌باشد.

تبصره 1 : در طول مدت همكاري مستخدم با شركت، حداكثر مرخصي بدون حقوق جمعا 9 ماه قابل اعطا مي‌باشد.

تبصره 2 : حفظ شغل مستخدم در دوران مرخصي بدون حقوق الزامي نمي‌باشد.

تبصره 3 : اعطاي مرخصي بدون حقوق پس از استفاده كامل از مرخصي‌هاي استحقاقي است.حداکثر تا 9 ماه

فصل چهارم : رفاهي

ماده 1) پرداخت كمك‌هاي غير نقدي به صورت جمعي يا فردي بر حسب ضرورت پس از تصويب مدير عامل صورت خواهد گرفت.

ماده 2) شركت براي رفاه مستخدمان خود تسهيلات رفاهي لازم از جمله وام ضروري طبق آئين‌نامه‌هاي مربوطه و در صورت تشخيص و صلاحديد مدير عامل تأمين خواهد نمود.

ماده 3) شركت براي رفاه مستخدمان خود بيمه درمان تكميلي، بيمه عمر، بيمه حادثه و بيمه مسئوليت در صورت تشخيص و صلاحديد مدير عامل تأمين خواهد نمود.

نکته : هزینه بیمه تکمیلی و بیمه عمر از حساب بیمه شده کسر می شود.

فصل پنجم : آموزش كاركنان

ارجاع به دستورالعمل آموزش

فصل ششم : پايان خدمت

ماده 1) قرارداد كار در صورت تحقق هر يك از موارد زير خاتمه مي‌يابد :

الف ـ فوت

ب ـ بازنشستگي

پ ـ ازكار افتادگي

ت ـ انقضاي مدت قرارداد

ث ـ خاتمه موضوع قرارداد

ج ـ استعفاء

د- قطع رابطه كاري

ه- عدم رعایت منشور اخلاقی شرکت

ماده 2) چنانچه هر يك از مستخدمان شركت به مواد مخدر اعتياد پيدا نمايند با تأييد مراتب از طريق مراجع ذيصلاح به خدمت وي خاتمه داده مي‌شود.

ماده 3) انجام تسويه حساب پس از خاتمه خدمت با تكميل فرم تسویه حساب به کد F-13-02-03 اين آئين نامه وارائه آن به امور اداري ممكن خواهد بود.

ماده 4) استخدام مجدد افرادي كه به خدمت آنان خاتمه داده شده است در كارگاهها با مجوز مدير مربوطه ودر دفتر مركزي با مجوز مدير عامل مي باشد. حقوق ومزاياي اينگونه كاركنان، تابع قرارداد قديم نمي باشد وبايد توافق مجدد بعمل آيد.

تبصره 1 : محاسبه مزاياي پايان خدمت براساس ماده 5 فصل اول اين آئين‌نامه بعمل خواهد آمد و در صورت داشتن بدهي به‌ هر عنوان به شرکت یا به موسسات مالی که ضمانت آن توسط شرکت انجام شده باشد، كليه بدهي‌هاي مستخدم از مزاياي پايان خدمت وي كسر و الباقي قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2 : پرداخت مزاياي پايان خدمت و ساير مطالبات احتمالي و انجام تسويه حساب منوط به تكميل فرم تسويه حساب از سوي مستخدم و امضاي آن مي‌باشد.

ماده 5) بنا به تقاضاي مستخدم پس از خاتمه خدمت گواهي انجام كار با قيد مدت و زمان شروع و پايان ونوع كار انجام شده به وي تسليم خواهد شد.

فصل هفتم : آيين‌نامه انضباطي

مقدمه :

 بمنظور ايجاد نظم، تداوم سلامت محيط كار، ايجاد انگيزه و تشويق كاركنان و تضمين آسايش فكري كاركنان و مديريت، آئين نامه انضباطي در چهار فصل به شرح ذيل تدوين مي گردد.

بخش اول : مقررات كلي

بخش دوم : مقررات تشويقي

قسمت سوم : مقررات انضباطي

بخش چهارم : مقررات اجرايي

بخش اول : مقررات كلي
 • كليه كاركنان شركت در جلوگيري از بروز اخلال در نظم وخطرات و زيانهاي وارده به شركت و اتلاف منابع مالي و سرمايه اي و رعايت مسائل معنوي مسئول مي باشند.
 • كاركنان شركت موظفند كليه مسئوليت و وظايف محوله از سوي كارفرما را در زمينه كاري ذيربط به نحو احسن با كمال جديت و درستكاري و طبق مقررات و رويه هاي جاري و متعارف در شركت انجام دهند.
 • كاركنان موظف به حفظ اطلاعات و اسرار اداري و فني و امور محرمانه شركت مي باشند.
 • كاركنان شركت بايد از انجام اعمالي كه به كار آنها در شركت لطمه وارد ساخته و يا انجام وظايف را مختل مي سازد خودداري نمايند.
 • كاركنان موظفند كليه دستورالعمل ها بخشنامه ها و آئين نامه هاي داخلي صادره از سوي شركت و مسئولين واحدهاي ذيربط را كه برخلاف قوانين مصوب و مقررات كار نباشند رعايت نمايند.
 • كاركنان شركت موظفند در حفظ اموال و تجهيزات شركت و ابزار كار خود كوشا بوده و از استفاده شخصي از آنها خودداري نمايند.
 • كاركنان شركت موظفند در صورت مشاهده امور خلاف مقررات مراتب را كتباً ‌به مسئول خود منعكس نمايند.
بخش دوم : مقررات تشويقي

به منظور شناخت و پرورش استعدادهاي كاركنان و ارزيابي شايستگي آنان كليه كاركنان بر اساس فرم ارزشیابی سالانه با کد F-13-02-10  در مقاطع زماني مشخص مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس نتايج حاصله مورد تشويق و تقدير قرار خواهند گرفت.

تشويق كاركنان بمنظور ارتقا روحيه خدمت به سه درجه تقسيم مي‌شود :

الف : خوب                          ب  : عالي                             ج  : ممتاز

 تشويق براي امتياز خوب به موجب شرايط ذيل تحقق مي يابد :

 • رعايت انضباط اداري و مسائل ايمني در محيط و انجام دقيق وظايف محوله.
 • نداشتن غيبت غير مجاز وعدم تاخيردر ورود و رعايت كامل آئين نامه حضور و غياب.
 • احترام گذاشتن به همكاران خود در شركت.
 • خودداري از بكار بردن الفاظ و رفتار نا مناسب در محيط كار.
 • رضايت كامل مديراز نحوه كاركرد فرد.
 • انجام کارهای خاصی درمدت زمان فشرده و یا با دقت خوب
 • تشويق براي امتياز عالي با توجه به شرايط ذيل تحقق مي يابد :
 • دارا بودن شرايط فوق‌الذكر ( امتياز خوب ).
 • همكاري و شركت در كلاسهاي آموزشي.
 • شرايط تشويق براي كسب امتياز ممتاز :
 • دارا بودن شرايط امتياز خوب و امتياز عالي.
 • ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي ابتكاري كه باعث تسريع در پيشرفت، تقليل هزينه هاي شركت، كاهش ضايعات، جلوگيري از سوانح و خطرات اتفاقي، حذف امور زائد، بهبود فرآيند اجرا مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • شركت پس از رسيدگي به تشويقات و تخلفات ، موارد زير را نسبت به تشويقات اعمال مي نمايد.

الف : براي تشويق با امتيازات خوب : صدور تقديرنامه كتبي و يا اعطاي يك روز مرخصي تشويقي

یا مبلغ تشویقی اضافه کار یا حق ماموریت و تعطیل کاری  با استفاده از حقوق و يا جمع هر دو بنا به پيشنهاد مدير فرا دست و تصويب رده بالاتر حداكثر هر شش ماه يك بار اعمال خواهد شد.

ب : براي تشويق با امتياز عالي : صدور تقدير نامه كتبي و يا اعطاي حداكثر تا 3 روز مرخصي تشويقي با استفاده  شرایط بند الف و با استفاده از حقوق و يا جمع هردو بنا به پيشنهاد مدير ارشد و تصويب رده بالاتر حداكثر هر سه ماه يك بار اعمال خواهد شد.

ج : براي تشويق با امتياز ممتاز : صدور تقدير نامه كتبي و اعطاي پاداش نقدي از يك روز تا 5 روز حقوق پايه بنا به پيشنهاد سرپرست و تأييد مدير قسمت، از 5 روز تا حداكثر يك ماه بنا به پيشنهاد سرپرست مربوطه و تائيد مدير قسمت و در نهايت تصويب مدير عامل شركت اعمال خواهد شد.

بخش سوم : مقررات انضباطي
 • هرگونه كوتاهي در انجام وظايف محوله و يا هرگونه فعل و يا ترك فعل كه موجب نقض آئين‌نامه انضباطي شركت، يا بروز اختلال و بي‌نظمي در روند طبيعي كارها و كاهش كمي و كيفي خدمات و يا زيان مستقيم و يا غير مستقيم به شركت باشد تخلف ناميده مي‌شود.
 • در اين آئين‌نامه تخلفات به دو گروه به شرح ذيل طبقه‌بندي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

گروه اول : تخلفاتي كه قصور و سهل انگاري تلقي مي‌شود و جرائم آنها جنبه جزايي نداشته و حكم آنها در ماده 27 قانون كار تصريح شده است و خود شامل موارد ذيل مي باشند.

الف : قصور ناشي از تاخير ورود و تعجيل در خروج غير موجه.

ب : قصور ناشي از غيبت غير موجه.

ج : ساير قصور و سهل انگاري‌ها.

گروه دوم : تخلفاتي كه جرائم مرتبط به آنها جنبه جزايي دارد و رسيدگي به آنها از طريق مسئولين شركت به مراجع قضايي احاله مي‌گردد.

 • قصور تنبيهات مربوط به تاخير ورود و تعجيل در خروج غير موجه با توجه به رعايت تبصره هاي ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

تبصره 1 : تأخير ورود و يا تعجيل در خروج هاي ناشي از حوادث و سوانح غير مترقبه برف و باران كه باعث تأخير ورود يا تعجيل در خروج همگاني مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود موجه تلقي مي‌گردد.

 • قصور و تنبيهات مربوط به غيبت‌هاي غير موجه با توجه به رعايت تبصره‌هاي ذيل مورد بررسي قرار مي گردد.

تبصره 2 : عدم حضور كارگر در كارگاه در موارد زير غيبت محسوب نخواهد شد.

الف : فوت پدر، مادر، همسر، فرزندان حداكثر تا يك هفته ( چهار روز اول براساس ماده 37 کتاب قانون کارمرخصي اضطراري محسوب خواهد شد).

ب : ازدواج دائم به مدت چهارروز بر اساس ماده 37 کتاب قانون کار مرخصي اضطراري محسوب خواهد شد.

ج : فوت برادر و خواهر حداكثر تا چهار روز

د : تولد فرزند به مدت يك روز

تبصره 3 : در كليه موارد مذكور مراتب بايد ظرف 48 ساعت به طريق متقضي به اطلاع مديرارشد برسد و در صورت نياز دلائل و مستندات قابل قبول كه غيبت را موجه نمايد ارائه شود.

تبصره 4 : در صورت در خواست شاغل و موافقت سرپرست مستقيم غيبت موجه از مرخصي استحقاقي وي كسر مي گردد و در غير اينصورت نسبت به ايام غيبت وي مزدي پرداخت نخواهد شد. ( به استثناي بند الف و ب تبصره 1 فوق )

فهرست ساير قصور شاغلين كه مجازات آن جنبه جزائي ندارد بدون اينكه محدود به موارد تعيين شده ذيل باشد از اين قرار است:
 • اعمال و رفتار خلاف به قوانين امور اداري.
 • ترك محل كار بدون اجازه سرپرست مستقيم.
 • تكرار در تأخير ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر ويا تكرار خروج از شركت بدون كسب مجوز.
 • تسامح در حفظ اموال و اسناد وجوه شركت.
 • كم كاري، سهل انگاري و اهمال در انجام وظايف محوله و مسئوليت ها.
 • گواهي يا گزارش خلاف واقع به امور اداري.
 • تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق در حدود وظايف اداري.
 • غيبت غير موجه بطور متناوب يا متوالي.
 • عدم رعايت سلسه مراتب اداري.
 • تنبيهات و اقدامات انضباطي.

نوبت اول : اخطار كتبي با درج در پرونده پرسنلي.

نوبت دوم : توبيخ كتبي با درج در پرونده پرسنلي.

بار سوم : توبيخ كتبي با درج در پرونده پرسنلي و اخذ تعهد كتبي براي آخرين بار.

نوبت چهارم : كارفرما مي تواند پس از تایيد قصور و تایيد سرپرستان و مديران واحدها به استناد ماده 27 قانون كار نسبت به خاتمه قرارداد كار كارگر اقدام نمايد. در ضمن تخطي از منشور اخلاقي ارائه شده در زمان عقد قرارداد كاري، تخلف محسوب شده ودر نوبت اول با اخطار و در نوبت دوم با خاتمه قرارداد همراه است

 • تخلفات گروه دوم كه جرائم آنها جنبه جزايي دارد شامل موارد ذيل مي گردد :
 • افشاء اخبار، اطلاعات فني و آمار محرمانه شركت به اشخاص حقيقي و حقوقي و يا نشر آنها به هر ترتيب.
 • تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آنرا ندارند و يا خودداري از تسليم مدارك اشخاص كه حق دريافت آنرا دارند جعل ، مخدوش و يا تحريف اسناد و مدارك به قصد سو ء استفاده.
 • ارائه مدارك تقلبي جهت استخدام و يا در جريان اشتغال به قصد سوء استفاده از شركت.
 • ايراد ضرب و جرح در محل كار.
 • سرقت ، اختلاص، هر گونه سوء استفاده از اموال و منابع شركت، افترا، خريد و فروش مواد مخدر و يا اعتياد به آنها، كار شكني، شايع پراكني و بي حرمتي به همكاران، سرپرستان، مديران و مراجعين شركت.
 • ارتكاب به جرائمي كه بر طبق بخش‌‌‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جاري شركت جرم شناخته شود.
 • انجام ساير اعمالي كه تقصير محسوب مي‌شوند .
 • در مورد تخلفات گروه دوم شركت مي تواند موضوع را جهت رسيدگي به مراجع قضايي ارجاع نمايد و تا هنگامي‌كه راي مراجع ذيصلاح صادر نگرديده است قرارداد شاغل ذيربط معلق خواهد گرديد.
مقررات حراستی

الف : افشاي اسرار اداري

ب : ترك خدمت يا محل ماموريت بدون اجازه يا بدون عذر موجه

پ : غفلت از حفظ اسناد مدارك و اموال شركت

ت : تمرد

ث : دادن گزارش خلاف واقع با آگاهي از خلاف بودن آن

ج : عدم رعايت شئون اخلاقي و شغلي

چ : رفتار خلاف نزاكت و توهين به ارباب رجوع و همكاران

در صورت وقوع هر يك از تقصيرهاي اداري فوق به تشخيص شركت، متناسب با تقصير مستخدم هريك از تنبيهات زير ممكن است در مورد مستخدم به مورد اجرا گذاشته شود.

الف : توبيخ كتبي بدون درج در پرونده

ب : توبيخ كتبي بادرج در پرونده

پ : كسر حقوق از يك دهم تا يك چهارم حقوق و مزايا ي ماهانه از يك  تا سه ماه

ت : محروميت از ارتقاء

ث : اخراج از خدمت در شركت

اعمال تنبيهات بندهاي الف و ب و پ از اختيارات مدير مربوط، اعمال بند ت و ث با پيشنهاد مدير ذيربط و تصويب مدير عامل انجام مي‌شود.

مقررات انضباطي

(تأخير ورود و يا تعجيل در خروج تا 2 روز در ماه)

نوبت اول : اخطار شفاهي و عدم پرداخت مزد به نسبت ساعات و روزهاي تأخير.

نوبت دوم : اخطار كتبي و عدم پرداخت مزد و مزايا به نسبت ساعات تأخير.

بار سوم : اخطار كتبي با درج در پرونده – عدم پرداخت مزد و مزايا به نسبت تأخير و تعطيل هفتگي به نسبت ساعات تأخير.

 ( غيبت غير موجه از 2 تا 5 روز در ماه )

نوبت اول: اخطار شفاهي – عدم پرداخت مزد و تعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت.

نوبت دوم : اخطار كتبي با درج در پرونده پرسنلي و اعلام به اداره كار محل عدم پرداخت مزد يا مزايا و تعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت.

بار سوم : توبيخ كتبي با درج در پرونده پرسنلي و اعلام به اداره كار محل عدم پرداخت مزد و مزايا به ميزان ايام غيبت و تعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت.

نوبت چهارم : توبيخ كتبي با درج در پرونده و اعلام به اداره كار و عدم پرداخت مزد يا مزايا.

مقررات اجرايي

بطور كلي خودداري از كاري كه مقررات شركت انجام آن را امر كرده و يا مبادرت به انجام كاري كه مقررات شركت آن را منع كرده تقصير اداري محسوب مي شود، اعمال زير از جمله تقصير اداري محسوب شده و از نظر شدت به سه طبقه تقسيم مي شوند.

طبقه اول

الف : غفلت و سهل انگاري در انجام وظيفه

ب : تاخيرهاي زياد در حضور به خدمت

پ : غيبت هاي كوتاه مدت

ت : استفاده غير مجاز از وسايل شركت

طبقه دوم

الف : عدم اجراي وظايف محوله

ب : اقدام به عملي كه باعث بدنامي شركت مي شود

پ : ندادن گزارش در موقعي كه ملزم به دادن آن بوده است

ت : تكرار در تاخير ورود به محل كار و تعجيل خروج از محل كار بدون كسب مجوز

ث : غيبت‌‌هاي مكرر

طبقه سوم

الف : افشاي اسرار اداري

ب : ترك خدمت يا محل ماموريت بدون اجازه يا بدون عذر موجه

پ : غفلت در حفظ اسناد، مدارك و اموال شركت

ت : تمرد

ث : دادن گزارش خلاف واقع با آگاهي از خلاف بودن آن

ج : عدم رعايت شئون اخلاقي و شغلي

چ : رفتار خلاف نزاكت و توهين به ارباب رجوع و همكاران

 5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ردیف نام کد
6-1 فرم رزومه كاري پرسنل F-13-02-01
6-2 فرم ارزیابی مصاحبه F-13-02-02
6-3 فرم تسویه حساب F-13-02-03
6-4 فرم قرارداد کار F-13-02-04
6-5 فرم قرار داد کار ساعتی F-13-02-05
6-6 فرم قرار داد کار مشاوره ای F-13-02-06
6-7 فرم حکم مأموریت F-13-02-07
6-8 فرم حکم ماموریت ساعتی F-13-02-08
6-9 فرم درخواست مرخصی F-13-02-09
6-10 فرم ارزشیابی سالانه F-13-02-10

 

گواهینامه ایزو ISO و IMS و CE و . . .
گواهینامه مورد نیاز خود را بدون واسطه و در کمترین زمان اخذ نمایید.

دستورالعمل مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی با لفظ دیگر بعنوان سرمایه انسانی هر شرکتی می باشد. حفظ و مدیریت این سرمایه انسانی مستلزم داشتن یکسری قوانین و مقررات خاص هست. مقررات مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی اکثرا توسط دولت پایه گذاری می گردد. یکی از نهادهای پای کار در این مورد، وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی است. اداره کار بعنوان یک نهاد باسابقه این مقررات و قوانین را تهیه و تدوین می کند.

مقررات و قوانین اداره کار بعنوان یک مرجع قابل استناد است. روابط بین کارفرما و کارگر همواره نقل هر محفلی می باشد. اما در کنار این مقررات قانونی ، یکسری قوانین و مقررات داخلی هر شرکت هم لازم است به مجموعه قوانین و مقررات قانونی و دولتی و سازمانی هر شرکتی، دستورالعمل مدیریت منابع انسانی است.

روش اجرایی مدیریت منابع انسانی به سرمایه انسانی

واحد منابع انسانی در هر سازمانی همواره بر عهده مدیرانی بود که تخصص مدیریت منابع انسانی را داشتند. اما در جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح و استاندارد فرایند مدیریت نیروی انسانی، داشتن یک وحدت رویه الزامیست. از اینرو روش اجرایی مدیریت منابع انسانی ( آیین نامه پرسنلی ) زیر می تواند بعنوان یک الگو برای نمونه برداری استفاده گردد.

روش اجرایی مدیریت منابع انسانی یا سرمایه انسانی به نوعی همان آیین نامه پرسنلی است. فقط نام عنوان این سند متفاوت است.

 

آیین نامه پرسنلی یا آیین نامه منابع انسانی چیست؟

آیین نامه پرسنلی یا آیین نامه منابع انسانی مجموعه قوانین و مقررات قانونی و دولتی و حکومتی بعلاوه مجموعه قوانین سازمانی یک شرکت است. هرگونه مواردی که به هر نوعی به موضوع سرمایه انسانی و کارکنان دخیل باشد، در این آیین نامه پرسنلی تشریح می گردد.

آیین نامه منابع انسانی معمولا توسط مدیر منابع انسانی یا معاونت مالی و اداری هر سازمانی تدوین می گردد. آیین نامه پرسنلی مندرج در انتهای مقاله توسط سیستم کاران – سازمان مرکزی با شماره تلفن 79165-021 تدوین و منتشر گردید.

دانلود رایگان نمونه آیین نامه پرسنلی

کاربران بدنبال دانلود رایگان نمونه آیین نامه پرسنلی هستند. برای همین در گوگل با درج موارد زیر همواره بدنبال چنین مستنداتی هستند.

نمونه دستورالعمل منابع انسانی

دانلود نمونه آیین نامه پرسنلی

نمونه مقررات و قوانین منابع انسانی

دانلود روش اجرایی مدیریت منابع انسانی

نمونه فرم های منابع انسانی

دانلود رایگان فرم های واحد منابع انسانی

دستورالعمل های واحد منابع انسانی

دانلود آیین نامه ها و بخشنامه های مدیریت منابع انسانی

نمونه شرح وظایف مدیر منابع انسانی

شرح وظایف واحد مدیریت سرمایه انسانی یا همان منابع انسانی

نمونه روش اجرایی مدیریت واحد منابع انسانی

دانلود رایگان نمونه فرم مرخصی روزانه ، ماموریت روزانه ، مرخصی ساعتی ، ماموریت ساعتی و …

دانلود رایگان نمونه فرم های منابع انسانی

آیین نامه پرسنلی حاضر دارای کلیه فرمهای لازم و مرتبط با منابع انسانی است. کلیه فرمها در فرمت اکسل و یا وورد تهیه و تدوین و بارگزاری شده اند. شما می توانید با دانلود رایگان نمونه فرم های منابع انسانی ، بهترین سیستم مدیریت منابع انسانی را در شرکت راه اندازی کنید.

نمونه فرمهای واحد منابع انسانی پیوستی، بیشتر جنبه الگوبرداری دارد. لذا الزاما قرار نیست عین همین فرم های منابع انسانی را پیاده سازی نمایید. بلکه می توانید نسبت به نیاز شرکت خودتان و سیاستهای کاری نسبت به ویرایش فرم های مورد نیاز در واحد منابع انسانی اقدام نمایید.

نمونه شرح وظایف مدیر منابع انسانی

شرح وظایف مدیر منابع انسانی در هر شرکتی می تواند شامل مسئولیتهای اجرایی تمام بندهای همین آیین نامه پرسنل باشند. یعنی یک مدیر منابع انسانی بایستی شرح شغل آن شامل اجرای بند بند دستورالعمل پرسنل پیوستی باشد.

فرم شرح وظایف واحد منابع انسانی در واقع خلاصه ای از مجموعه فعالیتهایی است که در کتابچه پرسنلی موجود است.

سیستم کاران بزرگترین و اولین مرکز مستندسازی سیستم های مدیریتی در خدمت شماست. تهیه و تدوین و انتشار آیین نامه پرسنلی فقط بخشی از خدمات رایگان ماست. جهت بازدید از کلیه مستندات مورد نیاز خود به روی واژه دانلود رایگان مستندات ایزو کلیک بفرمایید. همچنین شما عزیزان می توانید با شماره گیری تلفن 79165-021 با کارشناسان مرکز بصورت رایگان و تخصصی مشورت نمایید. خدمات مشاوره ای تلفنی مرکز کاملا رایگان است.

آیین نامه اداری و پرسنلی

نمونه آیین نامه اداری و پرسنلی ما نیز همین آیین نامه پرسنلی موجود در همین صفحه هست. در هر مجموعه ایی انواع آیین نامه و دستورالعمل جهت برقرار نظم سازمانی تهیه و تدوین می گردد. آیین نامه اداری و پرسنلی نیز یکی از این اسناد مهم در بخش اداری و منابع انسانی هر شرکتی است.

آیین نامه اداری و پرسنلی معمولا توسط مدیران مالی اداری یا مدیران منابع انسانی تدوین می گردد. اما در نهایت پس از تایید نماینده مدیریت بایستی به تصویب مدیر عامل برسد. تصویب آیین نامه اداری و پرسنلی به معنای اجرای بندهای آن می باشد.

فایل ورد آیین نامه پرسنلی

دانلود رایگان فایل word آیین نامه پرسنلی در انتهای صفحه موجود است. فایل ورد آیین نامه پرسنلی جهت انجام ویرایشهای لازم در اختیار شماست. چون دستورالعمل اداری و پرسنلی موجود بصورت الگو است. لذا شما عزیزان می توانید ابتدا فایل word آیین نامه پرسنلی را دانلود رایگان نمایید. سپس متن آنرا با دقت بخوانید و در صورت نیاز به تغییرات آن را اعمال فرمایید. چنانچه در دانلود و یا ساختار و فایل ورد آیین نامه اداری مشکلی دارید با مرکز 79165-021 تماس بگیرید.

نمونه آیین نامه داخلی شرکت

دانلود نمونه آیین نامه داخلی شرکت برای واحدهای منابع انسانی کاربرد دارد. نمونه آیین نامه داخلی شرکت همان آیین نامه پرسنلی است. برخی کاربران از لفظ نمونه آیین نامه داخلی شرکت استفاده می کنند. در تدوین آیین نامه منابع انسانی بایستی به الزامات قانونی و سازمانی توجه کرد. الزامات فنی، الزاماتی هستند که توسط دولت ابلاغ می شوند. الزامات سازمانی نیز الزاماتی است که هر سازمان و یا شرکتی برای خودش وضع می کند. الزامات قانونی همیشه بر الزامات سازمانی ارجحیت دارد.

نمونه آیین نامه پرسنلی

دانلود نمونه آیین نامه پرسنلی جهت الگو برداری از مفاد استاندارد آن کارایی دارد. پس از دانلود نمونه آیین نامه پرسنلی آنرا ویرایش نمایید. همانطور که قبلا گفتیم نباید الزامات قانونی دولتی را تغییر داد. مثلا نمی توان حق مرخصی پرسنل را از حد قانون کار کمتر در نظر گرفت. نفی قوانین و مقررات نهادهای دولتی در دستورالعمل پرسنلی اکیدا ممنوع است. اگر یک شرکتی مقررات قانونی را نقض کند قطعا در آینده با مشکل بر می خورد.

آیین نامه داخلی شرکت

متن آیین نامه داخلی شرکت با آیین نامه پرسنلی فرق دارد. در آیین نامه داخلی شرکت قوانین و مقررات داخلی هر مجموعه تشریح می گردد. اما در آیین نامه پرسنلی فقط به مسائل و موارد مرتبط با منابع انسانی می پردازد. البته خیلی از قوانین و الزامات مندرج در آیین نامه پرسنلی در آیین نامه داخلی شرکت مشترک هستند. آیین نامه داخلی شرکت متناسب با وضعیت مدیریت فرهنگ و سایر موارد حاکم بر فضای آن مجموعه تدوین می گردد. در آیین نامه داخلی شرکت هم سعی نمایید که یا بر روی الزامات حقوقی و قانونی نگذارید

نمونه آیین نامه داخلی شرکت های خصوصی

دانلود نمونه آیین نامه داخلی شرکت های خصوصی در همین صفحه موجود است. چون نمونه آیین نامه داخلی شرکت های خصوصی مانند نمونه آیین نامه پرسنلی است. البته بایستی متن آنرا بخوانید و قوانین خصوصی و مرتبط با سازمان خود را اضافه نمایید.

نمونه آیین نامه داخلی شرکت های خصوصی معمولا ساده تر و کاراتراز آیین نامه داخلی شرکت های دولتی است. چون در شرکت های دولتی معمولا قوانین دست و پا گیر بیشتری وجود دارد. مخصوصا با تغییر مدیران دولتی هموراه این قوانین دستخوش تحولات اساسی می گردند.

نمونه آیین نامه منابع انسانی

دانلود رایگان نمونه آیین نامه منابع انسانی جهت تدوین مقررات پرسنلی در واحد منابع انسانی کاربرد دارد. نمونه آیین نامه منابع انسانی برخی تحت عنوان آیین نامه سرمایه انسانی می نامند. سرمایه انسانی عملا صحیح تر است. چون نیروهای انسانی همچون سرمایه برای یک شرکت اهمیت دارد. لذا استفاده از لفظ سرمایه انسانی بجای منابع انسانی مطلع گردید.

نمونه آیین نامه منابع انسانی همان پرسنلی است که در پایان مطلب موجود است. شما می توانید فایل word دستورالعمل منابع انسانی زیر را بصورت رایگان دانلود نمایید.

نمونه آیین نامه اداری و پرسنلی

نمونه آیین نامه اداری و پرسنلی منظور همین آیین نامه پرسنلی است. کاربران، مدیران و کارشناسان در حوزه منابع انسانی از ادبیاتهای مختلفی استفاده می کنند. وگرنه متن تمام این اسناد عملا یک چارچوب دارد.

دانلود نمونه آیین نامه اداری و پرسنلی در پایان مقاله بصورت رایگان میسر است. دقت بفرمایید که این متن بابت الگوبرداری است. یعنی این متن ممکنه برای هر سازمانی کارایی نداشته باشد.

آیین نامه داخلی شرکت خصوصی

دانلود رایگان آیین نامه داخلی شرکت خصوصی در قالب word و قابل ویرایش موجود است. این فایل بصورت رایگان و بدون پرداخت وجهی در اختیار علاقمندان است. مسئولیت تغییر و تدوین این سند بر عهده مدیر منابع انسانی هر شرکتی است.

آیین نامه داخلی شرکت خصوصی می تواند شامل تغییرات اساسی در متن حاضر باشد. چون شرکت های خصوصی متناسب با کار خود مقررات خاصی وضع می کنند. اعمال تغییرات الزامات و مقررات پرسنلی در آیین نامه داخلی شرکت خصوصی نباید ناقص قوانین و مقررات حکومتی و دولتی گردد.

 

دانلود نمونه آیین نامه پرسنلی – فرمت Word

گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام
اخذ گواهینامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام در کمترین زمان و پایین ترین قیمت

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

13 Responses

 1. آیین نامه پرسنلی برای همه شرکتها کاربرد داره؟ تعداد نفرات مهم هست؟ شما این آیین نامه رو برای ما تدوین می کنید؟

  1. بله برای همه شرکتها میشه آیین نامه پرسنلی رو تدوین کرد. تعداد نفرات مهم نیست. خودتون هم می تونید این کار رو بکنید. از همین دانلود ایین نامه پرسنلی به راحتی قابل تغییر هست

 2. ممنونم از مطلب بسیار خوبتون
  بدنبال آیین نامه پرسنلی بودم ولی فکرش را نمی‌کردم یک سایت ایرانی اینقدر دقیق و واضح کلیه نکات آیین نامه پرسنلی را تهیه و تدوین کرده باشه و در اختیار کاربران قرار داده باشه.

 3. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و نمونه مستنداتش را میخواستم. لطفاً راهنمایی کنید باید چیکار کنم. از نظر هزینه ارزانترین مرجع صادر کننده را به ما معرفی کنید

 4. درخواست اجرای آیین نامه پرسنلی را دارم . نمونه مستندات آیین نامه پرسنلی شامل همین مواردی میشه که اینجا قید شده. اگر امکانش هست فایل کاملش را ارسال نمایید.

 5. آیین نامه پرسنلی را با اخذ همان گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ میشه بطور کامل اجرا و پیاده سازی کرد ؟
  مجموعه ما در شهر تبریز هست درخواست داشتیم کارشناس مرکز شما در یک وقت تعیین شده به مرکز ما تشریف بیاورند.

 6. نکات و دستور العمل‌ های مربوط به ایین نامه پرسنلی را خیلی خوب بیان کردید. از متن شما بسیار استفاده بردم. خیلی ممنونم که مطالب مفید و مهمی را در اختیار کاربران قرار میدهید.

 7. استاندارد های عمومی و تخصصی ایزو‌ برای شرکت کامپیوتری کدام هستند و اجرای آیین نامه پرسنلی جز قوانین کدام استانداردهای ایزو محسوب می‌شوند. ممنون

 8. آیین نامه پرسنلی برای شرکت خدماتی را میخواستم
  آیا گرفتن و اجرای آیین نامه پرسنلی مربوطه ملزم به اخذ گواهینامه های ایزو هست یا بصورت مجزا ارائه میشه ..

 9. آیین نامه پرسنلی جهت حصول اطمینان از روش صحیح به کارگیری پرسنل و تقسیم منابع انسانی با توجه به نیاز واحد ها و نیز تامین نیاز نیروهای متخصص جهت پیشبرد اهداف شرکت کاربرد دارد و برای همه مراحل از جمله استخدام، حقوق و مزایا و مرخصی و تعطیلات دستورالعمل کامل و واضحی در نظر گرفته است و مدیر منابع انسانی باید بر این آیین نامه تسلط داشته باشد

 10. آیین نامه پرسنلی یک سری قوانین و الزامات مشخص در سازمانها است که بایستی توسط کارکنان رعایت شود و الزاماتی در خصوص گزینش هنگام استخدام و حقوق و مزایا بیان میکند. نمونه آیین نامه پرسنلی سایت شما خیلی کامل بود و ما درر شرکت خودمون استفاده کردیم.

 11. من خیلی بدنبال یک نمونه آییت پرسنلی کامل با تمامی جزئیات مثل مقررات تشویقی و مقررات حراستی کامل بودم. سایت شما واقعا یک آیین نامه پرسنلی کامل تهیه کرده. خیلی ممنون

 12. سلام ممنون که با جزئیات و کامل توضیح دادین کمترین سایتی دیدم که انقد خوب و با جزئی ترین ها توضیح داده باشه مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo