متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008
4.8/5 - (2302 امتیاز)

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 ترجمه شده متن انگلیسی آن میباشد. خیلی از کاربران بدنبال دانلود رایگان متن فارسی استاندارد ایزو 9001 با ویرایش 2008 ( متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 ) هستند. همانطور که میدانید استانداردهای ISO هر چند سال یک بار مورد ویرایش قرار میگیرند.

از اینرو مرکز سیستم کاران در راستای انجام رسالت خود اقدام به انتشار متن فارسی و انگلیسی استاندارد های ایزو کرده است. در این مقاله ما قصد داریم که متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 را منتشر کنیم.

متن استاندارد ایزو 9001:2008 که در زیر آمده هم بصورت تکست و هم بصورت فایل PDF قابل دانلود میباشد. دانلود رایگان همه استاندارد های ایزو از طریق سیستم کاران میسر می باشد. متن استاندارد ISO 9001 توسط کمیته TC176 در سازمان استاندارد جهانی ایزو تهیه و تدوین گردیده است.

ویرایش قبلی استاندارد ایزو 9001 مربوط به سال 2000 میلادی میباشد. البته استاندارد ISO9001 ویرایش 2008 در سال 2015 توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو نیز بروز رسانی شد. اما خیلی از علاقمندان همچنان متن استاندارد ایزو 9001 به صورت فارسی و در قالب word و pdf نیاز دارند.

متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 بشرح زیر میباشد:

0-1 کليات

پذيرش يك سيستم مديريت كيفيت بايیستی يك تصميم گيري استراتژيك سازمان باشد. طراحي و اجرای سيستم مديريت كيفيت در یک سازمان تحت تاثير عوامل زير مي باشد:

الف- محيط سازمان، تغييرات و مخاطرات آن محيط

ب- نيازهاي متغير آن

پ- اهداف ویژه آن

ت- محصولات فراهم شده

ث- فرآيندهايي بکار گرفته شده

ج- اندازه و ساختار سازمان آن

در این استاندارد قصد بر این نیست که یکنواختی در ساختار سیستم ها ی مدیریت کیفیت یا یکنواختی در مستندات بوجود آید.

ISO9001:2008

الزامات معين شده در اين استاندارد بين المللي براي يك سيستم مديريت كيفيت، مكمل الزامات مرتبط با محصول  مي باشند. اطلاعاتي كه با عبارت “يادآوري ” مشخص شده اند به منظور راهنمايي در درك يا شفاف سازي الزامات ذيربط درج شده اند.

اين استاندارد بين المللي مي تواند توسط طرف هاي داخلي و خارجي شامل مراجع صدور گواهينامه، براي ارزيابي توانايي سازمان در برآورده سازي الزامات مشتري، مراجع قانوني و مقررات دولتي قابل كاربرد در محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار گيرد.

اصول مديريت كيفيت كه در ايزو 9000 و ايزو 9004 بيان شده اند، حين ايجاد و توسعه اين استاندارد بين المللي در نظر گرفته شده اند.

بند دوم متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

0-2  فرایند گرایی

اين استاندارد بين المللي طي مراحل توسعه، استقرار و بهبود اثربخشي سيستم مديريت كيفيت، سازمان را براي گزينش رويكرد فرايندي ترغيب مي نمايد، تا از طريق برآورده سازي الزامات مشتري، رضايت مشتري را افزايش دهد.براي کارکرد اثربخش یک سازمان، بايد فعاليت هاي مرتبط و متعددي را تعيين و مديريت نمايد. هر فعاليت يا مجموعه اي از فعاليت ها كه منابعي را به خدمت مي گيرد و آن را در جهت تبديل ورودي به خروجي مديريت مي نمايد، مي تواند يك فرايند در نظر گرفته شود. غالبا خروجي يك فرايند مستقيما ورودي فرايند بعدي را شكل مي دهد.

بكارگيري سيستمي از فرايندها درون سازمان، همراه با شناسايي و تعيين ارتباط متقابل اين فرايندها و همچنين مديريت آنها، به منظور ايجاد خروجي دلخواه، مي تواند به عنوان “رويكرد فرايندي” ناميده شود.

يكي از امتيازات رويكرد فرايندي، كنترل مستمري است كه بر روي ارتباط بين تك تك فرايندها درون سيستم فرايندها اعمال مي شود، همان طور كه بر روي تركيب و تعامل بين آنها اعمال مي شود.

هنگاميكه چنين ديدگاهي در يك سيستم مديريت كيفيت بكار مي رود، بروي موارد زير تاكيد مي گردد:

Quality Management System

الف) درك و برآورده سازي الزامات

ب) نياز به در نظرگيري فرايندها برحسب ارزش افزوده

ج) حصول نتايج عملكرد و اثربخشي فرايند

د) بهبود مستمر فرايندها بر پايه اندازه گيري هاي عيني

الگويي از سيستم مديريت كيفيت فرايند گرا در شكل(1)نشان داده شده است ارتباطات بين فرايندهاي مطرح شده دربندهاي 4 تا 8 را بيان ميدارد. اين شكل نشان ميدهد كه مشتري نقش مهمي در تعريف الزامات بعنوان وروديها ايفا مينمايد.پايش سطح رضايت مشتري نياز به ارزيابي اطلاعات مربوط به برداشت مشتري از اينكه آيا سازمان الزامات مشتري را برآورده ساخته است يا خير، دارد.در مدل زیر در شكل (1) تمامي الزامات اين استاندارد بين المللي نمايش داده شده اند، اما به جزييات فرايندها پرداخته نشده است.

يادآوري-  به علاوه، روشي كه به نام “طرح – اجراء – بررسي – اقدام” (PDCA) شناخته مي شود نيز مي تواند در مورد تمام فرايندها به اجرا درآيد.  PDCA مي تواند بصورت خلاصه اين گونه توصيف شود:

طرح (Plan):

تعيين اهداف و فرايندهايي كه براي حصول نتايج، در تطابق با الزامات مشتري و خط مشي هاي سازمان مورد نياز هستند.

اجرا (Do):

اجرای فرايندها.

بررسي (Check):

پايش و اندازه گيري فرايندها و محصول بر طبق خط مشي ها، اهداف و الزامات محصول و نيز گزارش دهي نتايج.

اقدام (Act):

انجام اقداماتي كه به طور مستمر عملكرد فرايند را بهبود دهد.

شکل شماره یک- الگوی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر فرآیند

بند سوم متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

0-3 ارتباط با استاندارد ايزو ۹۰۰۴

ايزو 9001 و ايزو 9004 از استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت به گونه اي طراحي شده اند كه يكديگر را كامل نمايند، اما مي توانند مستقلا هم مورد استفاده قرار بگيرند.

یادآوری- در زمان انتشار این استاندارد بین المللی، ISO 9004 در حال باز بینی می باشد.

ايزو 9001 الزاماتی را برای یک سيستم مديريت كيفيت مشخص می کند كه مي تواند براي كاربردهاي درون يك سازمان يا براي صدور گواهينامه و يا براي مقاصد قراردادي مورد استفاده قرارگيرد. اين استاندارد بر روي اثربخشي سيستم مديريت كيفيت در برآورده سازي الزامات مشتري تمركز مي نمايد.

در زمان انتشار اين استاندارد بين المللي، ايزو 9004 در حال ويرايش است. ايزو 9004 ويرايش شده، يك راهنماي مديريتي جهت حصول موفقيت پايدار براي هر سازمان در محيط متغير، سخت و پيچيده مي باشد. ايزو 9004 نسبت به ايزو 9001 نگاه بازتري به مديريت كيفيت دارد. اين استاندارد به انتظارات تمامي طرف‏ هاي ذينفع و رضايتمندي آن ها از طريق بهبود مستمر و نظام مند عملكرد سازمان توجه مي نمايد. اين استاندارد براي صدور گواهينامه يا مقاصد قانوني و قراردادي كاربرد ندارد.

بند چهارم متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

0-4 سازگاري با ساير سيستم هاي مديريت

در ايجاد اين استاندارد بين المللي، به بند هاي استاندارد ايزو 2004:14001 توجه شده است تا سازگاري اين دو استاندارد با هدف منافع جامعه مصرف كنندگان ارتقاء داده شود. پيوست الف ارتباط بين ايزو 2008:9001 و ايزو 2004:14001 را نشان مي دهد.

اين استاندارد بين المللي شامل الزامات خاصي براي ساير سيستم هاي مديريت مانند مديريت محيط زيست، مديريت ايمني و بهداشت شغلي، مديريت مالي يا مديريت ريسك نمي گردد. با اين وجود، اين استاندارد بين المللي سازمان را قادر مي سازد تا سيستم مديريت كيفيت خود را با الزامات ساير سيستم هاي مديريت همسو يا يكپارچه سازد. براي يك سازمان امكان پذير است كه سيستم (هاي) مديريت موجود خود را به گونه اي تغيير دهد تا سيستم مديريت كيفيتي به وجود آورد كه خواسته هاي اين استاندارد بين المللي را برآورده سازد.

1- دامنه كاربرد

1-1  كليات

اين استاندارد بين المللي الزامات سيستم مديريت كيفيت را براي سازماني تعيين مي كند كه:

الف) نياز دارد توانايي خود را در فراهم آوردن مداوم محصولي كه الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقررات دولتي مقتضي را برآورده مي سازد، نشان دهد و

ب) مي خواهد ميزان رضايت مشتري را از طريق بكارگيري اثربخش سيستم، از جمله فرايندهايي كه به بهبود مستمر سيستم و تضمين انطباق با الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقررات دولتي مقتضي مي پردازد، افزايش دهد.

يادآوري 1-  در اين استاندارد واژه ” محصول  ” در موارد زير بكار مي رود:

برای ارایه به مشتری در نظر گرفته شده یا بر حسب در خواست وی ارایه میگردد.

هر گونه خروجی مورد نظر حاصل از فرایندهای تحقق محصول

يادآوري 2-  الزامات قانوني (Legal) و مقررات دولتي مي تواند به عنوان الزامات حقوقي بيان گردد.

1-2 كاربرد

تمامي الزامات اين استاندارد بين المللي عمومي بوده و قابليت اعمال در كليه سازمان ها را صرف نظر از نوع، اندازه آنها و نوع محصولي كه فراهم مي آورند، دارا مي باشند.در مواقعي كه هر يك از الزامات اين استاندارد بين المللي برحسب ماهيت سازمان و محصولات آن اعمال شدني نمي باشند، مي توانند كنار گذاشته شوند. هنگامي كه الزاماتي كنارگذاشته شود، ادعاي انطباق با اين استاندارد بين المللي فقط هنگامي پذيرفته است كه اين گونه موارد مربوط به الزامات بند (7) باشد و اين موضوع توانايي يا مسئوليت سازمان را در قبال فراهم آوري محصولي كه الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقررات دولتي مقتضي را برآورده مي سازد، تحت تاثير قرار ندهد.

مراجع الزامی متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

2  – مراجع الزامی

مدارك معرفي شده زير، براي استفاده از اين مستند ضروري مي باشند. براي مراجع تاريخ دار، فقط ويرايش ذكر شده معتبر است. براي مراجع بدون تاريخ آخرين ويرايش مستندي (مشتمل بر تمامي اصلاحيه ها) كه ارجاع به آنها مربوط مي گردد، معتبر است.

استاندارد ISO 9000:2005، سيستم هاي مديريت كيفيت مفاهیم و لغات.

3 –  اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف مذکور در استاندارد ایزو 9000 بکار رفته است.در سرتاسر این استاندارد، هر گاه اصطلاح ” محصول ” بکار رود، این اصطلاح میتواند به معنای خدمت نیز باشد.

الزامات مستندسازی و کنترل مدارک ایزو 9001
سازمان بايد سيستم مديريت كيفيتي را مطابق با الزامات استاندارد ایزو 9001 بين المللي ايجاد، مستند و مستقر و نگهداري نمايد و به طور مستمر اثربخشي آنرا بهبود دهد.

4- سيستم مديريت كيفيت

4-1  الزامات عمومي

سازمان بايد سيستم مديريت كيفيتي را مطابق با الزامات اين استاندارد بين المللي ايجاد، مستند و مستقر و نگهداري نمايد و به طور مستمر اثربخشي آنرا بهبود دهد.

سازمان بايد:

الف) فرايندهاي مورد نيازسيستم مديريت كيفيت و كاربرد آنها را در تمام سازمان تعيين نمايد (ر.ك.1-2)،

ب) توالي و تأثيرات متقابل اين فرايندها را معين نمايد،

ج) معيارها و روش هايي را معين نمايد تا بدين وسيله از اثربخشي اجرا و كنترل اين فرايندها اطمينان حاصل نمايد،

د) از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز براي پشتيباني اجرا و پايش اين فرايندها، اطمينان حاصل نمايد،

ه ) اين فرايندها را مورد پايش، اندازه گیری (در مواردیکه عملی باشد) و تحلیل نماید.

و) اقدامات لازم براي دستيابي به نتايج طرح ريزي شده و نيز بهبود مستمر اين فرايندها را به عمل آورد.

اين فرايندها بايد مطابق با الزامات اين استاندارد بين المللي توسط سازمان مديريت شوند.

ISO 9001:2008

هنگامي كه سازمان فرايندهايي را كه بر انطباق محصول با الزامات تأثيرمي گذارند به بيرون از سازمان واگذار نمايد، بايد از كنترل اين گونه فرايندها اطمينان حاصل نمايد. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي گردد، بايد در سيستم مديريت كيفيت تعريف شود.

يادآوري1-  فرايندهايي كه براي سيستم مديريت كيفيت اشاره شده در بالا مورد نياز هستند، شامل فرايندهاي فعاليت هاي مديريتي، فراهم ساختن منابع، پديدآوري محصول و اندازه گيري، تحليل و بهبود مي گردند.

يادآوري 2-  فرآيند برون سپاري شده، فرآيندي است كه سازمان براي سيستم مديريت كيفيت خود به آن نياز دارد و اجراي آن فرآيند را به طرف برون سازماني واگذار كرده است.

يادآوري 3-  اطمينان از كنترل فرآيندهاي برون سپاري شده رافع مسئوليت سازمان در انطباق با تمام الزامات مشتري، قانوني و دولتي نيست. نوع و گستره كنترل هايي كه براي فرآيند برون سپاري شده اعمال مي گردد، مي تواند توسط عواملي نظير موارد زير تحت تاثير قرار گيرد:

الف) اثر بالقوه فرآيند برون سپاري شده بر قابليت سازمان در  تدارك محصول منطبق با الزامات،

ب) ميزاني كه بر حسب آن كنترل فرآيند تسهيم شده است،

ج) قابليت دسترسي به كنترل هاي مورد نياز از طريق كاربرد بند 7-4

4-2  الزامات مستندسازي

4-2-1  كليات

مستندسازي سيستم مديريت كيفيت بايد شامل موارد زير باشد:

الف) بيانيه مدون خط مشي كيفيت و اهداف كيفيتي،

ب) يك نظامنامه كيفيت،

ج) روش هاي اجرايي مدون و سوابقي كه از طرف اين استاندارد بين المللي الزام شده اند و

د) مستندات شامل سوابق، كه توسط سازمان معين شده اند كه براي حصول اطمينان از مؤثر بودن طرح ريزي، اجرا و كنترل فرايندهاي آن لازم مي باشند،

يادآوري 1- هنگامي كه در اين استاندارد بين المللي از عبارت “روش اجرايي مدون” استفاده مي شود، منظور روش اجرايي است كه ايجاد شده، مدون گرديده، مستقر شده نگهداري مي گردد. يك سند به تنهايي مي تواند به الزامات يك يا چند روش اجرايي ارجاع دهد. الزام به داشتن يك روش اجرايي مدون ممكن است توسط بيش از يك مدرك پوشش داده شود.

يادآوري 2-  گستره مستندسازي سيستم مديريت كيفيت در هرسازمان مي تواند به دلايل زير متفاوت باشد:

الف) اندازه سازمان ونوع فعاليت آن

ب) پيچيدگي فرايندها و تاثيرات متقابل آنها،

ج) صلاحيت نيروي انساني.

يادآوري 3-  مستندسازي مي تواند به هر شكل يا نوع واسط اطلاعاتي واقع شود.

4-2-2  نظامنامه كيفيت

سازمان بايد نظامنامه كيفيتي را ايجاد نموده و نگهداري نمايد كه شامل موارد زيرباشد:

الف) دامنه كاربرد سيستم مديريت‏ كيفيت، شامل‏جزييات ‏و دلايل هرگونه‏ كنارگذاري ‏الزامات استاندارد(ر.ك.1-2)،

ب) روش هاي اجرايي مدون سيستم مديريت كيفيت، يا ارجاع به آنها و

ج) توصيفي از تاثيرات متقابل بين فرايندهاي سيستم مديريت كيفيت.

4-2-3  كنترل مدارک

مستنداتي كه در سيستم مديريت كيفيت الزام شده اند بايد تحت كنترل باشند. سوابق كيفيت نوع خاصي از مستندات بوده و بايد مطابق الزامات مندرج در (4-2-4) تحت كنترل قرار بگيرند.

يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل هاي مورد نياز زير ايجاد گردد:

الف) تصويب مستندات از نظرتناسب آنها، پيش از انتشار،

ب) بازنگري وبه روزآوري – برحسب نياز- و تصويب مجدد مستندات،

ج) حصول اطمينان از اينكه تغييرات و وضعيت ويرايش جاري مستندات مشخص شده اند،

د) حصول اطمينان از اينكه ويرايش هاي معتبر مستندات در مكان استفاده در دسترس مي باشند،

ه) حصول اطمينان از اينكه مستندات خوانا و قابل تشخيص باقي مي مانند،

و) حصول اطمينان‏ از اينكه ‏مستندات با منشأ برون ‏سازماني تعیین شده توسط سازمان جهت طرح ريزي و عمليات سيستم مديريت كيفيت لازم دانسته شده اند، مورد شناسايي قرار گرفته اند و توزيع ‏آنها تحت كنترل است.

ز) حصول اطمينان از اينكه مستندات غير معتبر مورد استفاده نا خواسته قرار نمي گيرند و در صورتي كه به هر دليلي گردآوري شوند، به نحو مناسبي مورد شناسايي قرار مي گيرند.

4-2-4  كنترل سوابق كيفيت

سوابق ايجاد شده به عنوان شواهد انطباق با الزامات و نيز بكارگيري مؤثرسيستم مديريت كيفيت بايد كنترل گردند. سازمان بايد يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل هاي لازم براي شناسايي، انبارش، حفاظت، بازيابي، مدت گردآوري و تعيين تكليف سوابق ايجاد كند.سوابق كيفيت بايد خوانا، به سادگي قابل شناسايي و بازيابي باشند.

5 -مسئوليت مديريت

5-1   تعهد مديريت

مديريت ارشد بايد شواهدي مبني برتعهد خود نسبت به توسعه و استقرار سيستم مديريت كيفيت و نيز بهبود مستمر اثربخشي آن توسط ابزارهاي زير فراهم آورد:

الف) ارايه ‏اطلاعات لازم به ‏سازمان درباره ‏اهميت برآورده سازي الزامات مشتري و همچنين الزامات قانوني و مقررات دولتي،

ب) تعيين خط مشي كيفيت،

ج) حصول اطمينان از اينكه اهداف كيفيتي تعيين شده اند،

د) اجراي بازنگري هاي مديريت و

ه) حصول اطمينان ازدر دسترس بودن منابع.

5-2  مشتري گرایی

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل كند كه الزامات مشتري معين شده اند و با هدف افزايش ميزان رضايت مشتري برآورده مي شوند (ر.ك. 7-2-1و 8-2-1).

5-3  خط مشي كيفيت

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه خط مشي كيفيت:

الف) با مقاصد سازمان متناسب است،

ب) شامل ‏تعهدي به برآورده ساختن الزامات‏ و بهبود مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مي گردد،

ج) چارچوبي را براي تعيين و بازنگري اهداف كيفيتي فراهم مي آورد،

د) در سازمان معرفي گرديده و درك شده است و

ه) براي تداوم تناسب مورد بازنگري قرار مي گيرد.

5-4   طرح ريزي

5-4-1  اهداف كيفيتي

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اهداف كيفيت و از جمله آن هايي كه براي برآورده سازي الزامات محصول مورد نيازند (ر.ك.7-1-الف) براي بخش ها و سطوح مرتبط سازمان تعيين شده اند. اهداف كيفيتي بايد قابل اندازه گيري بوده و در سازگاري با خط مشي كيفيت باشند.

5-4-2  طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت

مديريت ارشد سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه:

الف) طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت به منظور برآورده نمودن الزامات بند (4-1) و نيز اهداف كيفيت انجام گرفته است،

ب) هنگامي تغييرات درسيستم مديريت كيفيت، طرح ريزي و اجرا مي گردد يكپارچگي اين سيستم حفظ مي‏ شود.

5-5  مسئوليت،اختيار و ارتباطات

5-5-1  مسئوليت و اختيار

مديريت ارشد سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه مسئوليت ها و اختيارات تعيين شده و به سازمان ابلاغ گرديده است.

5-5-2  نماينده مديريت

مديريت ارشد سازمان بايد با تعيين يكي از مديران سازمان را تعيين نمايد كه، صرف نظر از ساير مسئوليت ها، بايد اختيارات ومسئوليت هايي شامل موارد زير را داشته باشد:

الف) حصول اطمينان از اينكه فرآيندهاي مورد نياز براي سيستم مديريت كيفيت ايجاد شده، استقرار يافته و نگهداري مي شوند،

ب) گزارش دهي به مديريت ارشد سازمان درباره عملكرد سيستم مديريت كيفيت و هرگونه نيازي براي بهبود.

ج) حصول اطمينان از ترغيب به آگاهي نسبت به الزامات مشتري در تمامي سازمان.

يادآوري-  مسئوليت نماينده مديريت مي تواند شامل ارتباطات با طرف هاي برون سازماني، بر روي موضوعات مرتبط باسيستم مديريت كيفيت باشد.

5-5-3   ارتباطات داخلي

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه فرآيندهاي ارتباطي مناسبي دردرون سازمان معين شده اند و اين ارتباطات در مورد اثربخشي سيستم مديريت كيفيت انجام مي گردد. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه توصيه مي كنم اين مطلب كه برپايه تجارب مشاور مديريت منتشر شده است را نيز مطالعه نماييد.

5-6   بازنگري مديريت

5-6-1   كليات

مديريت ارشد سازمان بايد سيستم مديريت كيفيت سازمان را در فواصل طرح ريزي شده مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم تناسب، كفايت و اثربخشي آن، اطمينان حاصل نمايد. اين بازنگري بايد ارزيابي فرصت هاي بهبود و نياز به اعمال تغييرات در

سيستم مديريت كيفيت و از جمله خط مشي كيفيت و اهداف كيفيتي را شامل گردد. سوابق بازنگري هاي مديريت بايد نگهداري شوند (ر.ك.4-2-4)

5-6-2   ورودي هاي بازنگري

ورودي هاي بازنگري مديريت بايد شامل اطلاعاتي درباره موارد زير باشند؛

الف) نتايج مميزي ها،

ب) بازخورد از مشتری،

ج) عملكرد فرآيند و انطباق محصول،

د) وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه،

ه) پيگيري اقدامات ناشي از بازنگري هاي قبلي مديريت،

و) تغييراتي كه مي توانند سيستم مديريت كيفيت را تحت تاثيرقرار دهند و

ز) توصيه هايي براي بهبود.

5-6-3  خروجي هاي بازنگري

خروجي هاي بازنگري مديريت بايد تمامي تصميم گيري ها و اقدامات مربوط به موارد زير را شامل شود؛

الف) بهبود اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن،

ب) بهبود محصولات مرتبط با الزامات مشتري

ج) نياز به منابع.

ایزو 9001 منابع انسانی
در ایزو 9001 پنج فرآیند ویژه برای منابع انسانی وجود دارد که باید برای اطمینان از انطباق با استاندارد بررسی شود. برنامه ریزی و استخدام نیروی کار، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، پاداش و مزایا و نگهداری.

بند ششم از متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

6 – مديريت منابع

6-1  فراهم آوري منابع

سازمان بايد منابع لازم را شناسايي و فراهم كند.

الف) استقرار و نگهداري سيستم مديريت كيفيت و بهبود مستمر اثربخشي آن و

ب) افزايش ميزان رضايت مشتريان با برآورده سازي الزامات آنان.

6-2    منابع انساني

6-2-1   کلیات

كاركناني كه عملكرد آنها بر انطباق با الزامات محصول تأثيرمي گذارد، بايد داراي صلاحيت هاي لازم بر مبناي تحصيلات آموزش، مهارت ها و تجارب مناسب باشند.

يادآوري-  انطباق با الزامات محصول مي تواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط هر يك از افرادي كه فعاليتي را در سيستم مديريت كيفيت انجام مي دهند تحت تأثير قرار گيرد.

آموزش در متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

6-2-2   شایستگی آموزش و آگاهي

سازمان بايد نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف) صلاحيت هاي لازم براي كاركناني‏ كه كارهاي تاثير گذار بر انطباق با الزامات محصول انجام‏ مي دهند را تعيين نمايد،

ب) فراهم آوردن آموزش یا انجام سایر اقدامات برای دستیابی به شایستگی لازم در مواردیکه عملی باشد.

ج) اثربخشي اقدامات انجام شده را مورد ارزيابي قراردهد،

د) اطمينان حاصل نمايد كه كاركنان از ارتباط و اهميت فعاليت هايشان آگاهند و چگونگي سهيم بدون خود در رسيدن به اهداف كيفيت آگاهند،

ه) سوابق ‏مربوط ‏به تحصيلات، آموزش ها، مهارت ها و تجارب آنها را نگهداري نمايد(ر.ك.4-2-4)

6-3  زيرساخت

سازمان بايد زيرساخت مورد نياز به منظور دستيابي به انطباق با الزامات محصول را تعيين نموده، فراهم ساخته و نگهداري كند. زيرساخت تا آنجا كه مقتضي باشد شامل موارد زير مي گردد:

الف) ساختمان، فضاي كاري وتسهيلات مرتبط،

ب) تجهيزات  مربوط به فرآيند(اعم ازسخت افزاري ونرم افزاري) و

ج) خدمات پشتيباني (شامل حمل و نقل ، تبادل اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی)

6-4   محيط كار

سازمان بايد محيط كار مناسب براي دستيابي به انطباق با الزامات محصول را تعيين نموده و مديريت نمايد.

يادآوري-  اصطلاح “محيط كار” به شرايطي مربوط مي شود كه كار در آن انجام مي گردد شامل شرايط فيزيكي، محيطي و ساير (نظير سروصدا، رطوبت، روشنايي يا آب و هوا)

بند هفتم متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

7-  تحقق محصول

7-1 طرح ریزی تحقق محصول

سازمان بايد فرآيندهايي را كه براي تحقق محصول هستندطرح ريزي كرده و توسعه دهد. طرح‏ريزي پديدآوري محصول بايد با الزامات ساير فرايندهاي سيستم مديريت كيفيت سازگار باشد (ر.ك.4-1).

در طرح ريزي پديدآوري محصول، سازمان بايد بر حسب تناسب موارد زير را تعيين نمايد:

الف) اهداف كيفيتي و الزامات محصول،

ب) نياز به معين نمودن فرآيندها و مستندات و به منظور فراهم نمودن منابع مختص محصول،

ج) فعاليت هاي الزام شده تصديق، صحه گذاري، پايش، اندازه ‏گيري، بازرسي ‏و آزمايش مختص‏ محصول ‏و معيارهاي پذيرش محصول،

د) سوابق مورد نياز كه به عنوان شواهدي براي برآورده سازي الزامات مربوط به فرآيندهاي پديدآوري محصول و محصول به دست آمده از آنها، بكار رود (ر.ك.4-2-4).

خروجي اين طرحريزي بايد به شكلي متناسب باشيوه عمليات سازمان باشد.

يادآوري 1- مستندي كه فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت (از جمله فرآيندهاي پديدآوري محصول) و منابعي را كه براي يك محصول، پروژه يا قرارداد خاص مورد استفاده قرار مي گيرند مشخص مي كند، مي توان به آن به عنوان يك طرح كيفيت ارجاع داده شود.

يادآوري 2- سازمان همچنين‏ ممكن است الزامات بند (7-3) را در مورد توسعه ‏فرآيندهاي پديدآوري‏ محصول بكار گيرد.

7-2    فرآيندهاي مرتبط با مشتري

7-2-1  تعيين الزامات و یا خواسته های مربوط به محصول

سازمان بايد موارد زير را معين نمايد:

الف) الزامات مشخص شده توسط مشتري، از جمله الزامات مربوط به تحويل و فعاليت هاي پس ازتحويل،

ب) الزاماتي كه توسط مشتري بيان نشده اند، با اين وجود تا آنجا كه شناخته شده باشد، براي مصرف مشخص شده يا مورد نظر، لازم هستند،

ج) الزامات قانوني و مقررات دولتي قابل كاربرد براي محصول و

د) هرگونه الزامات اضافي كه توسط سازمان لازم دانسته مي شود.

يادآوري- فعاليت هاي پس از تحويل به عنوان مثال شامل اقدامات مربوط به دوران ضمانت، الزامات قراردادي نظير خدمات نگهداري و تعمير و خدمات تكميلي نظير بازيافت يا دفع نهايي مي باشد.

7-2-2  بازنگري الزامات ویا خواسته های مربوط به محصول

سازمان بايد الزامات مرتبط با محصول را مورد بازنگري قرار دهد. اين بازنگري بايد پيش از تعهد سازمان براي ارايه يك محصول به مشتري صورت پذيرد (مثلا” ارايه پيشنهادهاي مناقصه، پذيرش قراردادها يا سفارش ها، پذيرش‏ تغييرات بر روي قراردادها يا سفارش ها) و سازمان بايد از موارد زير اطمينان حاصل نمايد:

الف) الزامات محصول تعريف شده اند،

ب) تفاوت هاي الزامات سفارش يا قرارداد نسبت به حالت قبلي آن، حل و فصل شده اند و

ج) سازمان توانايي برآورده سازي الزامات تعريف شده را دارا مي باشد. سوابق نتايج بازنگري و اقداماتي ناشي از اين بازنگري بايد نگهداري شوند (ر.ك.4-2-4)

هنگامي كه مشتري الزامات خود را به صورت مكتوب بيان نمي دارد، الزامات مشتري بايد پيش از پذيرش توسط سازمان تاييد شوند.

هنگامي كه الزامات محصول تغيير مي كنند، سازمان بايد از اينكه مستندات مرتبط اصلاح شده اند و كاركنان ذيربط نسبت به الزامات تغييريافته آگاه شده اند اطمينان حاصل كند.

يادآوري  -در بعضي از موارد، مانند فروش از طريق اينترنت، يك بازنگري رسمي براي هرسفارش غيرعملي است. بازنگري مي‏تواند توسط اطلاعات مربوط‏ به محصول مثل ‏كاتالوگ‏ ها يا آگهي ها پوشش داده شود.

7-2-3 ارتباطات بامشتري

سازمان بايد ترتيبات موثري براي ارتباطات با مشتريان در زمينه هاي زير تعيين نموده و مستقرسازد:

الف) اطلاعات محصول،

ب) انجام امور مربوط به درخواست ها، قراردادها يا سفارش ها و اصلاحيه هاي مربوط و

پ) بازخوردهاي مشتريان ازجمله شكايات مشتريان.

7-3   طراحي و تکوین

7-3-1  طرحي ريزي طراحي و تکوین

سازمان بايد طراحي و توسعه محصول را طرحريزي و كنترل نمايد. در حين طرحريزي طراحي و توسعه، سازمان بايد موارد زير را معين نمايد:

الف) مراحل طراحي وتوسعه،

ب) بازنگري، تصديق و صحه گذاري متناسب با هر يك از مراحل طراحي و توسعه  و

ج) مسئوليت ها و اختيارات براي طراحي وتوسعه.

سازمان بايد نقاط تلاقي بين گروه هاي مختلفي را كه در فعاليت هاي طراحي و توسعه درگير هستند مديريت نمايد، تا از اين طريق از ارتباطات موثر و تخصيص شفاف مسئوليت ها اطمينان حاصل نمايد.

خروجي طرحريزي بايد متناسب با پيشرفت طراحي و توسعه به روزآوري شود.

يادآوري- بازنگري، تصديق و صحه گذاري طراحي مقاصد جداگانه اي دارند آنها مي توانند به صورت جداگانه يا با هر تركيب ديگري كه براي محصول و سازمان مناسب باشد، انجام و ثبت شوند.

7-3-2 ورودي هاي طراحي و تکوین

ورودي هاي مرتبط‏ با الزامات محصول بايد معين شده و سوابق آنها نگهداري شوند (ر.ك.4-2-4). اين ورودي‏ها بايد شامل موارد زير باشند:

الف) الزامات كاركردي و عملكردي،

ب) الزامات قانوني و مقررات دولتي مرتبط،

ج) در صورت كاربرد، اطلاعات به دست آمده از طراحي هاي مشابه قبلي و

د) ساير الزامات ضروري براي طراحي وتکوین.

اين ورودي ها بايد براي حصول اطمينان از كفايت آنها بازنگري شوند. الزامات بايد كامل، بدون ابهام و بدون تناقض با يكديگر باشند.

7-3-3  خروجي هاي طراحي و تکوین

خروجي هاي طراحي و تکوین بايد به شكلي باشند كه جهت تصديق با ورودي هاي طراحي و تکوین مناسب باشند و بايد پيش از انتشار مورد تصويب قرارگيرند.

خروجي هاي طراحي و تکوین بايد:

الف) الزامات ورودي هاي طراحي و تکوین را برآورده سازند،

ب) اطلاعات مناسب براي خريد، توليد و ارايه خدمات را فراهم سازند،

ج) معيارهاي پذيرش محصول را شامل شود يا به آنها ارجاع دهند و

د) ويژگي هايي از محصول را كه براي كاربرد ايمن و مناسب ‏آن ضروري هستند مشخص نمايند.

يادآوري-  اطلاعات براي توليد و ارايه خدمات مي تواند شامل جزييات براي محافظت از محصول باشند.

7-3-4  بازنگري طراحي و تکوین

در مراحل مناسب، بازنگري هاي سيستماتيك طراحي و توسعه مطابق با ترتيبات طرح ريزي شده بايد

صورت پذيرد (ر.ك.7-3-1) تا:

الف) توانايي نتايج طراحي و تکوین در برآورده سازي الزامات ارزيابي شود و

ب) مشكلات شناسايي شده و اقدامات مورد نياز پيشنهاد گردند.

شركت كنندگان ‏در چنين ‏بازنگري هايي بايد شامل نمايندگاني از بخش هاي ‏مرتبط ‏با مرحله (هاي) طراحي ‏و توسعه‏اي كه‏ مورد بازنگري قرار مي‏گيرند، باشند. سوابق نتايج بازنگري ها و هر اقدام مورد نياز بايد نگهداري شوند (ر.ك.4-2-4).

7-3-5 تصديق طراحي و توسعه

تصديق طراحي بايد مطابق با ترتيبات طرح ريزي شده صورت پذيرد، (ر.ك.7-3-1) تا بدين وسيله از اينكه خروجي هاي طراحي و تکوین الزامات ورودي هاي طراحي و توسعه را برآورده ساخته اند، اطمينان حاصل شود. سوابق نتايج تصديق و اقدامات مورد نياز بايد نگهداري شود (ر.ك.4-2-4).

7-3-6  صحه گذاري طراحي و تکوین

صحه گذاري طراحي و تکوین بايد بر اساس ترتيبات طرح ريزي شده (ر.ك.7-3-1) صورت پذيرد تا اطمينان‏ حاصل شود كه محصول بدست آمده توانايي برآورده سازي الزامات مصرف مشخص شده يا مورد انتظار را دارا مي باشد. در صورت امكان، صحه گذاري بايد پيش از تحويل يا بكارگيري محصول تكميل شده باشد. سوابق نتايج صحه گذاري و اقدامات مورد نياز بايد نگهداري شوند (ر.ك.4-2-4).

7-3-7   كنترل تغييرات طراحي و تکوین

تغييرات طراحي و تکوین بايد شناسايي شده و سوابق آنها نگهداري شود. تغييرات بايد به تناسب، بازنگري شده، تصديق و صحه گذاري شوند و پيش از اجرا مورد تصويب قرارگيرند. بازنگري تغييرات طراحي و توسعه بايد شامل ارزيابي اثرات تغييرات بر روي اجزا تشكيل دهنده و نيز محصولاتي كه قبلا ارسال شده اند، باشد. سوابق نتايج بازنگري تغييرات و اقدامات مورد نياز بايد نگهداري شوند (ر.ك.4-2-4).

7-4    خريد

7-4-1   فرآيند خريد

سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه محصول خريداري شده با الزامات مشخص شده خريد انطباق دارد. نوع و گستره كنترل هايي كه بر روي تامين كننده و محصول خريداري شده اعمال مي گردد، بايد بستگي به اثري كه محصول خريداري شده بر روي مراحل بعدي پديدآوري محصول يا محصول نهايي مي گذارد، داشته باشد. سازمان بايد تامين كنندگان را بر پايه توانايي آنان در ارايه محصول منطبق با الزامات سازمان، ارزيابي وانتخاب نمايد. معيارهاي انتخاب، ارزيابي و ارزيابي مجدد بايد تعيين گردند.سوابق نتايج ارزيابي ها و اقدامان لازم ناشي از ارزيابي ها، بايد نگهداري شوند (ر.ك.4-2-4).

7-4-2  اطلاعات خرید

اطلاعات خرید باید محصولی که بایستی خریداری شود را شرح دهد و برحسب مورد شامل موارد زیر باشد:

الف- الزامات مربوط به تائید محصول ،روشهای اجرایی، فرایندها وتجهیزات

ب-الزامات مربوط به واجد شرایط بودن کارکنان

ج-الزامات نظام مدیریت کیفیت

سازمان باید پیش از اعلام الزامات مشخص شده برای خرید به تامین کننده، از کفایت انها اطمینان یابد.

7-4-3  تصدیق محصول خریداری شده

سازمان باید بازرسی یا فعالیتهای لازم دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه محصول خریداری شده الزامات مشخص شده برای خرید را براورده میکند،تعیین کرده و به اجرا در اورد.

هرگاه سازمان یا مشتری ان قصد داشته باشد که تصدیق را در محل های تحت اختیار تأمین کننده انجام دهد، سازمان باید ترتیبات تصدیق مورد نظر و طریق ترخیص محصول رادر اطلاعات خرید ذکر نماید.

7-4-3-1 تصدیق محصول خریداری شده- تکمیلی

سازمان باید ویژگیهاری کنترلی (به بند3-1-4 مراجعه شود) را برای تصدیق محصول ایجاد نماید.سازمان باید سوابق فعالیتهای تصدیق (به بند 4-2-4 مراجعه شود) را نگهداری نماید.

متن فارسی استاندارد ایزو 2008-9001
متن فارسی استاندارد ایزو 2008-9001

7-5 تولید و ارائه خدمات

7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات

سازمان باید تولید و ارایه خدمات را طرح ریزی کرده و در شرایط تحت کنترل به اجرا دراورد.

شرایط تحت کنترل بر حسب مورد شامل موارد زیر می شود:

الف-در دسترس بودن اطلاعاتی که ویژگیهای محصول را شرح می دهد

ب-در دسترس بودن دستورالعمل های کاری،بر حسب نیاز

ج- استفاده از تجهیزات مناسب

د- در دسترس بودن و استفاده از تجهیزات پایش و اندازه گیری

ه- انجام پایش و اندازه گیری

و- انجام فعالیتهای ترخیص، تحویل و پس از تحویل محصول

7-5-2 صحه گذاری فرایندهای تولید و ارائه خدمات

سازمان باید کلیه فرایندهای تولید و ارائه خدمات را که نتوان خروجی حاصل از ان را از طریق پایش و اندازه گیری بعدی مورد تصدیق قرارداد،صحه گذاری کند و در نتیجه نارسایی های ان فقط پس از مورد استفاده قرار گرفتن محصول یا ارائه شدن خدمت ظاهر می گردند.

صحه گذاری باید توانایی این فرایندها را جهت دستیابی به نتایج طرح ریزی شده اثبات نماید.

سازمان باید ترتیباتی را برای این فرایندها تعیین کند که بر حسب مورد شامل موارد زیر گردد:

الف-معیارهای تعیین شده برای بازنگری این فرایند ها

ب-تأیید تجهیزات و واجد شرایط بودن کارکنان

ج-استفاده از شیوه و روش های اجرایی معین

د-الزامات مربوط به سوابق(به بند 4-2-4 رجوع شود)

ه-صحه گذاری مجدد

7-5-3  شناسایی و قابلیت ردیابی

در موارد مقتضی، سازمان باید شناسایی محصول را به روشهای مناسب در سرتا سر مراحل تحقق محصول تامین نماید.سازمان باید وضعیت محصول را در رابطه با الزامات مربوط به پایش و اندازه گیری در تمامی مراحل تحقق محصول مشخص کند.هر گاه قابلیت ردیابی یک الزام باشد،سازمان باید شناسایی منحصر بفرد محصول را تحت کنترل داشته باشد و سوابق را نگهداری نماید.(به بند 4-2-4 رجوع شود)

یادآوری:در برخی از بخشهای صنعتی،مدیریت پیکره بندی روشی است که بوسیله ان شناسایی و قابلیت ردیابی برقرار میشود.

7-5-4  اموال مشتری

سازمان باید از اموال مشتری مادامی که تحت کنترل سازمان است یا بوسیله سازمان مورد استفاده قرار میگیرد  مراقبت کند.سازمان باید اموال مشتری را که برای استفاده یا بکار بردن در محصول ارائه شده اند را شناسایی، تصدیق و حفاظت کرده و امن نگهدارد.هر گاه اموال مشتری مفقود شود ، اسیب ببیند یا به هر صورت دیگر برای استفاده نامناسب تشخیص داده شود،سازمان باید این را به مشتری گزارش نموده و سوابق ان را نگهداری نماید(به بند 4-2-4 رجوع شود)

یاداوری:اموال مشتری میتواند شامل اموال معنوی و داده های شخصی نیز باشد.

7-5-5  محافظت از محصول

سازمان باید از محصول در طی فراوری و تحویل در مقصد مورد نظر  به منظور حفظ تطابق باالزامات محافظت نماید.در مواردی که عملی باشد،محافظت باید شامل شناسایی،بسته بندی،انبارش و حفاظت گردد.محافظت باید در مورد اجزای متشکله یک محصول نیز اعمال گردد.

کالیبراسیون در متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

7-6  کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری

سازمان باید پایش و اندازه گیری که بایستی انجام گیرد و همچنین تجهیزات پایش و اندازه گیری مورد نیاز برای فراهم اوردن شواهدی دال بر انطباق محصول با الزامات تعیین شده را مشخص نماید.

سازمان باید فرایندهایی جهت حصول اطمینان از اینکه اندازه گیری و پایش به طریق سازگار با الزامات مربوطه به اندازه گیری و پایش میتواند انجام گیرد و انجام میگیرد را برقرار نماید.

در مواردی که حصول اطمینان از معتبر بودن نتایج ضروری باشد،تجهیزات اندازه گیری باید:

ISO 9001:208 standard text

الف-بوسیله استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی به استانداردهای اندازه گیری بین المللی یا ملی،در فواصل زمانی مشخص یا پیش از استفاده،کالیبره یا تصدیق یا هر دو گردد و هر گاه چنین استانداردهایی  موجود نباشد،باید مبنای مورد استفاده برای کالیبراسیون یا تصدیق بایدثبت گردد.(به بند 4-2-4 رجوع شود)

ب- در صورت لزوم تنظیم شده یا مجدد تنظیم گردد.

ج-به منظور تعیین وضعیت گالیبراسیون دارای علایم شناسایی باشند.

د-از تنظیم هایی که میتواند نتیجه اندازه گیری را نا معتبر سازد مصون نگه داشته شود.

ه-از اسیب دیدگی و خراب شدن در طی جابجایی، نگهداری و انبارش مصون بماند.

بعلاوه هر گاه مشخص شود که تجهیزات بکار رفته با الزامات انطباق ندارد، سازمان باید اعتبار نتایج اندازه گیری قبلی را ارزیابی و ثبت نماید.سازمان باید اقدام مناسب در مورد تجهیزات و هر نوع محصول تحت تأثیر قرار گرفته را انجام دهد.

سوابق نتایج کالیبراسیون و تصدیق باید نگهداری شود(به بند 4-2-4 رجوع شود).

ISO 9001:208 standard pdf

در صورت استفاده از نرم افزار رایانه ای برای اندازه گیری و پایش در رابطه با الزامات مشخص شده، توانایی ان از نظر براورده کردن شرایط کار برد مورد نظر باید تأیید گردد.این امر باید پیش از نخستین استفاده انجام گیرد و بر حسب لزوم تأیید مجدد گردد.

یاداوری:تأیید توانایی نرم افزار رایانه ای از نظر براورده نمودن شرایط کاربرد مورد نظر به عنوان نمونه می تواندشامل تصدیق و مدیریت پیکره بندی ان جهت حفظ تناسب ان برای استفاده باشد.

بند هشتم از متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

8 – اندازه گيري، تحليل و بهبود

8-1  كليات

سازمان ‏بايد فرايندهاي پايش، اندازه‏گيري، تحليل ‏و بهبود مورد نياز را طرحريزي و اجرا نمايد تا:

الف) انطباق با الزامات محصول را نشان دهد،

ب) از انطباق سيستم مديريت كيفيت اطمينان حاصل نمايد و

ج) اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را بطور مستمر بهبود دهد.

اين موضوع شامل معين نمودن روش ‏هاي ذيربط، از جمله فنون آماري و گستره كاربرد آنها گردد.

پایش و اندازه گیری متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

8-2   پايش و اندازه گيري

8-2-1   رضايت مشتري

به عنوان يكي از اندازه ‏گيري‏ هاي عملكرد سيستم ‏مديريت كيفيت، سازمان بايد اطلاعات مربوط به برداشت‏ مشتري‏ را از ميزان برآورده ‏سازي الزامات‏ مشتري‏ توسط‏ سازمان مورد پايش ‏قرار ‏دهد. روش ‏هاي بدست آوردن اين اطلاعات و استفاده از آنها بايد تعيين شوند.

يادآوري-  پايش تلقی مشتري مي تواند شامل حصول ورودي از منابعي مانند  مطالعات رضايت   مشتري، داده هاي مشتري در مورد كيفيت محصولات تحويل شده، مطالعات ديدگاه هاي مصرف كننده، تحليل  کسب و کا ر از دست رفته، شكايات، درخواست هاي مربوط به ضمانت و گزارش هاي فروشندگان مي باشد.

8-2-2  مميزي داخلي

سازمان ‏بايدمميزهاي داخلي رادرفواصل زماني طرحريزي شده انجام ‏دهد تا معين كند آيا سيستم مديريت كيفيت:

الف) با ترتيبات طرحريزي شده (ر.ك.7-1) با الزامات اين استاندارد بين‏المللي و الزامات سيستم

مديريت كيفيتي كه توسط سازمان ايجاد شده‏اند، انطباق دارد.

ب) به‏ طرز اثربخشي استقرار يافته و نگهداري مي‏شود.

برنامه ممیزی

برنامه مميزي با درنظرگيري وضعيت و اهميت فرايندها و حيطه ‏هاي مورد مميزي و همچنين نتايج مميزهاي قبلي طرحريزي گردد. معيارهاي مميزي، دامنه كاربرد مميزي، تواتر مميزي و روش‏هاي آن بايد تعيين گردند. در انتخاب مميزان و انجام مميزي بايد از عينيت و بي طرفي فرايند مميزي اطمينان حاصل شود. مميزان نبايد كار خودشان را مميزي نمايند.

يك روش اجرايي مدون بايد ايجاد شود تا مسووليت‏ ها و الزامات طرح ريزي و انجام مميزي ‏، ايجاد  سوابق و گزارش دهي نتايج را معين كند. سوابق مميزي  ها و نتايج آنها بايد نگهداري گردند (ر.ك.4-2-4).

مدير مسئول حيطه‏اي كه مورد مميزي قرار مي‏گيرد بايد از اينكه هر اصلاح و اقدامات اصلاحي كه براي برطرف سازي عدم انطباق هاي يافته شده و علل آنها لازمند، بدون تاخير بي‏مورد صورت مي‏پذيرند، اطمينان حاصل ‏نمايد. فعاليت ‏هاي پيگيري بايد شامل تصديق اقدامات انجام شده و گزارش دهي ‏نتايج‏ تصديق ‏باشد (ر.ك.8-5-2).

يادآوري –  ايزو 19011 را به عنوان راهنما ملاحظه نماييد.

8-2-3  پايش و اندازه ‏گيري فرايندها

سازمان‏ بايد روش‏ هاي مناسب براي پايش ‏و در موارد كاربرد، اندازه ‏گيري ‏فرايندهاي ‏سيستم مديريت‏ كيفيت را به كارگيرد. اين روش‏ها بايد توانايي فرايندها را براي دستيابي به نتايج طرح‏ ريزي شده نشان ‏دهند. هنگامي‏ كه نتايج طرح ريزي شده بدست نمي‏آيند، اصلاحات و اقدامات اصلاحي بايد برحسب تناسب صورت ‏پذيرد.

يادآوري- در تعيين روش هاي مناسب، توصيه مي شود سازمان نوع و گستره پايش يا اندازه گيري  مناسب هر يك از فرآيندهايش را بر اساس تاثيرات آنها بر انطباق با الزامات محصول و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت تعيين نمايد.

8-2-4  پايش و اندازه ‏گيري محصول

سازمان بايد ويژگي‏ هايي محصول را مورد پايش و اندازه ‏گيري قرار‏ دهد تا بدين وسيله برآورده شدن الزامات محصول را تصديق نمايد. اين موضوع بايد در مراحل مناسب فرايند پديدآوري محصول مطابق با ترتيبات طرحريزي شده‏ انجام شود (ر.ك.7-1).

شواهد انطباق با معيارهاي پذيرش‏ بايد نگهداري ‏شوند.

سوابق بايد مشخص ‏كننده فرد (افراد) صادر كننده مجوز ترخيص محصول باشد (ر.ك.4-2-4).

ترخيص محصول و ارايه خدمات به مشتري نبايد پيش از آنكه ترتيبات طرحريزي شده (ر.ك.7-1)

به صورت رضايت بخش تكميل شده باشند صورت‏ گيرد، مگر آنكه به گونه‏اي ديگري توسط فرد داراي اختيار و در موارد كاربرد، توسط مشتري تصويب شده باشد.

8-3  كنترل محصول نامنطبق

سازمان بايد اطمينان حاصل ‏نمايد كه محصولي را كه در انطباق با الزامات محصول نمي‏باشد، شناسايي و كنترل نموده تا از استفاده يا تحويل ناخواسته آن جلوگيري ‏گردد. يك روش اجرايي مدون بايد ايجاد شود تا كنترل‏ها و مسووليت‏ها و اختيارات مرتبط براي برخورد با محصول نامنطبق را تعريف كند. در صورت كاربرد سازمان بايد با محصول نامنطبق به وسيله يك يا چند راه از راه ‏هاي زير برخورد نمايد:

الف) انجام اقداماتي جهت برطرف سازي عدم انطباق ‏هاي يافت شده،

ب) كسب اختيار استفاده، ترخيص يا پذيرش آن تحت مجوز ارفاقي توسط يك فرد داراي اختيار و در موارد كاربرد توسط مشتري،

ج) انجام اقداماتي كه از مصرف يا بكارگيري اصلي مورد نظرآن‏ جلوگيري كند،

د) توسط انجام اقدامات مناسب با اثرات يا اثرات بالقوه عدم انطباق، هنگامي كه محصول نامطبق بعد از تحويل يا پس از آغاز استفاده، مشخص شده باشد.

هنگامي ‏كه ‏محصول نامنطبق ‏اصلاح مي‏گردد بايدموردتصديق مجدد قرارگيردتاانطباق‏ آن‏باالزامات نشان‏ داده شود.

سوابق ‏مربوط ‏به‏ ماهيت‏ عدم‏ انطباق‏ها و اقدامات بعدي ‏انجام‏ شده، از جمله ‏مجوزهاي ‏ارفاقي ‏كسب شده، بايد نگهداري‏ شوند (ر.ك.4-2-4).

8-4  تحليل داده‏ ها

سازمان بايد داده ‏هاي مناسب را تعيين، جمع ‏آوري ‏و تحليل ‏نمايد تا تناسب و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را نشان دهد و ارزيابي نمايد كه در كدام مكان‏ ها مي‏ تواند بهبود مستمر اثربخشي سيستم كيفيت صورت پذيرد. اين‏ موضوع بايد شامل‏ داده ‏هاي به وجود آمده‏ بعنوان نتايج پايش و اندازه ‏گيري و ساير منابع ‏مرتبط باشد.

تحليل داده‏ها بايد اطلاعات مربوط به موارد زير را فراهم ‏آورد:

الف) رضايت مشتري (ر.ك.8-2-1)،

ب) انطباق با الزامات محصول (ر.ك.8-2-4)،

ج) ويژگي ها و روندهاي فرايندها و محصولات و از جمله فرصت‏هايي براي اقدامات پيشگيرانه (ر.ك.8-2-3 و4)

د) تامين كنندگان (ر.ك.7-4).

بهبود مستمر در متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

8-5  بهبود

8-5-1  بهبود مستمر

سازمان بايد به طور مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را از طريق بكارگيري خط‏ مشي كيفيت، اهداف كيفيت، نتايج مميزها، تحليل داده‏ها، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بازنگري مديريت بهبود بخشد.

8-5-2 اقدام اصلاحي

سازمان بايد اقداماتي را براي برطرف سازي علت هاي عدم انطباق‏ها و به منظور جلوگيري ‏از بروز مجدد آنها به عمل‏ آورد. اقدامات اصلاحي بايد متناسب با اثرات عدم انطباق‏هاي بروز يافته ‏باشند.

يك روش اجرايي مدون بايد ايجاد گردد تا الزامات زير را تعريف نمايد:

الف) بازنگري ‏عدم ‏انطباق (‏از جمله ‏شكايات‏ مشتريان)،

ب) تعيين علل عدم انطباق‏ها،

ج) ارزيابي نياز به اقداماتي كه اطمينان دهند، عدم انطباق‏ها مجددا” بروز نخواهند كرد،

د) تعيين و انجام اقدامات مورد نياز،

ه) سوابق‏ نتايج ‏اقدامات‏ انجام ‏شده (ر.ك.4-2-4) و

و) بازنگري اثربخشي اقدامات اصلاحي انجام شده.

8-5-3  اقدام پيشگيرانه

سازمان بايد اقداماتي را براي حذف علل عدم انطباق ‏هاي بالقوه جهت جلوگيري از بروز آنها انجام دهد. اقدامات پيشگيرانه بايد متناسب با اثرات مشكلات بالقوه ‏باشند.

يك روش اجرايي مدون بايد ايجاد گردد تا الزامات زير را تعريف نمايد:

الف) تعيين عدم انطباق‏هاي بالقوه و علل آنها،

ب) ارزيابي نياز به اقداماتي كه از بروز عدم انطباق‏ها جلوگيري مي‏كنند،

ج) تعيين و انجام اقدامات مورد نياز،

د) سوابق ‏نتايج ‏اقدامات ‏انجام ‏شده (ر.ك.4-2-4)،

ه) بازنگري اثربخشي اقدامات پيشگيرانه انجام شده.

پایان متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

 

گواهینامه ایزو ISO و IMS و CE و . . .
گواهینامه مورد نیاز خود را بدون واسطه و در کمترین زمان اخذ نمایید.

ایزو 9001 و تغییر ویرایش

استاندارد ایزو 9001:2008 استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 چهارمین ویرایش استاندارد ISO9001 میباشد. اولین ویرایش و در حقیقت نسخه اول استاندارد ISO9001 در سال 1987 انتشار یافت.

جهت گیری کلی نسخه استاندارد ISO9001:1987 ایزو 9001 ویرایش 1987کنترل کیفیتی بود. یعنی ایجاد سیستمی جهت کنترل کیفیت بعد از انجام فرایندها یا تولید محصول یا ارائه خدمت. در نسخه استاندارد ISO9001:1994 ایزو 9001 ویرایش 1994 جهت گیری تضمین کیفیتی جایگزین جهت گیری کنترل کیفیتی شد.

یعنی ایجاد سیستمی جهت تضمین کیفیت محصولات یا خدمات ارائه گردید. در ویرایش بعدی یعنی ISO9001:2000 ایزو 9001 ویرایش سال 2000 نگاه استاندارد ISO9001 دید وسیعتری پیدا کرد و نام سیستم مدیریت کیفیت برای استاندارد ایزو 9001 انتخاب شد.

یعنی ایجاد سیستم مدیریتی در سازمان که تمامی فرایندهای سازمان را با دید کیفیتی پایه ریزی ، اجرا و نگهداری مینماید و بهبود مداوم فعالیتها و فرایندها و محصولات را در نظر دارد.

در ویرایشهای بعدی ایزو 9001 یعنی ISO 9001:2008 همین نام یعنی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر روی ISO9001 باقی ماند و تغییراتی در دید کلی و جهت گیری کلی استاندارد انجام نشد و تنها به تغییرات در الزامات بسنده شد.

الزام تغییر ویرایش ایزو 9001 از 2008 به 2015

استاندارد ISO 9001:2008 در8 بند تدوین گردید. در حال حاضر و در بسیاری از سازمانها اشتباها واحد کیفیت آنها با نام تضمین کیفیت نامیده میشود یا کارشناس مربوطه را در چارت سازمانی کارشناس تضمین کیفیت می نامند.

درحالیکه باید توجه داشت از سال 2000 با تغییر نام استاندارد ISO 9001 ایزو 9001 به استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، دیگر سیستم تضمین کیفیت منسوخ می باشد و سازمانهای دارای گواهینامه ایزو 9001 به جز ویرایش 2015 ISO9001:2015  گواهینامه آنها از اعتبار ساقط است.

داشتن یک ترجمه مناسب از متن انگلیسی استاندارد ISO9001 فهم دقیقتری از استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و الزامات پیاده سازی ایزو9001 میدهد. شرکت سیستم کاران یکی از ترجمه های خوب و متن فارسی استاندارد ایزو 9001 ISO9001 را جهت دستیابی سهل الوصول به متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 در اختیار علاقمندان یادگیری استاندارد ایزو 9001 نهاده است.

اخذ گواهینامه ایزو 9001 با سیستم کاران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران به عنوان یکی از بزرگترین مراکز جهت ارایه متن استانداردها از جمله متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 هست. آموزش و مشاوره در زمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی از دیگر خدمات مرکز میباشد.

سیستم کاران آمادگی دارد با بهره گیری از دانش فنی به افراد متقاضی دوره های آموزشی ارائه خدمت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 و یا سایر ایزو ها با مرکز 79165-021 تماس حاصل فرمایید.

با ما در ارتباط باشید . . .

لینک دانلود رایگان متن فارسی استاندارد ISO9001:2008 با فرمت PDF فارسی

سئوالات متداول در مورد متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008

فرق ایزو 9001 با ویرایش 2008 با ویرایش 2000 چیست؟

در ویرایش 2000 حجم مستندسازی خیلی زیاد بود. حجم بالای مستندسازی باعث خستگی و صرف انرژی زیادی بود. در متن فارسی استاندارد ISO 9001:2008 الزام مستندسازی مجدودتر و خیلی کمتر گردید. یکی از محاسن متن ایزو 9001 با ویرایش 2008 همین کاهش الزامات مستندسازی است.

اخذ گواهینامه ایزو 9001:2008

با وجود استاندارد سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش جدید 2015 دیگر ویرایش 2008 ایزو 9001 قابلیت صدور ندارد. البته هر شرکتی در پیاده سازی استاندارد 9001 با هر ویرایشی مختار هست. اما وقتی یک استانداردی که نقص کمتری دارد و کاملتر هست، چرا مورد استفاده قرار نگیرد.

ISO 9001:208 standard text

ISO 9001:208 standard PDF

 

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

4 Responses

  1. قوانین و الزامات گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ با ویرایش ۲۰۰۸ چقدر با ویرایش ۲۰۱۵ فرق داره ما قبلا سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش ۲۰۰۸ را پیاده سازی کردیم و الان میخواهیم این سیستم را بروز رسانی کنیم.

  2. لیست قیمت مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را لطفاً برای ما ارسال کنید و اگر هدف صادرات داشته باشیم باید چه مدارک و شرایطی را فراهم کنیم؟

  3. متن فارسی استاندارد ایزو 9001 برای شرکت گرفتیم جالب بود که کارمون پیش رفت حالا که کارمون انجام شده برای تمدید هم میخوایم از مرکز سیستم کاران اقدام کنیم چون از مرجع سیستم کاران گرفیتم. برای آموزشی هم میخوایم همین 9001 را بگیریم. من به دوستان دیگه میگم از سیستم کاران بیان گواهینامه بگیرن.

  4. ما قصد شرکت در مناقصه داربم و باید گواهینامه ایزو معتبر دریافت کنیم ایا استاندارد ISO9001 ویرایش 2008 معتبره با بهتره ویراش 2015 را بگیریم اصلا چه فرقی دارند و از کجا مشخص میشه که گواهینامه ایزو 9001 برای چه سالی هستش؟ هزینه ی استاندارد ISO 9001:2008 با ویرایش 2015 تفاوت داره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo