روش اجرایی یا دستورالعمل انبارداری

5/5 - (100 امتیاز)

روش اجرایی یا دستورالعمل انبارداری

در روش اجرایی یا دستورالعمل انبارداری الزامات معینی برای تمامی مراحل انبارداری و انبارش کالا تعریف میگردد. فرایند انبارش یا انبارداری شامل دریافت کالا، ذخیره سازی، حسابرسی و خروج تمامی کالاهایی است که با واحد انبار سروکار دارند. عملیات انبارداری بایستی با برنامه ریزی دقیق و گام به گام صورت پذیرد.

نظارت صحیح بر فرایند انبار داری یک امر بسیار حیاتی است. چون اگر نظارت و کنترل صورت نگیرد ممکن است محصولات دچار آسیبهای فیزیکی گردند یا موجودی اجناس دچار کسری گردد و کالاها بی دلیل مفقود گردند. در روش اجرایی انبارداری الزامات و اصولی برای تمامی مراحل انبارداری در نظر میگیرند. این الزامات در مورد ورود کالا به انبار، نحوه نگهداری، کدگذاری و حمل کالاهای موجود در انبار هستند.

دستورالعمل انبار داری word

دانلود دستورالعمل انبارداری word تقاضای کاربران زیادی است. دو دستورالعمل شناسایی و ردیابی (کدگذاری) کالا با کد I-20-01 و دستورالعمل ایمنی در انبار با کد I-20-02 برای انبار کاربرد دارند. این دو دستورالعمل زیرشاخه روش اجرایی انبارداری هستند. روش اجرایی انبار داری دارای کد P-20 است و تمامی الزامات انبار را در بر میگیرد.

دستورالعمل شناسایی و ردیابی کالا الزاماتی برای روش کدگذاری کالا و رهگیری محصولات بیان میکند. کدگذاری محصولات موجود در انبار توسط واحد انبار صورت میگیرد. این واحد موظف است تمامی کالاهایی که وارد انبار می گردند را با روش مشخص و واضحی کدگذاری نماید تا قابل رهگیری باشند. کدگذاری میتواند بصورت سریالی یا  کدهای طبقه بندی باشند.

دستورالعمل شناسایی و ردیابی کالا

نمونه دستورالعمل شناسایی و ردیابی (کدگذاری) کالا یکی از نمونه مستندات ایزو می باشد که در مستندات ایزو از اهمیت ویژه ایی برخوردار هست. سیستم کدینگ انبار براساس یک سری حروف و اعداد و ارقام میباشد. نحوه تعریف و تعیین این حروف و اعداد معمولا سلیقه ایی و گاهی بر اساس اطلاعات خاص سازمان انجام میگردد.

پس از تعیین روش کدگذاری فرم لیست شناسایی و ردیابی کالا تدوین میگردد. در فرم لیست شناسایی و ردیابی کالا اطلاعاتی مثل کد کالا، تاریخ ورود به انبار، محل نگهداری و تاریخ تحویل به مشتری قید می گردد. با ثبت این اطلاعات کالا براحتی قابل ردیابی و ردگیری است.

دستورالعمل ایمنی در انبار الزاماتی در خصوص حفظ ایمنی جسمانی کارکنان واحد انبار و پیشگیری از حوادث در انبار ارائه می دهند. رعایت این اصول و مقررات موجب میگردد حوادثی مانند آتش سوزی، سقوط اشیاء و برخورد آنها با کارکنان تا حد ممکن اتفاق نیفتد. و افراد، تجهیزات مورد استفاده در واحد انبار مانند لیفتراک را با استاندارد مشخصی بکار گیرند.

در واقع نمونه روش اجرایی انبارش اگر بطور صحیح در سازمان انجام گردد و تمامی افراد روش اجرایی انبار را درک کرده و آن را اجرا نمایند، تمامی ورود و خروج کالاها بطور دقیق مدیریت می گردند. در همین راستا ورود و خروج هیچ کالایی از نظر دور نخواهد ماند. همچنین کالای ورودی و خروجی همراه با کد و تاریخ ورود و خروج ثبت خواهند شد.

استاندارد ملی انبار داری

شرکتهای زیادی میخواهند درباره استاندارد ملی انبارداری بدانند. استاندارد ملی انبار داری توسط سازمان ملی استاندارد و تحت عنوان isiri 55 صادر میگردد. همچنین گواهینامه ISO 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و مهم ترین استاندارد ایزو الزامات بسیار مهمی در مورد روش صحیح انبارداری بیان میدارد. روش اجرایی انبارش ( انبارداری ) در استاندارد ایزو 9001 در وب سایت سیستم کاران بصورت رایگان قابل دانلود است.

فرم رسید انبار

قبض یا فرم رسید انبار یک فرم بسیار مهم در روش اجرایی انبارش ( انبارداری ) است. فرم رسید انبار طراحی میگردد تا تمامی اجناسی که وارد انبار میگردند بطور دقیق و کامل ثبت و ضبط گردند. بدین ترتیب اطلاعاتی از قبیل نام و کد کالا در این فرم درج می گردد تا تمامی ورودی های انبار قابل بررسی باشند. و رهگیری آنها آسان گردد. قبض یا فرم رسید انبار با کد F-20-00-04 جزو روش اجرایی انبارش قرار دارد.

دستورالعمل چیدمان انبار

تدوین دستورالعمل چیدمان انبار یک امر ضروری است. دستورالعمل چیدمان انبار در حقیقت الزاماتی برای نحوه چینش محصولات در انبار در نظر میگیرد. برای چیدمان صحیح کالاها بایستی نکات زیر را در نظر گرفت:

فرایند دریافت کالا اهمیت بالایی دارد. باید تعداد کارکنان انبار کافی باشند. تا بتوانند در زمان دریافت کالا کدگذاری و جابجایی و چینش با سرعت و دقت انجام پذیرد. از فضای انبار برای چیدمان محصولات نهایت استفاده بعمل آید. همچنین انبار باید دارای فضای کافی باشد تا کارکنان هنگام عبور با کالاها تماس برقرار نکنند.

امکان دسترسی آسان به تمامی کالاهای موجود در انبار فراهم گردد. باید چیدمان کالا طوری باشد که هنگام نیاز به یک کالا براحتی بتوان آنرا خارج نمود. تجهیزات مورد نیاز مانند لیفتراک و بالابر برای کالاهای سنگین تامین گردد.

در این راستا فرمی با نام جدول شرایط چیدمان و نگهداری تعریف میکنیم. این فرم نشان میدهد هر کالا در کدام محل و به چه صورت نگهداری می گردد. به عنوان مثال در یک کارخانه مواد غذایی، بعضی مواد در سردخانه نگهداری میگردند. بنابراین بایستی در فرم جدول شرایط چیدمان و نگهداری کالا بطور دقیق درباره محل و شیوه نگهداری محصولات توضیح دهید.

دستورالعمل اانباری داری در واقع نظارت صحیح بر فرایند انبار داری است که یک امر بسیار حیاتی است
دستورالعمل انبارداری یا روش اجرایی الزامات معینی برای تمامی مراحل انبارداری و انبارش کالا تعریف میگردد.

دستورالعمل انبارداری ایزو

نمونه دستورالعمل انبارداری ایزو در استاندارد ISO 9001 وجود دارد. استاندارد ایزو 9001 برای دستورالعمل انبار داری الزاماتی ارائه میکند. روش اجرایی انبارش ( انبارداری ) با کد P-20 بطور کامل الزامات فرایند انبار داری را تشریح میکند. دستورالعمل شناسایی و کدگذاری کالا و دستورالعمل ایمنی در انبار بطور کامل شرح میکنند. ردیابی و کدگذاری محصولات و حفظ ایمنی محیط انبار و کارکنان چطور صورت میگیرد.

دستورالعمل انبار

دانلود دستورالعمل انبار تقاضای افراد زیادی هست. دستورالعمل انبار برای شرکتهای بزرگ و کارخانه ها اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر انبار منظمی ایجاد نگردد ممکن است ضرر و زیان زیادی بر شرکت وارد آید. دستورالعمل انبار شامل دو دستورالعمل شناسایی و ردیابی ( کدگذاری ) کالا و دستورالعمل ایمنی در انبار است.

دستورالعمل ایمنی در انبار الزاماتی برای یک محیط انبار استاندارد و ایمن فراهم می آورد. محیط انبار پر از کالاهای مختلف است و همچنین سیستم سیم کشی برق برای فراهم کردن روشنایی محیط انبار وجود دارد. همچنین تجهیزاتی مانند لیفتراک ها و بالابرها دائماً در حال حرکت در راهروهای انبار هستند. بنابراین امکان وقوع حوادثی مانند آتش سوزی و سقوط اشیاء وجود دارد.

دستورالعمل ایمنی انبار بایستی توسط کارشناس HSE و با توجه به فضای انبار شرکت تدوین گردد. بطور کلی یک سری اصول باید در طراحی انبار رعایت گردد. مثلا تمامی مصالح بکار رفته در انبار باید غیرقابل اشتعال باشند. همچنین اقداماتی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به انبار و کالاها صورت پذیرد. این اقدامات تخصصی با نظر مدیر HSE اجرا میگردند.

نمونه دستورالعمل انبارداری

نمونه دستورالعمل انبارداری در وبسایت سیستم کاران قرار دارد. شما میتوانید روش اجرایی انبارش ( انبار داری ) و نمونه دستورالعمل انبارداری را بصورت رایگان از وب سایت ما دانلود کنید. همچنین فرمهای کامل روش اجرایی انبارش جهت مستندسازی ایزو موجود هستند.

فرایند انبار داری بسیار پیچیده است و واحد انبار بایستی برای تمامی اقدامات مهم مانند درخواست خرید، ورود کالا، درخواست کالا از انبار و خروج کالا فرم های مخصوص و در قالب استاندارد تدوین کند. فرمهای انبارداری در وب سایت سیستم کاران قرار دارند اما فقط بصورت نمونه هستند و سازمانهای مختلف با توجه به نیاز خود تغییرات لازم را در آنها ایجاد میکنند.

دستورالعمل انبارش

دستورالعمل انبارش جزو روش اجرایی یا دستورالعمل انبارش (انبارداری) است. این روش اجرایی از مستندات مهم استاندارد ISO 9001 است. بایستی حتما سازمانهایی که واحد انبار دارند دستورالعمل انبارش و فرم های آن را تکمیل نمایند. روش اجرایی انبار داری را در اختیار کارکنان واحد انبار قرار دهند. اما چطور دستورالعمل انبارش اصولی و استاندارد تدوین کنیم؟

مرکز سیستم کاران بصورت رایگان تمامی مستندات ISO مثل دستورالعمل انبارش را رایگان در اختیار شما قرار میدهد. با کلیک بر روی دانلود رایگان مستندات ایزو میتوانید تمامی روشهای اجرایی، دستورالعملها و فرمهای لازم جهت مستندسازی را بصورت رایگان دانلود نمایید. تمامی مستندات در قالب WORD هستند تا بتوانید بنا بر نیاز و ساختار سازمان خود تغییرات لازم را در آنها بوجود بیاورید.

دستورالعمل ورود کالا به انبار

دانلود دستورالعمل ورود کالا به انبار برای مدیران و مسئول انبار بسیار مهم و حیاتی است. اگر دستورالعمل ورود کالا به انبار تدوین نکنیم، شناسایی و ردیابی کالاهای ورودی به انبار ممکن نخواهد بود. در این صورت اگر کالایی مفقود گردد و یا تعداد کالاها کم و زیاد باشد نمیتوانیم تشخیص دهیم و شرکت ضرر زیادی میبیند.

دستورالعمل ورود کالا به انبار در حقیقت دستورالعمل شناسایی و ردیابی ( کدگذاری ) کالا با کد I-20-01 در استاندارد ISO 9001 است. این دستورالعمل الزامات و اصولی برای کدگذاری کالا و روشهای ردیابی محصولات معین میکند. این دستورالعمل در واحد انبار کاربرد دارد. بایستی کارکنان واحد انبار در خصوص نحوه کدگذاری و ردیابی کالاهای ورودی به انبار آموزش لازم را ببینید و وظایف خود را در این مورد به نحو احسن انجام دهند.

سیستم انبارداری نوین

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته میتوانیم از سیستم انبارداری نوین برای انبارش و انبارگردانی کمک بگیریم. سیستم انبارداری نوین یک سامانه کامپیوتری نوین است. برای بررسی فعالیتهای انبارداری و رصد موجودی انبار بکار میرود. این سیستم مزایای بسیار زیادی دارد و باعث میگردد فرایند انبارگردانی خطای کمتری داشته باشد و بسیار سریع پیش برود.

در گذشته سیستم انبار داری بصورت سنتی و دستی بود. کارکنان انبار مسئول شمارش تعداد کالاهای انبار بودند. تعداد کالاها را در فرمهای کاغذی ثبت میکردند. این فرایند بسیار زمانبر بود و امکان داشت خطاهایی در شمارش پیش بیاید. همچنین فرمهای کاغذی ممکن است گم یا مخدوش شوند و اطلاعات مهم از بین برود.

اما اکنون با انواع نرم افزارها و سخت افزارهای پیشرفته کار انبارداری بسیار سریع صورت میگیرد. همچنین دقت کار بسیار بالا است. مثلا گیت های اسکن کالا در ورودی انبارها قرار میگیرند. بصورت خودکار کالاهایی که وارد انبار می گردند بررسی میگردند. همچنین ابزارهایی مانند تگ های دیجیتال وجود دارند و بر روی محصولات نصب می گردند. با دستگاه مخصوصی با نام ریدر READER میتوان تگ را اسکن نمود و اطلاعات محصول نمایان می گردد.

فلوچارت انبارداری

فلوچارت انبارداری یا انبارش یک ابزار مهم جهت نمایش فرایند انبارداری است. در واقع فعالیتهای انبارش را برجسته و مشخص میکند. با کمک فلوچارت انبارداری فعالیت هایی مانند ورود کالا به انبار، جایگذاری و جابجایی محصولات، بسته بندی و حمل و نقل کالاها بصورت بصری و با اشکال هندسی نمایان می گردند. بدین صورت کارکنان با مشاهده فلوچارت انبارداری براحتی تمامی فعالیتهای انبار را به ترتیب و با توالی انجام درک میکنند.

طراحی فلوچارت انبارش کار آسانی نیست. بایستی ابتدا با مراحل رسم فلوچارت آشنا شوید. برای آشنایی با مفهوم فلوچارت میتوانید مطلب نمودار فرایند عملیات ( OPERATION PROCESS CHART ) OPC را بخوانید.  نمونه فلوچارت را رایگان دانلود نمایید.

آموزش انبارداری

یادگیری اصول انبارداری یا آموزش انبارداری یک اصل بسیار مهم برای کارکنان واحد انبار و همچنین مسئول واحد انبار است. دوره های آموزشی مانند اصول و مبانی مدیریت انبارداری و ایمنی انبارداری میتواند باعث گردد کیفیت فرایند انبارداری بالا برود. همچنین کارکنان انبار بایستی در مورد کار با سیستم های انبارداری و نرم افزار انبارداری آموزش ببینند. شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک لیست دوره های آموزشی کلیک نمایید.

نمونه روش اجرایی انبارش

در این مقاله نمونه روش اجرایی انبارش بصورت فایل WORD نیز موجود است. روش اجرایی یا دستور العمل انبارداری نیز بصورت دانلود رایگان قرار دارد. نمونه دستورالعمل یا روش اجرایی انبارداری در این سایت فقط جنبه الگو برداری دارد. لذا شما می توانید پس از مطالعه و دانلود رایگان روش اجرایی انبارش ، آنرا متناسب با نیاز سازمان ویرایش و اصلاح نمایید.

گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام
اخذ گواهینامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام در کمترین زمان و پایین ترین قیمت

اخذ گواهینامه ایزو

اهمیت اخذ گواهینامه ایزو در سازمان شما جهت مدیریت بهینه شرکت با بهترین روشهای استاندارد هماهنگ و مطابق است. دریافت گواهینامه ایزو برای سازمان ها و شرکت ها ضروری است. بسیاری از سازمانها و شرکتها بدنبال دریافت گواهینامه‌های ایزو هستند. برخی از این سازمان‌ها تمایل به پیاده‌سازی الزامات و مستندات را ندارند و بدنبال دریافت گواهینامه ایزو بدون ممیزی هستند. متقاضیان عزیز می توانند درخواست اخذ ایزو ، مراحل ، شرایط ، مدارک و نحوه اخذ گواهینامه ایزو را از طریق ایمیل ، تلگرام ، واتساپ و یا هر پیام رسان دیگر درخواست خود را ارسال نمایند.

مرکز سیستم کاران با تلفن تماس 79165-021 بصورت 24 ساعته آماده ارائه مشاوره رایگان است . شما عزیزان می توانید با مشاوره کارشناسان مرکز ما جهت اخذ گواهینامه های ایزو در کمترین زمان و کمترین هزینه اقدام نمایید. متقاضیان عزیز می توانند فرم درخواست گواهی ایزو را از طریق ایمیل ، تلگرام ، واتساپ و یا هر پیام رسان دیگر ارسال دریافت نمایند. یا بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

دانلود فرم درخواست ایزو
گواهینامه ایزو یکی از انواع گواهینامه های مهم جهت مناقصات ، رقابت ، تبلیغات ، صادرات و مطرح شدن در بازارهای جهانی هست

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. روش اجرایی انبارداری یکی از الزامات مهم برای هر سازمانی هست . ممنون از مطلب مفیدتون

  2. دستورالعمل انبارش یا انبارداری خیلی ضروری و لازم است برای شرکت ها. ممنون از اینکه فایل کاربردی در سایت قرار دادین

  3. روش اجرایی یا دستورالعمل انبارداری الزامات انبارداری و ذخیره سازی در کارخانه ها و شرکتها را بیان میکند و بایستی بدرستی تمامی دستورالعمل های انبارش اجرایی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo