نمونه روش اجرایی انبارش

روش اجرایی انبارش
4.9/5 - (7326 امتیاز)

نمونه روش اجرایی انبارش

نمونه روش اجرایی انبارش ، روشی جهت مدیریت صحیح انبار و نظارت صحیح بر روی ورود و خروج کالاها از انبار را ارائه میدهد. روش اجرایی انبارداری یا انبارش به ارائه و پیشنهاد روشی برای چیدمان صحیح و کدگذاری صحیح کالاها میپردازد. رویه انبارداری مستنداتی مبنی بر تاریخ ورود و خروج کالاها ، تعداد و شرح کالاهای وارده و خارجه را ارائه میکند تا مدیریت انبار را یاری رساند.

روش اجرایی انبارش اگر بطور صحیح در سازمان انجام شود و تمامی افراد روش اجرایی انبار را درک کرده و آن را اجرا نمایند، تمامی ورود و خروج کالاها بطور دقیق مدیریت میشوند. در همین راستا ورود و خروج هیچ کالایی از نظر دور نخواهد ماند. همچنین کالای ورودی و خروجی همراه با کد و تاریخ ورود و خروج ثبت خواهند شد.

اخذ گواهینامه ایزو همواره مستلزم مستندات ایزو می باشد. شرکتها جهت اخذ گواهی ایزو اقدام میکنند میبایست مستندات ایزو را از مرکز صادر کننده ایزو درخواست نمایند.

روش اجرایی انبارش

دستورالعمل انبارداری یا همان دستورالعمل انبارش مورد نیاز اکثر کارشناسان انبارداری است. خیلی از شرکتها بخصوص شرکتهای بازرگانی دارای انبار هستند، بنابراین داشتن سیستمهای انبار داری از الزامات هر شرکتی می باشد. انباردارها برای مدیریت هر چه بهتر انبار خود نیاز به دانش انبارداری دارند. انبارش اسم مصدر کلمه انبارداری هست به همین جهت به این دستورالعمل ، هم دستورالعمل انبارش و هم دستورالعمل انبارداری اطلاق میگردد.

روش اجرایی انبارش یکی از روشهای اجرایی مستندات ایزو9001 هست که در یکی از بندهای 9001 به آن اشاره گردیده است. تاکید روش اجرایی انبارش بر نگهداری کالاها منطبق با کیفیت هست. و اینکه اقلام هنگامی که می خواهند نگهداری شوند با چه روشهایی این انبارش صورت بگیرد که کیفیت کالا در طول نگهداری در انبار حفظ گردد.

روش اجرایی انبارداری ( روش اجرایی انبارش ) زیر انباردار را موظف به اجرای اصول دقیق انبارداری میکنند.

دستورالعمل انبارش زیر مبنا و اساس نرم افزارهای انبارداری می باشد. یعنی اساس و مبنای هر یک از این نرم افزارهای انبارداری همین دستورالعمل انبارش است. امروزه استفاده از نرم افزارهای انبارداری خیلی شایع شده است اما یک انباردار قبل از یادگیری نرم افزارهای انبارداری باید سیستم دستی انبارداری را بیاموزد.

سیستم کاران جهت بهره گیری و استفاده متقاضیان از روش اجرایی انبارش در قسمت انبار ، روش اجرایی انبارش را در زیر ارائه کرده است.

دستورالعمل انبارداری یا همان انبارش ارائه شده در زیر فقط به عنوان یک نمونه بوده و کاربران می توانند آن را تغییر دهند. در قسمت پایانی دستورالعمل انبارش دانلود رایگان دستورالعمل انبار داری قرار داده شده است. همچنین کلیه فرمهای انبار داری و انبارش به صورت وورد بارگزاری شده اند. همچنین لیست کامل استانداردهای ایزو را می توانید در سایت مشاهده بفرمایید.

1- هدف:

هدف از تدوین روش اجرایی انبارش ، تشريح نحوه دريافت ، نگهداري و تحويل کالا در انبار به‌ منظور حصول اطمينان و جلوگيري از آسيب‌ديدگي در حين نگهداري ، قابليت شناسائي کالا و تامين به ‌موقع كالاي مورد نياز شرکت مي‌باشد و اینکه مغايرتي ميان آمار كالاهاي خروجي از انبار و آمار خروج مربوطه بر اساس فرم‌هاي درخواست كالا از انبار وجود نداشته باشد.

 

2- دامنه كاربرد :

اين روش اجرايي در واحد انبار کاربرد دارد.

 

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

 • نظارت : مدیر انبار
 • اجرا : واحد انبار

 

4- شرح:

با توجه به ماهیت وجود واحد انبار بعنوان یکی از مهمترین واحد های موجود در شرکت، کلیه آمار مربوط به ورود و خروج کالاها تحت کنترل درآمده تا سازمان بتواند یک واحد متمرکز انبار که شامل خصوصیاتی از قبیل چیدمان متمرکز و منظم ، کدگذاری کلیه کالاها و قطعات و نیز مستنداتی مبنی بر کنترل اقلام ورودی یا خروجی از انبار را دارا باشد.

درخواست كليه اقلام و كالاها مي بايست در قالب فرم درخواست كالا از انبار با کد F-20-00-01 صورت گيرد. مسئول انبار فرمهاي مربوطه را از لحاظ داشتن تاييديه هاي لازم مورد بررسي قرار مي دهد و سپس با توجه به موجودي انبار ، اقدام به صدور حواله انبار مطابق با فرم حواله انبار با کد F-20-00-02 و تحويل كالا به درخواست كننده مي نمايد.

چنانچه كالاي درخواستی در انبار موجود نباشد و یا کالایی به نقطه سفارش رسیده باشد، مسئول انبار مطابق با فرم درخواست خرید با کد F-20-00-03 مراتب را جهت انجام خريد به واحد تداركات اعلام مینماید.

 

ذخیره احتیاطی یا حداقل موجودی+ (نرخ مصرف روزانه کالا *مدت زمان تدارک کالا )= نقطه سفارش

 

هنگاميكه واحد تداركات اقدام به خريد كالا نمود كالاهاي وارد شده به انبار مي بايست از نظر کمی وکیفی کنترل گردد. مسئولیت کنترل کمی به عهده مسئول انبار و مسئولیت کنترل کیفی بر عهده واحدQC میباشد. مسئول انبار پس از انجام کنترلهای مذکور ، فرم رسيد انبار با کد F-20-00-04 را صادر و یک نسخه به مسئول واحد تدارکات تحویل داده تا ایشان به بخش مالی شرکت ارائه نمایند. لازم به ذکر است اگر كالايي وارد كارگاه شود كه بعلت حجم زياد آنها یا هر دلیل دیگری مستقیم به محل تحویل کارفرما یا مشتری جهت استفاده منتقل گردد نیزمي بايست فرم رسيد انبار با کد  F-20-00-04 مطابق با روش فوق الذکر صادر گردد.

 

ثبت کالای وارده به انبار

وقتي كالايي وارد انبار شده و رسید می شود در كاردكسهاي انبار مطابق با فرم کاردکس با کد F-20-00-05 ثبت ( و به موجودي انبار اضافه ) و هنگاميكه کالایی مطابق حواله انبار  F-20-00-02 خارج می شود، مي بايست از كاردكسهاي انبار كسر گردد تا موجودي انبار مطابق كاردكسهاي آن به روز باشد. در نهايت اقلام ورودي در محلهاي مناسب در انبار جانمایی می شود. چنانچه جانمایی و چیدمان و شرایط نگهداری کالایی خاص باشد، مطابق فرم جدول شرايط چيدمان و نگهداري چیدمان و نگهداري با کد F-20-00-06 جاگذاری می گردد. چيدمان کالا در جدول فوق به علت حساسيت آنها اعلام می گردد و ساير اقلام در داخل قفسه يا باكس و پالت درشرايط عادي قرار میگیرد.

مسئول انبار بمنظور پیگیری درخواستهای خریدی که از واحد تدارکات نموده است برای کلیه درخواستهای خود مطابق با فرم پیگیری کالاهای خرید نشده با کد F-20-00-07 به صورت هفتگی  اقدام مینماید.

 

کدگذاری اقلام انبار

در رابطه با سیستم شناسایی و ردیابی کالا ها مطابق با دستورالعمل شناسایی و ردیابی (کدگذاری) کالا با کد I-20-01 اقدام می گردد. درون این دستورالعمل نحوه شناسایی و ردیابی تمامی کالاها به تشریح آمده است.

مسئول انبار موظف هست که کلیات نکات ایمنی و زیست محیطی را در امور انبارداری مطابق با دستورالعمل ایمنی در انبار با کد I-20-02 رعایت نماید.

نکته: کلیه فرایندهای اجرایی انبارش که در فوق تشریح شد بصورت دستی است. لذا در صورتیکه نرم افزار انبارداری بر روی سیستمها نصب باشد تمامی موارد فوق از طریق نرم افزار انبارداری  اجرا خواهد شد.

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

 

6- مدارک پیوست :

ردیف نام کد
6-1 دستورالعمل شناسایی و ردیابی (کدگذاری) کالا I-20-01
6-2 دستورالعمل ایمنی در انبار I-20-02
6-3 فرم درخواست كالا از انبار F-20-00-01
6-4 کاربرگ یا فرم حواله انبار F-20-00-02
6-5 فرم درخواست خرید F-20-00-03
6-6 قبض یا فرم رسيد انبار F-20-00-04
6-7 فرم کاردکس F-20-00-05
6-8  جدول شرايط چيدمان و نگهداري F-20-00-06
6-9 فرم پیگیری کالاهای خرید نشده F-20-00-07

 

دریافت گواهینامه ایزو

 

روش اجرایی انبارش – استانداردهای ایزو

روش اجرایی انبارش یا دستورالعمل انبارش یکی دیگر از مستندات ایزو محسوب میگردد که در تمامی استانداردها به نوعی تعریف شده است. دستورالعمل انبارش برای تمامی شرکتها و سازمانها یک نیاز هست.

رویه انبارش منطبق با استاندارد ایزو 9001 تهیه و تدوین شده است.

پیاده سازی انواع استانداردهای ایزو تدوین روش اجرایی انبارش را در بطن خود دارد. روش اجرایی انبارش بایستی توسط انباردار شرکت تهیه و تدوین گردد. سپس مسئول ایزو آن را منطبق با استاندارد ISO9001 تایید می کند. پس از آن توسط مسئول انبار در قسمت انبار سازمان اجرایی میگردد.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 در سازمانها را خود بخود به سمت تدوین روش اجرایی انبارش می کشد.

 

روش اجرایی انبارداری _ اهداف

روش اجرایی انبارداری تعریف می کند که تمامی شرکتها با هر زمینه فعالیتی یکسری کالا در انبار دارند که در آنجا نگهداری میشوند. یعنی تمامی سازمانها غالبا یک انبار دارند. برای نحوه ی سیستماتیک و منظم ورود و خروجیهای انبار بایستی یک روش اجرایی تعریف گردد.

روش اجرایی انبارش تمامی جزئیات انبار را تعریف می کند. در تدوین روش اجرایی انبارش یا انبارداری بایستی از نحوه دريافت و نگهداري تا تحويل کالا به انبار همه چیز در نظر گرفته شود.

تمامی این موارد به‌ منظور حصول اطمينان از سلامت کالا و ممانعت از جلوگيري از آسيب‌ديدگي در زمان نگهداري کالاهای انبار هست. همچنین حصول اطمینان از قابليت شناسائي کالا و تامين به ‌موقع كالاي مورد نياز شرکت هست.

دستورالعمل انبارش همچنین به این میپردازد که مغايرتي بین آمار كالاهاي خروجي از انبار با آمار خروج کالای مزبور منطبق با فرم‌هاي درخواست كالا وجود نداشته باشد.

 

دستورالعمل انبارداری _ فرمهای روش اجرایی انبارش

روش اجرایی انبارش منطبق با فرمهای تهیه شده و اطلاعات تکمیلی مندرج در آن تهیه و تدوین خواهد شد.

فرم درخواست کالا از انبار که شامل اطلاعات: نام درخواست کننده و تاریخ درخواست و شرح کالا و موارد دیگر در توضیحات شرح کالا که بایستی تایید شده باشد و دارای مهر تایید باشد.

کالا برگ یا فرم حواله شامل درخواست كننده ، شماره درخواست کالا ، تاریخ، کد کالا، شرح کالا ، شرح کالا و مشخصات کلی کالا و در نهایت مهر تایید هست.

فرم درخواست خرید شامل شرح كالا، کد کالا، تعدادتایید شده، واحد، مهلت خرید ، شماره درخواست و در نهایت امضای مسئول انبار و مدیر مالی هست.

قبض یا فرم رسید انبار شامل شماره رسید انبار ، شرح كالا، كد كالا، تعداد واحد، نام تامین کننده، شماره درخواست و در نهایت نام وامضاء تحویل دهنده ، نام ونام خانوادگی تاییدکننده کمی (مسئول انبار) و امضاء همچنین نام ونام خانوادگی تاییدکننده کیفی به همراه تایید و امضاء می باسد.

فرم کاردکس شامل نام کالا و کد کالا ، نقطه سفارش، محل استقرار ، کالای وارده به همراه اطلاعات ( تعداد و شماره رسید انبار ) می باشد. همچنین شامل اطلاعات کالای صادره که شامل تعداد و شماره حواله انبار می گردد.

 جدول شرایط چیدمان و نگهداری که شامل اطلاعاتی نظیر نام كالا، کد کالا، شرايط نگهداري، کد چيدمان و محل و نحوه نگهداری کالا می گردد. این جدول بایستی به امضا و تایید مسئول انبار برسد.

فرم پیگیری کالاهای خرید نشده شامل کالای درخواست شده، کدکالا، تعداد، تاریخ درخواست، آخرین مهلت تامین و شماره درخواست می باشد.

روش اجرایی انبارش – اهمیت آن

تمامی سازمانها و شرکتها و نهادها در بطن خود دارای انبار هستند. انبار شاید مهمترین قسمت یک سازمان باشد که عدم توجه به آن ممکنست یک سازمان را تا ورشکستگی ببرد. پس بایستی دانست که جهت بهره وری بیشتر و کنترل و نگهداری بهینه کالا و سلامت آن و عدم وارد شدن خسارات احتمالی یک روش اجرایی بهینه بسیار موثر هست.

انبار دار و کارشناس انبار شرکت ممکنست نداند و نتواند متناسب با استانداردهای روز از پس نوشتن یک روش اجرایی انبارش درست بربیاید. اغلب انبار داران دارای علم نگارش روش انبارداری را ندارند به همین جهت از مرکز سیستم کاران و سایر شرکاء کمک می گیرند. همین روش اجرایی انبارداری در دسترس را می توانند بردارند و تغییرات متناسب با سازمان خود را رویش انجام دهند.

 

روش اجرایی انبارداری – کاربرد

یكی از نكاتی كه در اجرا و در قالب سیستم مدیریت یكپارچه مستقر شده در آن، مد نظر قرارگرفته ، بحث انبارش و مسائل مرتبط با آن است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است كه می‌بایست انطباق اقلام و كیفیت مناسب آن در طول مدت نگهداری حفظ گردد. بدین منظور تدابیر زیر در کارگاه ها بایستی اتخاذ گردد.

الف) روش اجرایی انبارش می گوید که اقلام و محصولات نگهداری شده در انبار ، دارای قابلیت شناسایی بوده و از یكدیگر متمایز گردند و از یکدیگر تفکیک شوند.

ب) روش اجرایی انبارش بر این تاکید دارد که جابجایی اقلام در انبار و فضای مربوطه بایستی به نحوی انجام گردد كه اقلام صدمه نبینند و دچار آسیب نگردند.

ج) روش اجرایی انبارش همچنین می گوید که نحوه انبارش اقلام و محصولات در انبار به گونه‌ای باید باشد كه اقلام نگهداری شده در انبار دچار صدمه و آسیب نگردند. در این صورت بایستی اقلام و محصولات با ضایعات در محل جداگانه ای نگهداری گردد. بعلاوه طرز نگهداری به گونه‌ای بایستی باشد كه از فضای انبار به نحو مناسبی استفاده گردد. ضمنا ، دسترسی به اقلام نیز آسان باشد.

د) اقلام و محصولات نگهداری شده در انبار ، دارای شرایط خاص نگهداری نیستند. البته برخی ملاحظات بطور عمومی رعایت می‌شوند تا اقلام در طول نگهداری در انبار ، آسیب نبینند. از جمله این ملاحظات عمومی می‌توان به استفاده از پالت ، دور نگهداشتن اقلام و محصولات از رطوبت و نگهداری آنها در محلهای خشك اشاره نمود.

ه) قسمت یا تمام بخش های اجرا شده به نحو مطلوب نگهداری می گردند تا در مراحل بعدی اجرا آسیبی نبینند.

دانلود رایگان دستورالعمل انبارش

در قسمت دانلود رایگان فرم های ایزو ISO ، تمامی فرمها به صورت رایگان در قالب وورد ارائه شده تا متقاضی محترم بتواند متناسب با نیاز خود آن را برداشته و استفاده نماید. بسیاری از سازمانها دانلود پولی این مستندات و فرمها رو در سایت خود گذاشته اند اما سیستم کاران به صورت کاملا رایگان در سایت خود آنها را در اختیار متقاضیان قرار داده است.

 

جزوه آموزشی انبارداری

جزوه آموزشی انبارداری یکی از مهمترین جزوه های آموزشی هست که مورد نیاز انبارداران هست. مشاغل انبار داری غالبا به دنبال جزوه آموزشی انبارداری هستند تا بتوانند اصول و قواعد کلی و صحیح انبار را یاد بگیرند. در جزوه انبارداری که در همین سایت موجود هست، می توانید به رایگان از آن بهره بگیرید. جهت برداشت رایگان جزوه انبارداری بر روی ( جزوه آموزشی انبارداری ) کلیک نمایید.

دانلود رایگان مستندات ایزو شامل تمامی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها و فرم ها از طریق همین سایت به راحتی ممکن هست. هر جایی که برایتان قابل درک نبود می توانید با شماره مرکز به شماره 79165 – 021 تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.

روش اجرایی انبارش در دسترس چنانچه مشکل دارد می توانید در قسمت دیدگاه در انتهای مطلب با ما در میان بگذارید. شما همچنین می توانید با دیدگاههای خود ما را راهنمایی کنید و در جهت پیشبرد اهداف کیفی ما، ما را کمک کنید. کارشناسان ما به تک تک سوالات شما در قسمت دیدگاه پاسخ می دهند.

روش اجرایی انبارداری

در روش اجرایی یا دستورالعمل انبارداری الزامات معینی برای تمامی مراحل انبارداری و انبارش کالا تعریف میگردد. فرایند انبارش یا انبارداری شامل دریافت کالا، ذخیره سازی، حسابرسی و خروج تمامی کالاهایی است که با واحد انبار سروکار دارند. عملیات انبارداری بایستی با برنامه ریزی دقیق و گام به گام صورت پذیرد.

نظارت صحیح بر فرایند انبار داری یک امر بسیار حیاتی است. چون اگر نظارت و کنترل صورت نگیرد ممکن است محصولات دچار آسیبهای فیزیکی گردند یا موجودی اجناس دچار کسری گردد و کالاها بی دلیل مفقود گردند. در روش اجرایی انبارداری الزامات و اصولی برای تمامی مراحل انبارداری در نظر میگیرند. این الزامات در مورد ورود کالا به انبار، نحوه نگهداری، کدگذاری و حمل کالاهای موجود در انبار هستند.

 

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی انبارش – فرمت word

با ما در ارتباط باشید…

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

16 Responses

 1. روش اجرایی انبارش برای چه شرکتهایی قابل اجرا میباشه؟ روش اجرایی انبارش در مستندات موجود هست؟

  1. روش اجرایی انبارش برای تمامی شرکتها بخصوص شرکتهای بازرگانی قابل اجرا می باشد. روش اجرایی انبارداری یکی از مستندات ایزو هست.

 2. گواهینامه های ایزو مرتبط با الزامات و قوانین بین بین‌المللی در انبارها و نمونه مستندات لازمه چیست ایران کارت یک مجموعه بزرگ وابسته به تامین کالای مجتمع فولاد هست و به دنبال طراحی و اجرای قوانین صحیح در حوزه انبارداری هست تا بتونیم مدیریت صحیح و قابل قبولی در این زمینه داشته باشیم.

  1. در تمامی مستندات ایزو به انبارش اشاره شده است. اما بیشتر در متن ISO9001 به این روش اجرایی انبارداری پرداخته شده

 3. نمونه مستندات مرتبط با روشهای اجرایی انبارش برای هر کارگاه و انباری متفاوت هست. مجموعه ما دارای چند شعبه با چند انبار داره که قصد اخذ گواهینامه ایزو و طراحی روش صحیح انبار داری را دارد لطفاً راهنمایی فرمایید.

  1. شما می تونید از یک روش اجرایی انبارش واحد برای همه سازمانها با هر زمینه فعالیتی استفاده کنید. همین روش اجرایی انبارش رو دانلود کنید و ازش استفاده کنید.

 4. چقدر قوانین مرتبط با انبارداری سخته . واقعا اینقدر سخته یا شما برای اینکه برای مشاوره هزینه بیشتری بگیرید خیلی پیچیدش کردید . متن word مربوطه را برامون ایمیل میکنید تا ببینیم باید چکار کرد.

 5. نمونه قوانین و الزامات ایزو برای چیدمان مناسب انبار و سر و سامان دادن به بخش انبارداری تنها با اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ کفایت می‌کنه و یا اینکه استاندارد جداگانه دیگری جهت رسیدگی به این قسمت هست یا نه . ما استانداردی نیاز داریم که از انبار را از نظر امنیتی نیز تجهیز کنه.

 6. بسیار جامع و کاربردی 👌🏻
  جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قوانین و نمونه روش های اجرایی انبارش تو سایتهای مختلفی چرخیدم ولی هیچ کدوم مثل سایت شما نبود. به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

 7. سلام وقت بخیر. بنده مسئول انبار یکی از مجتمع های وابسته به فولاد مبارکه اصفهان هستم و بدنبال ساماندهی هر چه بهتر مجموعه آیا با اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ میتونم نمونه مستندات مرتبط با انبار را اجرا کنم؟ کلا باید چکار کنم؟

 8. همیشه فکر می کردیم گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ فقط یک نماد که نشون بده محصولات و تولیدات یک مجموعه از نظر کیفیت سالم هستند و نمیدونستیم کلیه مباحث یک مجموعه حتی انبار داری را هم در برمی‌گیره. درخواست فایل کامل نمونه مستندات ایزو را داشتیم. اگر میشه به همین آدرس ایمیل نمایید.

 9. طراحی و اجرای انبار داری منظم برای یک مجموعه بزرگ حدودا چقدر زمان و هزینه نیاز دارد و امکانش هست نمونه مستندات را از شما بگیریم و کارهای اجرایی را کارشناسان خود مجموعه انجام دهند؟

 10. دستور العمل‌ انبارداری با اخذ کدام یک از استانداردهای ایزو کاملا مطابق با قوانین بین‌المللی اجرا میشه ؟ اسامی استانداردهای پرکاربرد و مهم را همراه با فرم درخواست را برامون بفرستید.

 11. نمونه روش اجرایی انبارداری را با کمک مشاوران سیستم کاران طراحی و اجرا کردیم. آسانتر از اون چیزی بود که فکر میکردیم البته کارشناسان سیستم کاران هم بسیار مجرب و کارآزموده هستند. ثبت و صدور انواع گواهینامه‌های ایزو و طراحی و اجرای قوانین و الزامات را با سیستم کاران پیشنهاد میکنم.

 12. ما یک کارخانه تولیدی داریم که یک انبار بزرگ دارد و این نمونه روش اجرایی انبارش برای مدیریت صحیح انبار و نظارت صحیح بر روی ورود و خروج کالاها از انبار کاربرد دارد و واقعا کنترل و نظارت بر چیدمان انبار و کدگذاری و تاریخ ورود و خروج کالا برای اطمینان از درست بودن آمار موجودی مهم است. ممنون که این روش اجرایی را کامل در اختیار ما قرار دادید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo