اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه ISO 45001

گواهینامه ایزو45001
5/5 - (1553 امتیاز)

 

گواهینامه ایزو 45001

گواهی نامه ISO 45001

ایزو 45001 ISO 45001 چیست؟

ارتباط ایزو 45001 با ایزو 14001

ارتباط ایزو 45001 با ایزو 9001

مزایای اخذ و دریافت گواهینامه ایزو 45001

چگونگی روش دریافت گواهی ISO 45001

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB های با اعتبار IAF

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB  های بدون اعتبار IAF

مراجع و مراکز صادر کننده ایزو 45001 کدامند؟

مراکز صادر کننده ایزو 45001 تحت اعتبار IAF

مراجع و مراکز صادر کننده ایزو 45001 غیر IAF

گواهینامه ISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تعریف می گردد. ایزو 45001 در کنار ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی عمومی ترین انواع استاندارد مورد نیاز تمام حوزه ها و زمینه های کاری میباشد. کلیه سازمانها و نهادها و شرکتها فارغ از نوع فعالیت و همینطور گستردگی سازمان نیازمند اخذ گواهی ISO45001 هستند. درون مناقصات ممکنست شخص مناقصه گزار یعنی همان کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها درخواست گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ را بکند. البته اغلب ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ را در کنار یکدیگر خواستارند. بهمین جهت متقاضیان اغلب بدنبال اخذ فوری گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ هستند. زیرا که هرچه زودتر باید خود را بابت مناقصه آماده کنند و به گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ تا زمان مقرر شده جهت حائز شرایط شدن و کسب امتیاز لازم دست پیدا کنند.

ایزو 45001 چیست؟

گواهینامه ISO 45001 درمعنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، به بهداشت کار و کارکنان و پرسنل درگیر می پردازد. همچنین بایستی بدین مورد مهم اشاره کرد که قبلا OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح بود. اهساس 18001 نقایصی داشت و اما امروزه ایزو ۴۵۰۰۱ جای اهساس راگرفته و بارفع نواقص درون آن جایگزینش شده و کاربرد دارد. سازمانها و شرکتها نیزنباید بدنبال اخذ OHSAS 18001 باشند. آنها بایستی بدانند ایزو ۴۵۰۰۱ رابجایش ازطریق مراجع صادر کننده ایزو درخواست کنند و اهساس دیگر اعتباری ندارد.

ارتباط ایزو 45001 با ایزو 14001 چیست؟

گواهینامه ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درکنار ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی معنا پیدا میکند. دراکثر مواقع سازمانها باعدم آگاهی و علم کافی تنها درخواست ایزو ۴۵۰۰۱ رادارند. آنها نمیدانند این دو استاندارد مکمل و متمم یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند وبه اثر بخشی واقعی میرسانند اماکه مراکز مشاوره و اطلاع رسانی باعلم بدین موضوع آنهارا ترغیب و تشویق و توجیه میکنندکه بطور همزمان ُایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند واین طراحی و پیاده سازی دو سیستم فوق پدید آورنده HSE میباشد.

گواهینامه ISO 45001 همچنین همیشه کنار ۹۰۰۱ معنا میابد و سازمانها بهترست جهت بهره وری بهتر و بیشتر درابتدا درراستای پیاده سازی سطح کیفی استاندارد مورد نظرکه دراینجا ایزو ۴۵۰۰۱ هست ایزو ۹۰۰۱ را طراحی و پیاده سازی کند و همچنین ایزو ۱۴۰۰۱ رادر کناراین دو همراه یکدیگرکه بطور یکپارچه و همسو طراحی و پیاده سازی گردند میگویند سازمان توانسته درون خودش یک سیستم مدیریت یکپارچه راه اندازی کند.

ایزو ۴۵۰۰۱ الزامات بهداشتی و ایمنی راجهت محیط کار فراهم میکندتا کارکنان ضمن ایمن بودن جانشان باخیال راحت فعالیت کنند.

مزایا و فواید اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟

قوانین و الزامات تدوین شده از سوی سازمان ISO   هر کدام مزایا و فواید بسیار زیادی را در یک مجموعه ایجاد می‌کنند. استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ از جمله استانداردهای عمومی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد. یعنی قابلیت طراحی و اجرا در هر نوع کسب و کاری را دارند. اکثر سازمان‌ها مخصوصاً شرکت‌های پیمانکاری که به موضوع ایمنی و بهداشت کار پرسنل و کارکنان اهمیت می‌دهند خواستار ایزو ۴۵۰۰۱ هستند.

اخذ و دریافت گواهی نامه ISO 45001  ، ثبت و صدور گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ موجب ایجاد امنیت و ایمنی در ساختار و چارچوب هر نوع کسب و کاری می‌گردد. در واقع پیاده سازی قوانین و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایمنی در محیط کار و بهداشت فردی و عمومی نیروی انسانی را اثبات می‌کند. در نتیجه سازمان در میان رقبا شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصات پیدا می‌کند.

ایزو ۴۵۰۰۱ خطرات بالقوه ناشی از کار را در طول اجرای فرآیندها شناسایی می‌کند. در نتیجه حوادث و اتفاقات در محیط کار کاهش می‌یابد. خسارت‌های مالی و جانی کم می‌شود. کارکنان با انگیزه و نیروی بیشتری کار می‌کنند. رضایت و خشنودی نیروی انسانی در محیطی کاری امن موجب افزایش راندمان و بهره وری بیشتر و پیشرفت سریع کار می‌شود.

روش اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ چگونه است؟

نحوه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ ، مراحل گرفتن گواهی نامه ISO 45001  متناسب با انتخاب نوع مراجع ثبت و صدور متفاوت می‌شود. اما انتخاب نوع مرجع یا همان Certification Body   با توجه به مشخص کردن اهداف یک مجموعه تعیین می‌شود. صادرات، تبلیغات و برند سازی، بازاریابی، حضور در مناقصات و شرکت در وندور لیست ( لیست تأمین کنندگان مجاز ) از جمله اهداف یک مجموعه از سفارش استانداردهای ایزو می‌باشد. طبق اصول کار در ایران گواهینامه‌های ایزو از طریق دو نوع مرجع به نام‌های CB های با اعتبار IAF و CB های بدون اعتبار IAF ثبت و صادر می‌شوند.

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB های با اعتبار IAF

انتخاب مرکز مشاوره ایزو معتبر و رسمی

تعیین اهداف سازمانی و انتخاب CB با اعتبار IAF

مشخص کردن زمینه فعالیت سازمانی و انتخاب نام گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱

تهیه نمونه مستندات ایزو و اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو

ممیزی اولیه توسط کارشناس داخلی و ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور ایزو

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB  های بدون اعتبار IAF

انتخاب مشاور یا مرکز مشاوره معتبر در حوزه ایزو

تعیین نوع CB غیر IAF با مشخص کردن اهداف مجموعه

انتخاب گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ متناسب با زمینه فعالیت سازمان

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

CB   های غیر IAF   نسبت به طراحی و پیاده سازی مستندات ایزو سخت گیر نیستند. در نتیجه سازمانها و شرکت‌های متقاضی ایزو می‌توانند براحتی در مدت زمان کوتاهی با هزینه خیلی کم از این شرکت‌ها گواهینامه ایزو بگیرند.

 

مراجع صادر کننده ایزو 45001 کدامند؟

مراکز صادر کننده گواهینامه ISO 45001 و سایر انواع ایزو دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند و تحت اعتبار IAF ویا غیر IAF هستند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار میگیرند و درراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه AB اعتبار میدهد و AB های اینچنینی دارلای بالاترین اعتبارند و هرکشور خودش AB هایی داردکه تحت نظر IAF فعالیت میکنند مثلا درون ایران تنها مرجع IAF ، NACI ( مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ) میباشد.

مراجع صادر کننده ایزو 45001 غیر IAF

یکسری مراجع نیز هستند غیر IAF یعنی CB و AB ساختگی ایرانیها هستند. آنها درون ایران فعالیت میکنند و گواهینامه های غیر IAF درون ایران صادر میشوند و متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو 45001 ویا هرنوع گواهی ایزو دیگر همچون ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، HSE ، IMS و غیره بنابر هدف خود و نیاز و توانایی مالی و شرایطشان و گستردگی سازمانشان خودشان انتخاب میکنندکه ازکدام نوع گواهی یعنی دارای کدام اعتبار میخواهند گواهی نامه بگیرند و تحت اعتبار داخلی ویا بین المللی.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و عضو کمیته ملی استاندارد ایران با حضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. ایزو 45001 برای صادرات میخوام بگیرم چقدر هزینه داره؟ ممنون میشم یه لیستی از هزینه هاتون رو برام ایمیل کنید

  2. جهت اثبات رعایت اصول ایمنی در کارگاه گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را بگیریم بهتره یا گواهینامه ohsas 18001 را ورژن کدوم جدیدتر و مورد قبول کارفرما هست؟

  3. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را میشه به تنهایی گرفت یا باید حتما گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را قبلش بگیریم بهترین مرجع صادر کننده برای گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ چه نام دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط