گواهینامه ISO 45001

گواهینامه ایزو45001
5/5 - (1616 امتیاز)

گواهینامه ایزو 45001

اساس گواهینامه ISO 45001 از سری استاندارد های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هست. گواهی نامه ایزو 45001 با ویرایش 2018 جدیدترین و بروزترین نسخه در دسترس عموم می باشد. متقاضیان دریافت گواهینامه ISO45001:2018 همواره با سئوالات زیر روبرو هستند.

ایزو 45001 ISO 45001 چیست؟
ارتباط ایزو 45001 با ایزو 9001 چیست؟
ارتباط ایزو 45001 با ایزو 14001 چیست؟
مزایای اخذ و دریافت گواهینامه ایزو 45001 چیست؟
چگونگی روش دریافت گواهینامه ISO 45001 و شرایط آن چیست؟
مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB های با اعتبار IAF چگونه است؟
مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB های بدون اعتبار IAF چگونه است؟
مراجع و مراکز صادر کننده ایزو 45001 کدامند؟
مراکز صادر کننده ایزو 45001 تحت اعتبار IAF کجا هستند؟
مراجع و مراکز صادر کننده ایزو 45001 غیر IAF کجا هستند؟
گواهینامه ایزو 45001 گواهینامه ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به چه کاری می آید؟
گواهی نامه های ایزو مرتبط با گواهی ایزو 45001 چیست؟
روند دریافت گواهینامه ISO 45001 تحت اعتبار مراجع غیر IAF چگونه است؟
مزایای دریافت گواهینامه ایزو 45001 برای شرکتها چیست؟

گواهینامه ISO 45001 چیست؟

گواهینامه ISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تعریف می گردد. ایزو 45001 در کنار ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی عمومی ترین انواع استاندارد مورد نیاز تمام حوزه ها و زمینه های کاری میباشد. کلیه سازمانها و نهادها و شرکتها فارغ از نوع فعالیت و همینطور گستردگی سازمان نیازمند اخذ گواهی ISO45001 هستند.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بنام گواهینامه ایزو 45001 نام گرفت و در سال 2018 ویرایش شد. ایزو 45001 بعنوان یک استاندارد جهانی جایگزین OHSAS18001 شد.

بدلیل ضعفهای استاندارد OHSAS18001 استاندارد ایزو45001 ایجاد شد که ایرادهای استاندارد قبلی را پوشش دهد. استاندارد اوهساس 18001 دیگر فاقد اعتبار هست. اما بدلیل عدم آگاهی شرکتها همچنان تمایل دارند که گواهینامه OHSAS18001 دریافت کنند.

مراجع صادر کننده ایزو که آگاه و مجرب هستند بیان میکنند که امکان صدور گواهینامه OHSAS18001 دیگر نیست. اما اگر مراجع تقلبی باشد بدلیل عدم آگاهی و همچنین به خاطر دریافت هزینه همچنان اقدام به صدور گواهینامه اوهساس می کنند. گواهینامه OHSAS دیگر اعتبار ندارد و جای این گواهینامه ایزو 45001 با ویرایش 2018 وارد بازار کار شد. البته امکان ویرایش مجدد این گواهینامه وجود دارد. آخرین ویرایش این گواهینامه سال 2018 می باشد.

در مناقصات ممکنست شخص مناقصه گزار یعنی همان کارفرمای مناقصه گزار از سازمانها درخواست گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را بکند. البته اغلب ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ را در کنار یکدیگر خواستارند. بهمین جهت متقاضیان اغلب بدنبال اخذ فوری گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ هستند. زیرا که هرچه زودتر باید خود را بابت مناقصه آماده کنند و به گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ تا زمان تعیینی جهت کسب امتیاز لازم دست پیدا کنند.

ایزو 45001 چیست؟

گواهینامه ISO 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، به بهداشت کار و کارکنان و پرسنل درگیر می پردازد. همچنین بایستی بدین مورد مهم اشاره کرد که قبلا OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح بود.

اهساس 18001 نقایصی داشت و اما امروزه ایزو ۴۵۰۰۱ جای اهساس راگرفت و با رفع نواقص درون آن جایگزینش شد و کاربرد دارد. سازمانها و شرکتها نیز نباید بدنبال اخذ OHSAS 18001 باشند. آنها بایستی بدانند ایزو ۴۵۰۰۱ را بجای OHSAS18001 ازطریق مراجع صادر کننده ایزو درخواست کنند و اهساس دیگر اعتباری ندارد.

ISO 45001:2018 چیست؟

ایزو 45001:2018 الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مشخص می کند. همچنین راهنمایی هایی برای استفاده از آن ارائه می دهد. سازمان ها میتوانند با جلوگیری از صدمات ناشی از کار و بیماری ، و همچنین با بهبود پیشگیرانه ، محل کار ایمن و سالم را ارائه دهند.

 ISO45001:2018 برای هر سازمانی که مایل به ایجاد ، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت OH&S برای بهبود بهداشت و ایمنی شغلی است ثمر بخش میباشد. از بین بردن خطرات و به حداقل رساندن خطرات ( OH&S از جمله نقص سیستم ) ، استفاده از فرصت های OH&S و مدیریت OH&S از مزایای پیاده سازی این استاندارد هست. عدم تطابق سیستم با فعالیتهای آن.

 ISO 45001:2018 به یک سازمان کمک می کند تا نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S خود را بدست آورد. عدد 2018 مربوط به آخرین سال میرایش استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی است.

متن فارسی استاندارد ایزو 45001:2018 ( متن فارسی استاندارد ISO45001:2018 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نیز در همین سایت موجود است. برای مطالعه متن خود استاندارد بر روی گزینه متن فارسی استاندارد ایزو 45001:2018 کلیک بفرمایید.

متن استاتدارد ایزو 45001 در حال حاضر با ویرایش سال 2018 در دسترس هست. متن ایزو 45001 یک ابزاری قوی جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی هست.

ارتباط ایزو 45001 با ایزو 14001 چیست؟

گواهینامه ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کنار ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی معنا پیدا میکند. در اکثر مواقع سازمانها با عدم آگاهی و علم کافی تنها درخواست ایزو ۴۵۰۰۱ را دارند. آنها نمیدانند این دو استاندارد مکمل و متمم یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند و به اثر بخشی واقعی میرسانند.

اخذ همزمان ُایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ با یکدیگر کار طراحی و پیاده سازی و اخذ گواهینامه را سهل و آسانتر می نمایند. همچنین طراحی و پیاده سازی دو سیستم فوق بطور همزمان و باهم پدید آورنده HSE میباشد.

گواهینامه ISO 45001 همچنین همیشه کنار ۹۰۰۱ معنا میابد. سازمانها بهتر است جهت بهره وری بهتر و بیشتر در ابتدا در راستای پیاده سازی سطح کیفی استاندارد مورد نظر که در اینجا ایزو ۴۵۰۰۱ هست ایزو ۹۰۰۱ را طراحی و پیاده سازی کند. علاوه بر این ایزو ۱۴۰۰۱ را در کنار این دو همراه یکدیگر که بطور یکپارچه و همسو طراحی و پیاده سازی گردند میگویند سازمان توانسته درون خودش یک سیستم مدیریت یکپارچه راه اندازی کند.

ایزو ۴۵۰۰۱ الزامات بهداشتی و ایمنی را جهت محیط کار فراهم می کند تا کارکنان ضمن ایمن بودن جانشان باخیال راحت فعالیت کنند.

ارتباط گواهینامه ایزو 45001 با دیگر انواع استاندارد

گواهی نامه ایزو 45001 با گواهینامه ایزو 14001 الزامات مشترکی دارند که بنام استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی نام گذاری شده دو استاندارد باهم همسان و تکمیل کننده یکدیگر هستند. ترکیب الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مشابه الزامات مدل HSE یا HSE-MS هست.

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ قوانین و دستورالعملهای مشترکی با استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بانام سیستم مدیریت زیست محیطی دارد. می‌توان گفت بنوعی کامل کننده یکدیگر هستند و در کنار یکدیگر ضعف ها و‌کم و کاستی های سازمان را پوشش میدهند. ترکیب شدن و اجرای همزمان این دو استاندارد نشان دهنده و کسب گواهینامه HSE می‌باشد. اجرای گواهینامه HSE در یک سازمان یعنی اجرای دو گواهینامه ایزو45001 و گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می‌باشد.

ایزو ۹۰۰۱ با نام سیستم مدیریت کیفیت در کنار دو گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بسیار حائز اهمیت می‌باشد. چراکه ایزو ۹۰۰۱ اولین و مهم ترین استاندارد جامع و کامل در زمینه مدیریتی می‌باشد.

اخذ همزمان سه گواهینامه ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 در کنار همدیگر یک سیستم مدیریتی یکپارچه و‌مدونی را درسطح مجموعه متقاضی بوجود میآورد. قبل از هر اقدامی در ابتدا گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را دریافت نمایید و در کنارش دو گواهینامه ایزو 45001 ‌و ایزو ۱۴۰۰۱ را تقاضا و دریافت نمایید.

سه گواهینامه ایزو9001 و ایزو 14001 و ایزو45001 در کنار یکدیگر IMS می باشد. اجرای همزمان این سه گواهی نامه در کنار هم به سیستم مدیریت یکپارچه نام گذاری می شوند.

سازمانها 3 گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه پیاده سازی می کنند.

مزایای ایزو 45001 چیست؟

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار ، روزانه بیش از 6000 نفر بر اثر حوادث یا بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست می دهند. به همین دلیل است که کمیته ایزو از متخصصان بهداشت و ایمنی شغلی کار خود را برای توسعه استاندارد بین المللی با قابلیت نجات تقریبا سه میلیون نفر در سال آغاز کرد. این رویکرد مشابه سایر سیستم های مدیریت ISO ساخته شده است.

 ISO 45001 بر اساس موفقیت استانداردهای بین المللی قبلی در این زمینه مانند  OHSAS 18001، سازمان بین المللی کار است. دستورالعمل های ILO-OSH ، استانداردهای ملی مختلف و استانداردها و کنوانسیون های بین المللی کار مبنای استاندارد 45001 هست.

روزانه هزاران نفر بر اثر حوادث کار یا بیماریهای کشنده مرتبط با فعالیتهای کاری جان خود را از دست می دهند. اینها مرگ هایی هستند که می شد و باید از آنها جلوگیری گردد.

چه کارمند باشید، مدیر باشید یا صاحب یک کسب و کار ، یک هدف مشترک دارید. نمی خواهید کسی در کار آسیب ببیند. بهبود بهره وری ناشی از حصول اطمینان از فعالیت افراد در محیط های کاری است که شفافیت و اعتماد را در طول عملیات و زنجیره تأمین آنها ایجاد می کند. علاوه بر این ، شیوه های مسئولانه برای برندها و شهرت اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.

در هیج جای دنیا و در هیچ کسب و کاری کسی راضی به ایجاد صدمه به کارکنان نیست. ایت یک نیت قلبی و فراگیر در سطح جهان هست. بزرگترین مزیت استاندارد ایزو 45001 تامین همین حس انسان دوستانه بشر هست.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001 از انواع عمومی استانداردهای پر کاربرد شرکتهاست

مزایا و فواید اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟

قوانین و الزامات تدوین شده از سوی سازمان ISO هر کدام مزایا و فواید بسیار زیادی را در یک مجموعه ایجاد می‌کنند. استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ از جمله استانداردهای عمومی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد. یعنی قابلیت طراحی و اجرا در هر نوع کسب و کاری را دارند. اکثر سازمان‌ها مخصوصاً شرکت‌های پیمانکاری که به موضوع ایمنی و بهداشت کار پرسنل و کارکنان اهمیت می‌دهند خواستار ایزو ۴۵۰۰۱ هستند.

اخذ و دریافت گواهی نامه ISO 45001 ، ثبت و صدور گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ موجب ایجاد امنیت و ایمنی در ساختار و چارچوب هر نوع کسب و کاری می‌گردد. در واقع پیاده سازی قوانین و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایمنی در محیط کار و بهداشت فردی و عمومی نیروی انسانی را اثبات می‌کند. در نتیجه سازمان در میان رقبا شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصات پیدا می‌کند.

اخذ و‌ دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ مزایا و فواید بسیار زیادی برای سازمان بهمراه خود می آورد.

برای اخذ گواهینامه ایزو 45001 میتوان مزایای بسیاری نام برد.

ایزو ۴۵۰۰۱ خطرات بالقوه ناشی از کار را در طول اجرای فرآیندها شناسایی می‌کند.

حوادث و اتفاقات در محیط کار کاهش می‌یابد.

خسارت‌های مالی و جانی کم می‌شود.

کارکنان با انگیزه و نیروی بیشتری کار می‌کنند.

رضایت و خشنودی نیروی انسانی در محیطی کاری امن موجب افزایش راندمان و بهره وری بیشتر و پیشرفت سریع کار می‌شود.

صدمات جسمی و جانی در حین کار و حتی نقص عضو و عواقب و اثرات بد و‌ منفی برای کارکنان کاهش می یابد.

همچنین بسیاری موارد دیگر که با احراز و‌ طراحی و‌ پباده سازی استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ برای مجموعه حاصل میگردد.

روش اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ چگونه است؟

نحوه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ از سئملات رایج متقاضیان هست.

مراحل گرفتن گواهینامه ISO 45001  متناسب با انتخاب نوع مراجع ثبت و صدور متفاوت می‌شود. اما انتخاب نوع مرجع یا همان Certification Body با توجه به مشخص کردن اهداف یک مجموعه تعیین می‌شود.

صادرات، تبلیغات و برند سازی، بازاریابی، حضور در مناقصات و شرکت در وندور لیست ( لیست تأمین کنندگان مجاز ) از جمله اهداف یک مجموعه از سفارش استانداردهای ایزو می‌باشد. طبق اصول کار در ایران گواهینامه‌های ایزو از طریق دو نوع مرجع به نام‌های CB های با اعتبار IAF و CB های بدون اعتبار IAF ثبت و صادر می‌شوند.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB های با اعتبار IAF

انتخاب مرکز مشاوره ایزو معتبر و رسمی
تعیین اهداف سازمانی و انتخاب CB با اعتبار IAF
مشخص کردن زمینه فعالیت سازمانی و انتخاب نام گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱
تهیه نمونه مستندات ایزو و اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو
ممیزی اولیه توسط کارشناس داخلی و ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور ایزو
ثبت و صدور گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ توسط CB های بدون اعتبار IAF

انتخاب مشاور یا مرکز مشاوره معتبر در حوزه ایزو
تعیین نوع CB غیر IAF با مشخص کردن اهداف مجموعه
انتخاب گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ متناسب با زمینه فعالیت سازمان
ثبت و صدور گواهینامه ایزو

CB های غیر IAF نسبت به طراحی و پیاده سازی مستندات ایزو سخت گیر نیستند. در نتیجه سازمانها و شرکت‌های متقاضی ایزو می‌توانند براحتی در مدت زمان کوتاهی با هزینه خیلی کم از این شرکت‌ها گواهینامه ایزو بگیرند.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو 45001 – روش اصولی

_ تعیین اهداف سازمان جهت اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱
_ انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو 45001
_ طراحی، اجرا و مستند سازی گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱
_ انجام ممیزی داخلی و ممیزی خارجی
_ ممیزی نهایی
_ ثبت و صدور گواهینامه ایزو45001

جهت دانلود رایگان نمونه فرمهای ایزو 45001، نمونه اهداف ایزو 45001، نمونه فرم های ISO45001 و نمونه مستندات ISO45001 بر روی منوی دانلود رایگان مستندات ایزو کلیک بفرمایید.

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو به دو گروه مراجعIAF  و مراجع غیر IAF تقسیم بندی میشوند. مراکز صادر کننده گواهینامه ISO 45001 نیز مانند سایر انواع ایزو دو تیپ میشوند. یااینکه تحت اعتبار IAF هستند و یا تحت غیر IAF هستند.

مراجع صدور گواهینامه را Certification Body یا در اصطلاح CB می‌نامند.CB  ها نیز تحت یک نهاد اعتبار دهنده بنام Accreditation Body یا در اصطلاح AB اعتبار دهی میشوند. نهادهایAB ها نیز دو حالت دارند.

AB های دولتی و رسمی تحت نظارت سازمان بین المللی اعتبار دهندگان بنام IAF مدیریت میشوند. صدور گواهینامه از این مراجع دارای سطح اعتبار بسیار بالایی می‌باشد.

یکسری مراجع صدور گواهینامه نیز هستند که AB اعتبار دهنده آنها خصوصی می‌باشد و عضویت در انجمن IAF را ندارند. این مراجع را غیر IAF می‌نامند و گواهینامه های بدون اعتبار IAF محسوب میشوند.

در ایران مراجع خصوصی بسیاری فعالیت میکنند. ولی از نظر درجه اعتبار همگی یکسان می‌باشند. تنها تفاوت آنها در شکل و ظاهر گواهی و نام برند صادر کننده می‌باشد.

لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو 45001

شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو 45001 همانطور که قبلا گفتیم به دو صورت مشغول فعالیت هستند. شرکت های صادر کنندگان ایزو با نام CB نام گذاری گردیدند. مرجع بالا دستی بنام AB این صادر کنندگان را اعتبار دهی و مدیریت می کنند. انجمن اعتباردهندگان بین المللی بنام IAF حتما باید بر آنها نظارت داشته باشد. این نوع گواهینامه از سطح اعتبار بالایی برخوردار هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد بر روی مطلب لیست شرکت های صادرکننده ایزو کلیک بفرمایید.

مراجع صادر کننده ایزو 45001 غیر IAF

مراجع دیگری هم وجود دارند که اعتبار IAF را ندارند. یکسری مراجع نیز هستند غیر IAF یعنی CB و AB ساختگی ایرانیها هستند. از این نوع مراجع صدور بدون اعتبار آی ای اف بسیار زیاد هستند و از نظر اعتبار همه در یک سطح می باشند.

آنها درون ایران فعالیت میکنند و گواهینامه های غیر IAF درون ایران صادر میکنند.

تنها فرق این مراجع در اعلام قیمتها می باشد که بدلیل دریافت هزینه بیشتر از مشتری با هم تفاوت دارند. تفاوت دیگر این مراجع در ظاهر گواهینامه ها می باشد.

لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو 45001 بصورت معتبر عملا وجود ندارد. چون هر شرکتی خود را معتبر می داند و سایر مراجع را نامعتبر خطاب می کند.

مراجع تقلبی هم وجود دارد که با درج لوگو و مهر برجسته و گواهی نامه فتوشاپی که اعتبار ندارد تحویل می دهند. اکثر مشتریان اطلاعات کافی ندارند و اگر در خصوص فقدان اعتبار و موضوع تقلبی این گواهی نامه ها توضیحات بدهند باور ندارند.

گواهینامه های ایزو تقلبی همچنین قابلیت استعلام هم دارند اما در سایت متصل به IAF قابلیت استعلام ندارند. مشتریان قبل از دریافت گواهینامه از اعتبار و استعلام گواهی نامه آگاهی بگیرند. در ایران افراد سودجو خیلی زیادی هستند که سایتهایی برای خودشان ایجاد کردند مشغول فعالیت می باشند.

اگر مشتریان می خواهند که این افراد را بشناسند کافی است که آگاهی لازم کسب نمایند. با مرکز سیستم کاران به شماره تماس 79165-021 تماس بگیرید. با کسب اطلاعات از انواع مراجع IAF و غیر IAF گواهی نامه معتبر دریافت کنید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با سابقه درخشان و عضو کمیته متناظر فنی تدوین استاندارد، ملی استاندارد ایران در خدمت شماست. این مرکز با حضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات شناسایی مراکز معتبر را با یک تماس در اختیار شما قرار خواهد داد.

ایزو45001 مورد استفاده چه شرکتهایی هست؟

ISO45001: 2018  صرف نظر از اندازه ، نوع و فعالیت های آن برای هر سازمانی قابل اجرا است. این امر شرکتهای زیادی با انواع مختلف زمینه فعالیت را در نظر میگیرد. با اجرای سیستم 45001 نیازها و انتظارات کارگران و سایر اشخاص ذی نفع تحت کنترل سازمان قرار می گیرد.

ISO45001: 2018  معیارهای عمومی برای هر سازمانی با هر زمینه فعالیتی دارد. عملا استاندارد ایزو 45001 یکی از استانداردهای ایزو عمومی هست.

ISO45001:2018  یک سازمان را از طریق سیستم مدیریت OH&S خود قادر می سازد تا سایر جنبه های بهداشت و ایمنی ، مانند رفاه و رفاه کارگران را ادغام کند.

ISO45001: 2018  به موضوعاتی مانند ایمنی محصول ، خسارت اموال یا تأثیرات زیست محیطی ، فراتر از خطرات برای کارگران و سایر اشخاص ذینفع مرتبط ، نمی پردازد.

 ISO 45001: 2018 را می توان به طور کلی یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی استفاده کرد. با این حال ، ادعای انطباق با این سند قابل قبول نیست مگر اینکه تمام الزامات آن در سیستم مدیریت OH&S یک سازمان گنجانده شده و بدون استثنا برآورده شود.

ISO 45001  برای سازمانهایی که در زمینه بهبود ایمنی کارکنان ، کاهش خطرات محل کار و ایجاد شرایط بهتر و ایمن کار جدی هستند ، راهکارهای خوبی دارد.

ISO45001: 2018  معیارهای عمومی برای هر سازمانی با هر زمینه فعالیتی دارد. عملا استاندارد ایزو 45001 یکی از استانداردهای ایزو عمومی هست.
سازمان جهانی استاندارد سازی در سال ۲۰۱۸ استانداردی تحت عنوان ایزو ۴۵۰۰۱ با نام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تهیه و تدوین نمود. در واقع میتوان گفت ایزو ۴۵۰۰۱ نسخه جدید و جایگزین OHSAS 18001 می‌باشد.

گواهینامه ایزو 45001:2018 یا گواهینامه OHSAS 18001

مدرک یا گواهینامه ایزو 45001:2018 چیست؟

گواهینامه OHSAS 18001:2007 چیست؟

این دو استاندارد همیشه در اذهان کارفرمایان هست. همچنین خیلی از شرکتهای متقاضی نیز این دو سئوال را همیشه دارند.

سازمان جهانی استاندارد سازی در سال ۲۰۱۸ استانداردی تحت عنوان ایزو ۴۵۰۰۱ با نام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تهیه و تدوین نمود. در واقع میتوان گفت ایزو ۴۵۰۰۱ نسخه جدید و جایگزین OHSAS 18001 می‌باشد.

استاندارد OHSAS 18001 در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت یکسری ضعف ها و ایراداتی داشت که با نظارت سازمان جهانی این گواهینامه فاقد ارزش گردید و استاندارد جامع و کامل ایزو ۴۵۰۰۱ جای آن را گرفت.

متأسفانه یکسری از مدیران و مسئولان سازمانها و شرکتها به علت نداشتن علم و آگاهی هنوز هم موقع دریافت گواهینامه ایمنی و بهداشت سراغ گواهینامه ۱۸۰۰۱OHSAS را میگیرند. ولی اگر شانس بیاورند و با مراکز معتبر مشاوره و صادر کننده ایزو تماس برقرار کنند این پاسخ را دریافت میکنند که امکان صدور گواهینامه OHSAS وجود ندارد. جهت اطلاع از تفاوتهای ایزو 45001 و اوهساس 18001 مقاله تخصصی مقایسه OHSAS 18001 و ISO 45001 را بخوانید.

این گواهی دیگر اعتباری ندارد و باید گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ رادریافت کنند. اگر شانس نیاورند و با مراجع بدون اعتبار تماس برقرار کنند بطور حتم گواهینامه بدون اعتبار ایزو ۱۸۰۰۱ را دریافت میکنند.

با توجه به پیشرفت علم و فناوری قطعا ویرایش جدیدتری از نسخه ایزو ۴۵۰۰۱ هم منتشر میگردد. ولی تا بدین زمان جدیدترین ویرایش استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهینامه 45001:2018 می‌باشد.

اخذ گواهینامه ایزو 45001 معتبر

متقاضیان مدرک ایزو 45001 باید بدانند با توجه به سطوح اعتباری مختلف مراجع صدور گرفتار مراجع تقلبی نشوند. زیرا آنان براحتی با زدن برچسب و لوگو و انجام فتوشاپ و حتی زدن مهر برجسته بر روی گواهینامه به کار خود اعتبار میدهند.

این مراجع غیر واقعی با استفاده از کشورهای کانادا، انگلیس و آلمان و یا هر کشور دیگری متقاضی را گمراه مینمایند. متأسفانه افرادی که این نوع گواهینامه های جعلی را دریافت میکنند. گاهی اوقات اصلا نمی‌خواهند قبول کنند مدرکشان اعتبار ندارد.

حتی بدنبال استعلام و پیگیری گواهینامه دریافتی خود از طریق سازمان ملی استاندارد ایران نمی روند.

در اینجا به شما متقاضیان و‌مشتریان محترم توصیه میگردد ابتدا قبل از اقدام به اخذ گواهی از نحوه استعلام و پیگیری مرجع صادر کننده ایزو اطمینان حاصل نمایید. با این همه اطلاع رسانی باز هم مراجع سودجو و فرصت طلب با زدن سایت همچنان فعالیت میکنند. مرکز سیستم کاران با آگاهی کامل و دقیق تمام مراجع IAF و غیر IAF  را به شما معرفی می کند.

شرایط و مراحل اخذ انواع گواهینامه های معتبر با سطح های متفاوت بین المللی و داخلی را خدمت متقاضیان ارائه میدهد.

شما درخواست کنندگان انواع گواهینامه های ایزو میتوانید با برقراری تماس با مشاوران و‌ کارشناسان مجرب و حرفه ای مرکز مشاوره و اطلاع رسانی از مشاوره و راهنمایی های کامل بهره مند گردید.

دریافت گواهینامه ایزو

درییافت گواهینامه ISO45001 و نظرات و سئوالات کاربران:

خانم خدایی گفت:
گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ برای شرکت پیمانکاری میخوام چون مناقصه داریم میشه زودتر برامون صادر کنید؟

آقای متقیان گفت:
ایزو 45001 رو با ایزو 9001 و ایزو 14001 با هم از مجموعه شما گرفتیم. خیلی راضی بودیم واقعا همکاری با مجموعه شما خیلی راحت تر از چیزی بود که فکر میکردیم باید برای گرفتن ایزو باید انجام بدیم. لینک نمونه شعار در مورد ایزو 45001 هم که درسایت دیدم جالب بود.

هوشمندانه گواهی نامه ایزو 45001 بگیرید…

سیستم کاران – سازمان مرکزی

تلفن : 79165-021

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

16 Responses

 1. ایزو 45001 برای صادرات میخوام بگیرم چقدر هزینه داره؟ ممنون میشم یه لیستی از هزینه هاتون رو برام ایمیل کنید

 2. جهت اثبات رعایت اصول ایمنی در کارگاه گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را بگیریم بهتره یا گواهینامه ohsas 18001 را ورژن کدوم جدیدتر و مورد قبول کارفرما هست؟

 3. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ را میشه به تنهایی گرفت یا باید حتما گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را قبلش بگیریم بهترین مرجع صادر کننده برای گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ چه نام دارد؟

 4. گواهینامه های آموزشی ایزو ۴۵۰۰۱ را برای شخص هم صادر میکنید
  جهت کار در یک شرکت پتروشیمی گواهینامه ایمنی و بهداشت از بنده خواستند البته گواهی کار در ارتفاع را هم خواستند
  حالا برای من سوال که ایزو ۴۵۰۰۱ اون را هم پوشش میده یامجزا هستند
  از تهران دور هستم امکان حضور و آموزش ندارم
  در شهر خودم هم کلاس آموزشی هست اما قیمت بالا دارند
  شما این گواهی نامه ها را صادر میکنید

 5. وقت بخیر ما یک شرکت تامین کننده هستیم و برای شرکت در مناقصات و وندور لیست نفت باید گواهینامه ایزو تهیه کنیم گواهینامه ISO 45001 از سری استاندارد های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت برای ما کفایت میکند؟ چه ایزوهای دیگری باید دریافت کنیم و پروسه دریافت گواهینامه چقدر زمان بر است؟ پیاده سازی گواهینامه برای جلوگیری از حوادث یا بیماری های ناشی از کار به چه صورت است؟

 6. ما در زمینه حفاری فعالیت میکنیم و چون کار ما ریسک بالایی دارد و همیشه خطر وقوع حوادث هست برای دریافت گواهینامه ISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و پیاده سازی الزامات و مستندات آن کردیم. همچنین برای شرکت در مناقصه توانستیم این گواهینامه را ارائه بدهیم. گواهینامه های ایزو کاربردهای زیادی برای شرکتهای مختلف دارند و شرکت در مناقصات را آسان میکنند.

 7. گواهینامه ایزو 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای عضویت وندورلیست امتیاز زیادی دارد. ما کارخانه تولید قطعات فلزی داریم و از سیستم کاران گواهینامه ایزو 45001 گرفتیم و توانستیم وارد لیست بلند وندور شرکت نفت شویم.

 8. ما سه گواهینامه ایزو 9001 و 14001 و 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای کارخانه فعال در حوزه نفت و پتروشیمی از مرکز سیستم کاران دریافت کردیم و گواهینامه ها اصلی و تحت اعتبار IAF بودند. خواستم از تلاش و زحماتتون تشکر کنم.

 9. گواهی نامه ISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای شرکت در مناقصات امتیاز اور هست. البته بهتر است سعی کنید ایزو 45001 اصلی و تحت اعتبار IAF بگیرید تا همه جا از شما قبول کنند.

 10. گواهینامه ISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارخانه تولید تجهیزات و ماشین آلات راهداری گرفتیم تا بتوانیم در مناقصه شرکت کنیم. واقعا به کارمون اومد و امتیاز زیادی کسب کردیم.

 11. گواهینامه ایزو 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یک استاندارد عمومی هست و برای همه شرکتها کاربرد داره. ما با استفاده از گواهینامه ایزو 45001 مناقصات زیادی شرکت کردیم و راضی هستیم.

 12. شرکت پیمانکاری هستیم و گواهینامه ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای مناقصه میخواستیم با کمک مرکز سیستم کاران گواهینامه ایزو 45001 تحت اعتبار IAF و اصلی گرفتیم و الان هم مجددا میخواهیم تمدید کنیم. حتما مواظب باشید گواهینامه اصلی بگیرید و فریب شرکتهای کلاهبردار را نخورید.

 13. گواهینامه ISO 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یک گواهینامه بسیار مهم برای مناقصات است. ما شرکت پیمانکاری هستیم و برای شرکت در مناقصه گواهینامه ایزو 45001 گرفتیم.

 14. گواهینامه ISO 45001 یک گواهینامه ایزو عمومی و بسیار مهم هستش. ما در زمینه راهسازی فعالیت داریم و از مرکز سیستم کاران گواهینامه ایزو 45001 گرفتیم و واقعا راضی بودیم ممنون از شما

 15. گواهینامه ISO 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای یک کارگاه فنی گرفتیم. کارشناسان مرکز سیستم کاران ما را راهنمایی کردند و گواهینامه فوری برای ما صادر شد.

 16. گواهینامه ISO 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای شرکتهای فنی مهندسی و پیمانکاری بسیار مهم است و در مناقصات کاربرد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo