گواهینامه ISO 45001

گواهینامه ایزو45001
5/5 - (1 امتیاز)

 

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تعریف می گردد. ایزو 45001 در کنار ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی عمومی ترین انواع استاندارد مورد نیاز تمام حوزه ها و زمینه های کاری میباشد. کلیه سازمانها و نهادها و شرکتها فارغ از نوع فعالیت و همینطور گستردگی سازمان نیازمند اخذ گواهی ISO45001 هستند. درون مناقصات ممکنست شخص مناقصه گزار یعنی همان کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها درخواست گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ را بکند. البته اغلب ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ را در کنار یکدیگر خواستارند. بهمین جهت متقاضیان اغلب بدنبال اخذ فوری گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ هستند. زیرا که هرچه زودتر باید خود را بابت مناقصه آماده کنند وبه گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ تا زمان مقرر شده جهت حائز شرایط شدن و کسب امتیاز لازم دست پیدا کنند.

ایزو 45001 چیست؟

گواهینامه ISO 45001 درمعنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، به بهداشت کار و کارکنان و پرسنل درگیر می پردازد. همچنین بایستی بدین مورد مهم اشاره کرد که قبلا OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح بود. اهساس 18001 نقایصی داشت و اما امروزه ایزو ۴۵۰۰۱ جای اهساس راگرفته و بارفع نواقص درون آن جایگزینش شده و کاربرد دارد. سازمانها و شرکتها نیزنباید بدنبال اخذ OHSAS 18001 باشند. آنها بایستی بدانند ایزو ۴۵۰۰۱ رابجایش ازطریق مراجع صادر کننده ایزو درخواست کنند و اهساس دیگر اعتباری ندارد.

ارتباط ایزو 45001 با ایزو 14001 چیست؟

گواهینامه ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درکنار ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی معنا پیدا میکند. دراکثر مواقع سازمانها باعدم آگاهی و علم کافی تنها درخواست ایزو ۴۵۰۰۱ رادارند. آنها نمیدانند این دو استاندارد مکمل و متمم یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند وبه اثر بخشی واقعی میرسانند اماکه مراکز مشاوره و اطلاع رسانی باعلم بدین موضوع آنهارا ترغیب و تشویق و توجیه میکنندکه بطور همزمان ُایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند واین طراحی و پیاده سازی دو سیستم فوق پدید آورنده HSE میباشد.

ارتباط ایزو 45001 با ایزو 9001 چیست؟

گواهینامه ISO 45001 همچنین همیشه کنار ۹۰۰۱ معنا میابد و سازمانها بهترست جهت بهره وری بهتر و بیشتر درابتدا درراستای پیاده سازی سطح کیفی استاندارد مورد نظرکه دراینجا ایزو ۴۵۰۰۱ هست ایزو ۹۰۰۱ را طراحی و پیاده سازی کند و همچنین ایزو ۱۴۰۰۱ رادر کناراین دو همراه یکدیگرکه بطور یکپارچه و همسو طراحی و پیاده سازی گردند میگویند سازمان توانسته درون خودش یک سیستم مدیریت یکپارچه راه اندازی کند.

ایزو ۴۵۰۰۱ الزامات بهداشتی و ایمنی راجهت محیط کار فراهم میکندتا کارکنان ضمن ایمن بودن جانشان باخیال راحت فعالیت کنند.

مراجع صادر کننده ایزو45001 کدامند؟

مراکز صادر کننده گواهینامه ISO 45001 و سایر انواع ایزو دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند و تحت اعتبار IAF ویا غیر IAF هستند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار میگیرند و درراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه AB اعتبار میدهد و AB های اینچنینی دارلای بالاترین اعتبارند و هرکشور خودش AB هایی داردکه تحت نظر IAF فعالیت میکنند مثلا درون ایران تنها مرجع IAF ، NACI ( مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ) میباشد.

مراجع صادر کننده ایزو 45001 غیر IAF

یکسری مراجع نیز هستند غیر IAF یعنی CB و AB ساختگی ایرانیها هستند. آنها درون ایران فعالیت میکنند و گواهینامه های غیر IAF درون ایران صادر میشوند و متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو 45001 ویا هرنوع گواهی ایزو دیگر همچون ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، HSE ، IMS و غیره بنابر هدف خود و نیاز و توانایی مالی و شرایطشان و گستردگی سازمانشان خودشان انتخاب میکنندکه ازکدام نوع گواهی یعنی دارای کدام اعتبار میخواهند گواهی نامه بگیرند و تحت اعتبار داخلی ویا بین المللی.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و عضو کمیته ملی استاندارد ایران با حضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.