ایزو ISO گواهینامه ایزو گواهینامه ISO گواهینامه HSE یا HSE - MS گواهینامه CE انواع گواهینامه های ملی و بین المللی معتبر و ارزان و فوری در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی
4.9/5 - (7 امتیاز)

 

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ، در ویرایش 2015 در واقع همان روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در ویرایشهای قبلی است. همچنین روش اجرایی اقدامات اصلاحی در بند  10 – 2 با عنوان عدم انطباق و اقدام اصلاحی آمده است. شایسته است که کارشناسان ایزو ، این روش اجرایی را به عنوان یک روش اجرایی عمومی در سیستمهای مدیریتی ، شامل ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 استفاده نمایند. روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی حتی میتواند در خیلی از سیستمهای مدیریتی دیگری نیز استفاده گردد.

متن کامل روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی ، به همراه فرمهای مربوطه در زیر آمده است.

 

1–  هدف :

هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح روش‌هاي کنترل هرگونه عدم انطباق ایجاد شده در شرکت و تعریف اقدامات اصلاحی جهت حذف علل عدم انطباق‌هاي بالفعل و بالقوه و جلوگيري از بروز آنها می باشد. همچنین بازنگری های اثربخشی اقدامات اصلاحی و در صورت لزوم به روز رسانی ریسکها و فرصتها ایجاد شده ، مدنظر می باشد.

 

2– دامنه كاربرد :

كليه واحدهاي مؤثر بر كيفيت، ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست را در دفتر مركزي دربر مي‌گيرد.

 

3– مسئوليت نظارت و اجرا :

  • نظارت : نماينده مديریت.
  • اجرا : کليه واحدهای موثر بر كيفيت، ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست.

 

4– شرح:

4-1- عدم انطباق

عدم انطباقها از طرق مختلف ممکن است در شرکت رخ دهد. این عدم انطباقها می تواند در محصولات و خدمات و فرایندها و . .  . در حوزه کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست مشاهده شوند. برای تحت کنترل درآوردن تمامی عدم انطباقها مراجع ورودی کلیه عدم انطباقها به‌شرح زير تعریف می گردد:

 

4-1-1- پيشنهادات ،  انتقادات و نظرات

چنانچه هركدام از افراد در شرکت پيشنهادات ، انتقادات و نظراتی داشته باشد آن را طي فرم “پيشنهادات ،  انتقادات و نظرات” با کد F-02-00-01 به اطلاع نماينده مديريت مي‌رساند . نظرات و شكايات مشتريان نيز درفرم  “پيشنهادات ،  انتقادات و نظرات”  با کد   F-02-00-01 ثبت مي‌شود.  همچنين جهت سهولت در اخذ پيشنهادات ،  انتقادات و نظرات ، صندوق  پيشنهادات ،  انتقادات و نظرات تهيه و در اماکن مختلف نصب گرديده است که اين صندوقها بصورت دوره ای توسط نماینده مدیریت شخصا تخلیه و موارد مطرح شده نیز در فرم “پيشنهادات ،  انتقادات و نظرات”  با کد   F-02-00-01 ثبت مي‌شود.

نماينده مديريت پس از بررسي و همفكري و تبادل نظر با مسئول(های) مربوطه و صاحب نظران درباره موارد مطروحه در فرم پيشنهادات ،  انتقادات و نظرات با کد   F-02-00-01 تصميم‌گيري مي‌نمايد. در صورت رد، موضوع مختومه شده و به‌عنوان سابقه بايگاني مي‌شود. همچنین در صورت پذيرش اقدام لازم تعريف شده و يك نسخه از فرم به مسئول اجراي اقدام تعريف شده داده مي‌شود.در هر صورت، نتیجه هر چه که باشد به اطلاع ارائه دهنده پيشنهادات ،  انتقادات و نظرات می رسد.

 

4-1-2- نتایج ممیزی ها

پس از انجام هرگونه ممیزی داخلی مطابق با روش اجرایی ممیزی داخلی با کد P-03 و خارجی (اخذ گواهینامه یا مراقبتی) گزارش عدم  انطباق های مطروحه  توسط گزارش مميزان به اطلاع نماينده مديريت مي‌رسد و نماینده مدیریت با همکاری مسئولین مربوطه  اقدام اصلاحی لازم تعريف و اجرا مي‌شود.

 

4-1-3- جلسات بازنگري مديريت

چنانچه در راستای اجرای فرایند جلسات بازنگري مديريت مطابق با روش اجرایی بازنگری مدیریت با کد P-04 عدم انطباقی شناسایی گردد بنابراین اقدام اصلاحي تعربف شود، نماينده مديريت مراتب را به اطلاع مجري آن اقدام مي‌رساند تا وي مطابق تصميم اتخاذ شده اقدام لازم را اجرا نمايد.

 

4-1-4- نتايج عدم انطباق در محصولات و خدمات نامنطبق

در خصوص اجرای روش اجرایی کنترل محصولات و خدمات نامنطبق با کد P-07 در صورت مشاهده هر گونه موارد عدم انطباق در محصولات و یا خدمات و یا در طي تشكيل جلسه رسیدگی به محصولات و خدمات نامنطبق ، بعد از بررسي علل و ريشه‌ها  اقدامات اصلاحی لازم تعريف و مسئول آن تعيين مي‌شود.

 

4-1-5- نتايج پایش، اندازه گیری و تجزيه و تحليل و ارزیابی ها

پس از انجام پایش، اندازه گیری و تجزيه و تحليل و ارزیابی ها مطابق با روش اجرایی پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی با کد P-06 در کلیه سطوح، چنانچه نیاز به تعریف اقدام اصلاحی باشد با همکاری نماینده مدیریت اقدامات اصلاحي لازم تعريف مي‌گردد.

 

4-2- تعريف و پيگيري اثر بخشی اقدامات اصلاحي

در تمامي موارد فوق بعد از بررسي علل و ريشه‌ها ،نماینده مدیریت با همکاری مسئولین مربوطه  اقدام اصلاحی لازم در فرم”  اقدام اصلاحی”  با کد F-02-00-02 تعريف مي‌شود و زمان لازم و مسئول انجام و منابع مورد نیاز براي اجراي اقدام اصلاحي تعيين مي‌گردد. نماينده مديريت با توجه به فـرم “ پيگـيري اقدامات اصلاحـي”  با کد F-02-00-03  در زمان مورد نظر مي‌بايسـت نسبت به پيگيري انجام اقدام اصلاحي اقدام نمايد . در صورت عدم تاييد اقدام صورت گرفته و يا اثربخش نبودن اقدام فوق مهلت مجددي براي انجام اقدام تعريف مي‌شود  كه در زمان فوق مجدد نماينده مديريت پيگيري و كنترل لازم را انجام مي‌دهد. در صورت عدم تاييد مراتب جهت پيگيري و اعلام نظر به مدير عامل اعلام  مي‌شود.

 

4-3- اعمال تغییرات در اطلاعات مدون

پس از اجرای اقدامات اصلاحی مسئول مربوطه انجام اقدام اصلاحی با همکاری نماینده مدیریت چنانچه نیاز به اعمال تغییرات در اطلاعات مدون باشد، مطابق با روش اجرایی مدیریت اطلاعات مدون با کد P-01 نسبت به بررسی وضعیت جدید اقدام می نمایند و چنانچه نیاز به بروز رسانی و اعمال تغییرات در اطلاعات مدون در سیستم مدیریت یکپارچه باشد را اعمال می نمایند.

 

4-4- به روز رسانی ریسکها و فرصتها

پس از اجرای اقدامات اصلاحی مسئول مربوطه انجام اقدام اصلاحی با همکاری نماینده مدیریت مطابق با روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها با کد P-05 نسبت به بررسی ریسکها و فرصتهای وضعیت جدید اقدام می نمایند و چنانچه نیاز به بروز رسانی و اعمال تغییرات در سیستم مدیریت یکپارچه باشد را اعمال می نمایند.

 

5– توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مديريت یکپارچه (IMS) توزیع شده است.

 

6- مدارک پیوست :

ردیف نام کد
6-1 فرم پیشنهادات،  انتقادات و نظرات F-02-00-01
6-2 فرم اقدام اصلاحی F-02-00-02
6-3 فرم پیگیری اقدامات اصلاحی F-02-00-03

 

 

7-مدارک مربوطه :

ردیف نام کد
7-1 روش اجرایی ممیزی داخلی P-03
7-2 روش اجرایی بازنگری مدیریت P-04
7-3 روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها P-05
7-4 روش اجرایی پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی P-06
7-5 روش اجرایی کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق P-07
7-6 روش اجرایی مدیریت اطلاعات مدون P-01

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، به عنوان یکی از بزرگترین و اولین مراکز فعال در زمینه سیستمهای مدیریتی ، در خدمت متقاضیان محترم می باشد. این مرکز افتخار دارد به روزترین و کاملترین روشهای اجرایی را در به رایگان در خدمت متقاضیان قرار دهد. برای مشاهده لیست کامل کلیه مستندات ، لینک زیر را کلیک بفرمایید.

لیست کامل مستندات

 

2 Responses

  1. سلام
    من رفتم توی وندور لیست شرکت نفت ثبت نام کنم.
    همین روش های اجرایی رو ازم خواستند. اما اگر پیاده سازی نکرده باشم چی؟
    آیا بدون پیاده سازی این روشها می تونم در رابطه با ایزو اوکی نهایی شرکت نفت رو بگیرم؟

  2. فرق این روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی با روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه دوره 2008 چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینکهای مفید و مرتبط