نمونه چارت سازمانی (یا ساختار سازمانی )

5/5 - (33 امتیاز)

نمونه چارت سازمانی (یا نمونه ساختار سازمانی )

چارت سازمانی نشان دهنده ساختار تشکیلاتی سازمان هست و روابط بین فرایندها و واحدها رابصورت ساختاری شماتیک نمایش میدهد. چارت سازمانی ، حیطه نظارت و اختیارات مدیران رامشخص مینماید و کارکنان نیزبا ساختاری شماتیک درک میکنند درکدام گروه یابخش ازسازمان فعالیت مینمایند و تحت نظارت و سرپرستی کدام مدیر هستند وباید پاسخگوی کدامیک ازمدیران باشند.

استاندارد ایزو 9001 ، چارت سازمانی رابصورت فرایندی میبیند. بدین منظور اگر فردی دویا سه وظیفه یافرایند کاملا مجزا انجام دهد بایست مابه ازای هرکدام فرایندهای محوله آیتمی در چارت سازمانی وجود داشته باشد.

مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای اعتلای فرهنگ اطلاع رسانی درخصوص استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001 ایزو 9001 نمونه چارت سازمانی دراختیار علاقمندان حوزه استاندارهای مدیریت کیفیت ISO9001 ایزو 9001 قرارداده است.

بامادر ارتباط باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.